Svartholtet

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:30

 • 94 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Svartholtet Barnehage!

Våren 2007 startet Svartholtet barnehage opp i nye, lyse trivelige lokaler, omgitt av en spennende skog på alle kanter. Barnehagens totale godkjente leke- og oppholdsareal er på 456 kvm. I tillegg har vi en romslig tomt på hele 6,5 mål!
Barnehagen er oppdelt i 5 avdelinger, og tar inn barn fra 0 til 5 år.

Hver avdeling har sitt eget rom hvor de leker, spiser og har sine samlinger, bursdagsfeiringer og holder på med pedagogiske aktiviteter. De har også hver sin garderobe på hver ende av bygget. I tillegg til disse rommene finnes også et stort gymrom og et felles lekerom.

Fokusområde for Svartholtet

VI VIL:
- Skape et miljø der alle trives og har mulighet for utvikling.
- Sikre at alle får varierte opplevelser og erfaringer.
- Fremme kroppsbevissthet og motorisk utvikling.

ORGANISERING:
Hos oss har vi 5 avdelinger fordelt som følger;

- Ugla består av barn som går siste året i barnehagen, fordelt på hele og delte plasser.
- Gul Veps og Svart Veps består av barn i alderen 2-4 år, fordelt på hele og delte plasser.
- Knotten & Myggen består av barn i alderen 0-2 år, fordelt på hele og delte plasser.

VI VIL:
- Skape et miljø der alle trives og har mulighet for utvikling.
- Sikre at alle får varierte opplevelser og erfaringer.
- Fremme kroppsbevissthet og motorisk utvikling.
ORGANISERING:
Hos oss har vi 5 avdelinger fordelt som følger;
- Ugla består av barn som går siste året i barnehagen, fordelt på hele og delte plasser.
- Gul Veps og Svart Veps består av barn i alderen 2-4 år, fordelt på hele og delte plasser.
- Knotten & Myggen består av barn i alderen 0-2 år, fordelt på hele og delte plasser.

Avdelinger

Ugla

20 barn

5 - 6 år

Gul veps

22 barn

2 - 4 år

Svart veps

22 barn

2 - 4 år

Myggen

15 barn

1 - 2 år

Knotten

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Svartholtet

Dokumenter fra Læringsverkstedet