Skrevet 9. aug. 2023 av Kari Kragset

Veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere

Nyheter

Toårig utviklingsløp for barnehagelærere i Læringsverkstedet. Målet er å styrke nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere sin forståelse for og evne til å se andres styrker, og til å lykkes i arbeidet ved å gjøre hverandre gode.

Samlingene vil ha som mål å styrke nyutdannede barnehagelærere/pedagogiske ledere i sitt daglige arbeid i møte med barn, foreldre og medarbeidere, med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen.

Metoder og verktøy som brukes i kurset er barnehagebaserte og utviklet over tid gjennom et utstrakt samarbeid med barnehager rundt omkring i hele landet.

En god pedagogisk praksis i tråd med rammeplanens føringer, med fokus på det viktigste. Hvordan få de andre med på laget? Vi skal møte ALLE barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Dette krever kunnskap og kompetanse på alle nivå i barnehagen. For å oppfylle dette kravet, må det utvikles god evne til samarbeid, kunnskapsdeling og refleksjon. Det kreves også god evne til å arbeide i team.

Regionleder, styrer, veileder og nyutdannede pedagoger har alle ansvar og oppgaver i forhold til denne ordningen og har opprettet et eget team.

Hensikten med veiledningsordningen er at barnehagelærere og pedagogiske ledere i sine første to arbeidsår etter endt utdanning opplever at:

  • overgangen fra å være student til å bli yrkesaktiv blir lettere.
  • nyutdannede barnehagelærere kjenner seg godt ivaretatt.
  • nyutdannede får et godt innblikk i Læringsverkstedets pedagogikk- hjertekultur.
  • nyutdannede får veiledning slik at de blir gode profesjonsutøvere og opplever mestring i arbeidet.
  • nyutdannede får styrket sin kompetanse som ledere.
  • nyutdannede får utviklet sin didaktiske forståelse.
  • nyutdannede barnehagelærere opplever Læringsverkstedet som et godt sted å arbeide og blir værende i Læringsverkstedet etter at ordningen er avsluttet.
Kurs i å holde kurs i Læringsverkstedet

Vårt mål er å gi gode utviklingsmuligheter til våre ansatte, og at de som ønsker å holde kurs skal få muligheten til å bli gode kursholdere. Dette vil skape et mangfold av gode kursholdere knyttet til det pedagogiske arbeidet i Læringsverkstedet barnehager.

Les mer her

Læringsverkstedet Trålveien idrettsbarnehage er med i et universitetsbarnehageprosjekt sammen med utvalgte barnehager i regi av Nord universitet. Universitetsbarnehagene skal styrke samhandling og integrasjon mellom barnehagelærerutdanningen og barnehager.

Les mer her