Skrevet 1. feb. 2022 av Kari Kragset

Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage, nå også universitetsbarnehage!

Nord universitetet skal i gang med universitetsbarnehageprosjektet, hvor de skal ha to barnehager fra Bodø og to barnehager fra Levanger med i prosjektet. Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage deltok i et søkerseminar og ble lykkelige for at nettopp de ble valgt til prosjektet.

«I november deltok vi i et søkerseminar ved Nord universitetet, og i desember fikk vi den gledelige nyheten om at vår søknad var trukket ut som heldig deltaker i prosjektet. I utvelgelsen har mangfold vært et nøkkelord og et stort ønske om å prøve ut nye ting», sier prosjektmedarbeider Linn Jardine Torgersen og styrer Linda Jensen Horn i Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage.

Ordningen med universitetsbarnehager skal styrke samhandling og integrasjon mellom barnehagelærerutdanningen og barnehage, sier de videre.

«Dette innebærer videre at studentene skal sikres praksis med høy kvalitet. Det skal gjennomføres forsknings- og utviklingsprosjekter hvor studenter, forskere og barnehageansatte deltar. Og det skal legges til rette for kompetanseutvikling i barnehagene og barnehagelærerutdanningen», sier de. Dette er et prosjekt som har et dobbelt formål, det skal sikre læring og utvikling både for barnehagene og lærerutdanningen.

«Vi ser på denne muligheten som en flott arena for å heve kvaliteten i barnehagen, samt sikre et enda tettere samarbeid med universitetet og praksisfeltet. Vi er en praksisbarnehage som tar imot mange studenter i løpet av et studieår, og setter stor pris på den gjensidige kompetanseutviklingen det er med å ha studenter i praksis. Gjennom prosjektet skal det være sammenheng mellom det som skjer i barnehagene og det som skjer på campus, og vi gleder oss til å være en av partene som sammen utvikler barnehagelærerutdanningens praksis», sier hun.

Prosjektet skal samskapes og barnehagen skal være en likeverdig partner som anerkjenner hverandres kompetanse og har en delt visjon. De skal prøve ut nye ting, være innovative og dermed lære sammen.

«I søknadsprosessen vår har vi involvert SU, som har vært udelt positive til et slikt kvalitetsløft. Styrer og prosjektmedarbeider har informert og motivert personalgruppen i forkant av søknadsprosessen, og vi hadde en spørreundersøkelse om deltakelse i søknadsprosessen med ikke mindre enn 83% oppslutning. Personalet ønsker med dette å være i en barnehage som ligger i front, er uviklingsorientert og en del av morgendagens barnehager.»

«I og med at prosjektet skal samskapes er det usikkert hvor veien går, men at det blir en spennende og utviklende vei er vi helt sikre på», smiler de.

«I tillegg til prosjektet følger det med en 20% stilling hvor en pedagog frikjøpes som prosjektmedarbeider og har kontordag en dag i uka sammen med de andre prosjektmedarbeiderne i Bodø og Levanger. I tillegg skal en faglærer ved barnehagelærerutdanninga ha en 20% stilling i barnehagene som jobber i team med prosjektmedarbeiderne. Prosjektets varighet er 4 år, i første omgang 2022-2026.»