Læringsverkstedet Torshovhagen Doremi

Velkommen til Torshovhagen Doremi barnehage

Læringsverkstedet Torshovhagen barnehage er en 3 avdelings barnehage som holder til å frodige grønne omgivelser sentralt på Torshov i Oslo. Barnehagen har plasser for barn fra ca 1 år til skolestart, det er 2 småbarnsavdelinger med barn fra 1-3 år og 1 storebarnavd med barn fra 3-6 år. Torshovdalen og Torshovparken, ligger i umiddelbar nærhet, der er også kort vei til buss og Trikk.

Barnehagen har sang og musikk som sitt hovedsatsningsområde. Vi ønsker at barna hos oss skal ha en musikalsk opplevelse hver dag.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vossegata 29,0475 Oslo
Vis i kart

40867573
torshovhagen@laringsverkstedet.no

49 barn
3 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

I vår DoReMi barnehage har vi økt fokus på
musikk,bevegelseslek,sangaktiviteter,improvisasjon og drama i tillegg til rammeplanens og
Læringsverkstedets øvrige fagområder,
Musikk og språk er knyttet sammen. Vi er opptatt av å gi barna et rikt og variert språkmiljø og
å pirre nysgjerrigheten for ulike uttrykksformer. Lek med rytme, bevegelse, dramatisering,
sang og lyder er eksempler på dette. Språklek og språkstimulering foregår både på norsk og
noe engelsk sang. Vi har personale med musikalsk kompetanse, utdanning og interesse for
våre satsningsområder. Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får
barna mulighet til å oppleve glede, knyttevennskapsbånd, kreativ utfoldelse og oppleve
mestring.

Fokusområde for Torshovhagen Doremi barnehage

Barnehagens hovedssatsningsområde er SANG OG MUSIKK. Vi er ikke en ren musikkbarnehage,men vi ønsker at barna og voksne i barnehagen skal få en musikalsk opplevelse i løpet av dagen. Musikk er med på å fremme hele barnet. Sang og musikk kan tilrettelegges for enkeltbarn og barn i fellesskap, det stimulerer språket og vi ser at det er en stor sammenheng mellom musikk og bevegelse hos barn. Musikk omfavner og inkluderer alle, den vil med flerfoldighet ha ulike funksjoner og muligheter, den er også en glede og opplevelse i seg selv. Dessuten er sang og musikk kilde til GLEDE OG ENERGI.

Barnehagens hovedssatsningsområde er SANG OG MUSIKK. Vi er ikke en ren musikkbarnehage,men vi ønsker at barna og voksne i barnehagen skal få en musikalsk opplevelse i løpet av dagen. Musikk er med på å fremme hele barnet. Sang og musikk kan tilrettelegges for enkeltbarn og barn i fellesskap, det stimulerer språket og vi ser at det er en stor sammenheng mellom musikk og bevegelse hos barn. Musikk omfavner og inkluderer alle, den vil med flerfoldighet ha ulike funksjoner og muligheter, den er også en glede og opplevelse i seg selv. Dessuten er sang og musikk kilde til GLEDE OG ENERGI.

Avdelinger

Soria Moria

14 barn

1 - 3 år

Småtroll

14 barn

1 - 3 år

Dovregubben

21 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Torshovhagen Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet