Læringsverkstedet Svartholtet

Velkommen til Svartholtet barnehage

Svartholtet barnehage ligger i Elverum kommune, og ble etablert våren 2007, med et eierskifte høsten 2020. Da gikk barnehagen over til å bli en Læringsverksted barnehage.

Barnehagen ligger helt inntil friområdet Svartholtet, og er omgitt av skog på alle kanter. Barnehagen har i tillegg et stort lekeområde på hele 6,5 mål, med variert og lett kupert terreng. Uteområdet har natur-hinderløyper, grillhytte, fotballbane, klatrestativ, lekebuss,lekebåt og husker. Her er det gode muligheter for variert lek for barna.

Barnehagen har egen kokk. Hun serverer god og variert kost laget fra bunnen av. Vi har varmmat 3-4 ganger pr uke. Barna får frukt og grønnsaker hver dag. Vi jobber for at måltidet skal være en arena for gode opplevelser, samtaler, refleksjon og læring i et fellesskap. "Et godt måltid" er et pedagogisk måltid der barnet blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser. Barnehagen skal være en arena hvor barna får oppleve matglede og matkultur.

For tiden har vi 101 barn og 27 ansatte fordelt på 5 avdelinger, der Knotten og Myggen har barn i alderen 0-2 år, Svart veps og Gul veps har aldersgruppen 2-4 år. På avdeling Ugla, går barna det siste året før skolestart.

I Svartholtet ser vi på barna som verdens viktigste verdier, og det mest verdifulle vi har💗 Barna er verdens framtid!

Vår visjon peker framover og viser vei for alt arbeid i Læringsverkstedet: "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse".

Avdelingene deler mye inn i smågrupper og arbeider etter ulike temaer i det pedagogiske arbeidet. I hverdagen er vi mye ute på eget område, samt at vi bruker nærområdet aktivt. Rett utenfor gjerdet har vi skogen som nærmeste nabo, med flotte turområder og oppkjørte skiløyper på vinteren!

I Svartholtet barnehage har leken en sentral plass, og lekens egenverdi skal annerkjennes (Rammeplan 2017). Barnas lek er derfor den viktigste aktiviteten i barnehagen. I leken lærer, og erfarer, barna samspill, sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken er grunnstammen i alle aktiviteter og gjennomgående i vårt pedagogiske arbeid.

I læringsverkstedet jobber vi etter "Hjerteprogrammet", som er barnehagens arbeid med sosial kompetanse. Det handler om jeg, du og vi. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring. Målet er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barn får gode muligheter til å utvikle seg sosialt, gjennom lek og samspill, og på den måten bli den beste utgaven av seg selv💗

Vi er opptatt av å holde oss faglig oppdatert, og er Partnerbarnehage for Høgskolen i Innlandet, fakultetet for lærerutdanning og pedagogikk. Det betyr at vi gjennom hele året har Barnehagelærere ute i praksis i barnehagen.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Magne Skredes veg 2,2414 Elverum
Vis i kart

99747739
svartholtet@laringsverkstedet.no

100 barn
5 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Gro Ingebrigtsen

Gro Ingebrigtsen

Fokusområde for Svartholtet barnehage

Hjertekulturen beskriver barnehagens arbeid med et inkluderende barnehagemiljø. Målet er å skape et miljø der hvert enkelt barn føler seg sett & hørt, og som en verdifull del av fellesskapet...

Hjertekulturen beskriver barnehagens arbeid med et inkluderende barnehagemiljø. Målet er å skape et miljø der hvert enkelt barn føler seg sett & hørt, og som en verdifull del av fellesskapet. For å få dette til arbeider barnehagen aktivt med forebyggende arbeid innen det psykososiale miljøet. Barna skal oppleve mestring, at de er gode nok som de er , og at de er verdifulle. I Svartholtet barnehage har vi 💗 for deg!

Et godt leke- og læringsmiljø er et annet satsningsområde som barnehagen har for inneværende år. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode og varierte lekemiljøer, som gir barna varierte muligheter for kreativ og god lek, der barna får utfoldet seg og brukt fantasien sin. Leken er en av barnas viktigste uttrykksformer, og gjennom lekende samspill får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne på at det er egen opplevelsesverden som gjelder. Vi ønsker at barna skal ha positive opplevelser i samspill med andre barn.

Avdelinger

Ugla

22 barn

5 - 6 år

Svart veps

24 barn

2 - 4 år

Knotten

15 barn

1 - 2 år

Gul veps

24 barn

2 - 4 år

Myggen

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Svartholtet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet