Læringsverkstedet Sørlandsparken

Velkommen til Sørlandsparken barnehage

Læringsverkstedet Sørlandsparken ligger i naturnære omgivelser ved Sørlandsparken Næringsområde i Kristiansand kommune. Vi ligger i nærhet til bydelene Lauvåsen, Hånes og Tveit. Barnehagen driver mye med kunst og håndverk og har eget keramikkverksted med dreieskive og brennerovn. Vi har tro på at barn som får utvikle sin skapeglede sammen med andre, med tilgang til ulike materialer og med stor valgfrihet etablerer gode evner for problemløsning, kreativitet og samarbeidsferdigheter. Det hersker en spesiell og god atmosfære i vår barnehage, hvor fokuset på gode relasjoner står sentralt. Vi har personale som engasjerer seg i barns lek, byr på seg selv og tilrettelegger for at alle barn skal føle tilhøriget, oppleve seg forstått og respektert. Det er flotte turområder rett utenfor døra og de benyttes flittig. Vi har hele skogen for oss selv. Dyreparken, Abra havn, Travparken og Sørlandsparken er også lett tilgjengelig, så mulighetene er mange!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Travparkveien 4,4636 Kristiansand S
Vis i kart

41665437
sorlandsparken@laringsverkstedet.no

72 barn
4 avdelinger
30 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 270,-

Tilbud/ tiltaksoversikt LaLinea

Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg dersom du selv trenger hjelp, kjenner noen som trenger hjelp og/eller lurer på hvilke tilbud og tiltak kommunen eller frivillige organisasjoner kan tilby i kommunen.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/bti/tiltaksoversikt/

Fokusområde for Sørlandsparken barnehage

Barnehagen vil fortsette fokuset på lek og gode vennskapsrelasjoner. Barndommen har en egenverdi og er helt vesentlig for hvordan vi utvikler oss videre og sammen med andre. Det er viktig...

Barnehagen vil fortsette fokuset på lek og gode vennskapsrelasjoner. Barndommen har en egenverdi og er helt vesentlig for hvordan vi utvikler oss videre og sammen med andre. Det er viktig for oss i Sørlandsparken, at barna opplever å bli akseptert for den de er. Vi vil møte barn ulikt ut ifra hva vi ser det enkelte barnet trenger og at de får gode opplevelser i et fellesskap de føler tilhørighet til. Målet er at alle barn opplever å ha en venn.

Vi har en kreativ profil hvor vi ønsker at barnet skal få bruke hele seg og få uttrykke seg på forskjellige måter og på ulike arenaer. Vi voksne undrer oss og forsker sammen med barna. Vi må stimulere nysgjerrigheten, og legge til rette for at barna skal finne ut av ting selv. Det handler ikke om å fylle et kar, men å tenne en ild.

Vi vil jobbe med dette ved å:

Lage gode lekemiljøer inne og ute.

Ha prosjektarbeid som stimulerer lek, samarbeid og tverrfaglig læring.

Arbeide med kunst og kreativitet i fellesskap.

Jobbe systematisk med hjertekultur

Godt språkmiljø for barns språkutvikling.

Avdelinger

Mirò

24 barn

3 - 6 år

Munch

18 barn

3 - 6 år

Nupen

15 barn

1 - 3 år

Picasso

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Sørlandsparken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet