Velkommen til Svartholtet barnehage

Svartholtet barnehage ble etablert våren 2007, med et eierskifte høsten 2020. Da gikk barnehagen over til å bli en Læringsverkstedet barnehage.

Barnehagen ligger helt inntil friområdet Svartholtet, og er omgitt av skog på alle kanter. Barnehagen har i tillegg et stort lekeområde på hele 6, 5 mål, med variert og lett kupert terreng. Uteområdet har natur-hinderløyper, grillhytte, klatrestativ, lekebuss og husker. Her er det gode muligheter for variert lek for barna.

Fra høsten 2021, har barnehagen ansatt en egen kokk. Vi jobber for at måltidet skal være en arena for gode opplevelser, samtaler, refleksjon og læring i et fellesskap. "Et godt måltid" er et pedagogisk måltid der barnet blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser. Barnehagen skal være en arena hvor barna får oppleve matglede og matkultur.

Barnehagen har omlag 100 barnehageplasser, og er delt inn i 5 avdelinger, der Knotten og Myggen har barn i alderen 0-2 år, Svart veps og Gul veps har aldersgruppen 2-4 år. På avdeling Ugla, går barna det siste året før skolestart.

I Svartholtet ser vi på barna som verdens viktigste verdier, og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt arbeid i Læringsverkstedet:

"Vi får verdens viktigste verdier til å vokse".

Avdelingene deler mye inn i smågrupper og arbeider etter ulike temaer i det pedagogiske arbeidet. I hverdagen er vi mye ute på eget område, samt at vi bruker nærområdet aktivt. Rett utenfor gjerdet har vi skogen som nærmeste nabo, med flotte turområder og oppkjørte skiløyper på vinteren!

I Svartholtet barnehage har leken en sentral plass, og lekens egenverdi skal annerkjennes (Rammeplan 2017). Barnas lek er derfor den viktigste aktiviteten i barnehagen. I leken lærer, og erfarer, barna samspill, sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken er grunnstammen i alle aktiviteter og gjennomgående i vårt pedagogiske arbeid.

I læringsverkstedet jobber vi etter "Hjerteprogrammet", som er barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Det handler om jeg, du og vi. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring. Målet er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barn får gode muligheter til å utvikle seg sosialt, gjennom lek og samspill, og på den måten bli den beste utgaven av seg selv<3

Vi er opptatt av å holde oss faglig oppdatert, og er Partnerbarnehage for Høgskolen i Innlandet, fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk. Det betyr at vi gjennom hele året har Barnehagelærere ute i praksis i barnehagen.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Magne Skredesveg 2,2414 Elverum
Vis i kart

99747739
svartholtet@laringsverkstedet.no

100 barn
5 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 450,-

Avdelinger

Ugla

22 barn

5 - 6 år

Svart veps

24 barn

2 - 4 år

Knotten

15 barn

1 - 2 år

Gul veps

24 barn

2 - 4 år

Myggen

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Svartholtet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet