Læringsverkstedet Verkensveien

Velkommen til Verkensveien barnehage

Læringsverkstedet barnehage Verkensveien holder til nederst i Verkensveien sentralt på Jessheim. Huset er en ombygget enebolig og har store rom inne.

Ute har vi en koselig hage med frukttrær i tillegg til lekeapparater. Vi er nærmeste nabo med Døli skole og har tilgang til en stor fotballbane og ulike lekeapparater.

Dette barnehageåret ønsker vi å fokusere på språk, lek og vennskap.

Læringsverkstedet barnehage Verkensveien har to baser, en for de små og en for de store. De er fordelt på avdelingene blå(1-3) og grønn(3-6) og det er 17 ansatte,samt styrer. Vi er utdannede barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter med masse erfaring. Vi har verdens beste jobb; vi jobber med å få verdens viktigste verdier til å vokse!

Vi har sommerstengt 28-29

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Verkensvegen 16,2050 Jessheim
Vis i kart

37071514
verkensveien@laringsverkstedet.no

48 barn
2 avdelinger
17 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Anne-Grete Næss

Anne-Grete Næss

Styer Anne-Grete Næss er utdannet førskolelærer og har jobbet i Læringsverkstedet siden 2005. Hun har tatt styrerutdanning og veiledning. Siden 2018 jobbet som styrer i Læringsverkstedet Verkensveien og trives meget godt med flotte og herlige kollegaer, barn og foreldre/foresatte.

41538015
verkensveien@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Verkensveien barnehage

I Læringsverkstedet Verkensveien skal vi jobbe med « Hvordan kan barnehageansatte formidle barnebøker på en måte som skaper bokglede hos barn og voksne» Med en visjon om at «bøker er...

I Læringsverkstedet Verkensveien skal vi jobbe med « Hvordan kan barnehageansatte formidle barnebøker på en måte som skaper bokglede hos barn og voksne» Med en visjon om at «bøker er gøy» blir de voksne utfordret til å ta ansvar for seg selv og sin egen formidling. Ved å søke inspirasjon til ulike formidlingsmetoder og til å vurdere bøkene vi skal jobbe med dette året – ser de voksne med et kritisk blikk på om bøkene som skal formidles er «gode nok» og hva vi som barnehage tilbyr av barnelitteratur. Dette utviklingsarbeidet knytter vi opp mot Læringsverkstedets pedagogikk og fagområdene språk, kreativitet, natur/utedag, matte/motorikk og hjertedagen som man også finner i rammeplan for barnehagen. Gjennom et godt språkmiljø vil vi ha positivt fokus på enkeltbarnet og styrke den enkeltes selvfølelse med utgangspunkt i det som er barnets sterke sider. Alle barn har ulikt utgangspunkt for læring, og dette skal vi ta hensyn til i dette språkprosjektet. Barnas ønsker og innspill vil bli tatt på alvor.

Avdelinger

Blå

18 barn

Grønn

30 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Verkensveien barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet