Læringsverkstedet Straume

Velkommen til Straume barnehage

Læringsverkstedet Straume ligger på Skjenet, like i nærheten av Fjell rådhus. Barnehagen har store og lyse lokaler, omgitt av et stort og variert uteareal. Barnehagen har fire aldersdelte avdelinger: Prøysen, Egner, Hagerup og Nansen. Hver avdeling har et team på 5-8 ansatte, dette ut fra antall barn på avdelingen. Barnehagens uttrykk, dens innredning, valg av utstyr og tilrettelegging, er pedagogisk fundamentert. Miljøet bekrefter barnehagen som læringsarena. Barnehagen er utstyrt med blant annet klatrevegg og atelier. Vi har vår egen minibuss, samt et landsted med kanoer. Vi legger opp til en hverdag der barna kan utforske og medvirke. Dyktige medarbeidere har ansvaret for 114 barn. Personalet arbeider kontinuerlig med å utnytte de læringsmulighetene som ligger i hverdagen. Et fleksibelt og godt samarbeid med foreldre er også svært viktig for oss. Vi er øvingsbarnehage for NLA Høgskulen og Høgskulen på Vestlandet. Dette innebærer at vi har studenter hos oss store deler av året.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Skjenet 3,5353 Straume
Vis i kart

37071559
straume@laringsverkstedet.no

113 barn
4 avdelinger
28 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 495,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Kjersti Krüger

Fokusområde for Straume barnehage

Læringsverkstedet Straume er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilia er en liten by i Nord-Italia som er kjent blant pedagoger over hele verden. Her har man et syn på...

Læringsverkstedet Straume er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilia er en liten by i Nord-Italia som er kjent blant pedagoger over hele verden. Her har man et syn på barn, kunnskap og læring som tar utgangspunkt i barns erfaringer, tanker og teorier. Samtidig utfordrer og utvikler man teorien. Vi henter inspirasjon fra disse tankene. Filosofien representerer en pedagogisk arbeidsform som bygger på en sterk tro på barnets muligheter og en dyp respekt for barnet. Vi skal tilrettelegge for best mulig utvikling ved å la barnet få utforske og tolke omgivelsene rundt seg. De voksne må være i nær dialog og samhandling med barnet. Det er viktig å holde barnets spørsmål, tanker og teorier levende. På denne måten støtter vi barnet når de leter etter svar og skaper mening i verden rundt seg. Det er derfor naturlig at vi arbeider med tema og prosjekt ut fra barnas interesser. Målet med prosjektene er at barna får økt kunnskap rundt temaene og erfaring rundt bruk av ulike hjelpemidler og materiale. Det fysiske miljøet benevnes som den tredje pedagog, hvilket betyr at rommet spiller på lag med de barna som skal tilbringe tid der og støtter dem i deres læringsprosesser. Rommet må være oversiktlig og tydelig. Materiell og leker skal være lett tilgjengelig. Miljøet skal være utfordrende og gi plass til utforsking på egen hånd.

Avdelinger

Egner

26 barn

1 - 3 år

Hagerup

34 barn

2 - 4 år

Nansen

38 barn

4 - 6 år

Prøysen

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Straume barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet