Soltun

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 69 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Soltun Barnehagen ligger nydelig til i et boligområde ytterst i Hetlevik. Barnehagen har flott utsikt over Hjeltefjorden. majoriteten av barna som er hos oss er bosatt i vårt nærområde. Historikk 1996 etablerte Hege Lie barnehage i Hetlevik. Desember 2010 flyttet barnehagen inn i helt nye lokaler på Løftet 66. Lokalene våre er lyse og oversiktlige og tilpasset barnas behov for lek og aktivitet. Barnehagen har tre uteområder som er tilpasset ulike lek og aktivitet. August 2016 ble vi en del av Læringsverkstedet AS Nærmiljø Barnehagen ligger nydelig til ytterst i Hetlevik, med flott utsikt over Hjeltefjorden. I nærområdet har vi god tilgang til flere lekeplasser, natur, sjø og strandområde, fotballbane og ballbinge. Våre turer legges til nærområdet, «Indianersletten», "Månetoppskogen", Basnesfjæren og Basnesfjellet. Dette gir gode muligheter for fysisk aktivitet og lek.

Fokusområde for Soltun

Barnehagens satsingsområde Kunstfaglig arbeid Vi vet at lek er en viktig uttrykksform for barn og har en spesiell egenverdi for dem. Det er en sterk og viktig del av barnekulturen...

Barnehagens satsingsområde Kunstfaglig arbeid Vi vet at lek er en viktig uttrykksform for barn og har en spesiell egenverdi for dem. Det er en sterk og viktig del av barnekulturen. Derfor er det viktig å legge til rette for lek der gode vennskap og relasjoner kan spire. I leken entrer barna, alene eller sammen med oss voksne fiksjonens verden. Her møter vi spenning og utfordringer i en trygg arena. Både i lek og i estetiske aktiviteter slik som drama og musikk kan en oppleve en suspensasjon av virkeligheten – vi setter vårt eget jeg til side og inntar en ny rolle. Vi synes det er viktig at barna får være kreative. Gjennom skapende musikk, dans, drama - og formingsaktiviteter i en lekende ramme, kan vi voksne være med å stimulere barns kreative utvikling. Kunstfag har en stor egenverdi i seg selv, men knytter likevel lek og læring sammen i en herlig symbiose. Vi mener at kunstfag er like viktig for barna sin forståelse for verden som andre fagområder i rammeplanen er. Gjennom å være sammen med barna i kunstfaglige og estetiske opplevelser ønsker vi å tilby de en uttrykks- og læringsform der vi tar i bruk teknikker og virkemidler for å skape en form og opplevelse. Vi sanser, bruker kroppen, følelsene, tanker og reflekterer. Når vi arbeider med musikk, dans og drama sammen med barna kan vi for eksempel arbeide med aktiv og passiv lytting, bli kjent med klang og lyder, bli kjent med og bruke instrumenter både alene og samtidig som vi synger. Vi synger på daglig basis sammen med barna. I temaarbeidene kan vi ta i bruk dramafaglige metoder slik som ritualer, lærer i rolle, møte med en figur, tablå, rollemodellering, kollektiv tegning og intervju. Kreativ dans er og en spennende arbeidsmåte sammen med barn. Her kan vi sammen med barna formidle ulike følelser ved hjelp av dans, vi kan danse til ulike situasjoner og vi kan gjenskape stemningen i musikken eller ha bevegelser som er i sterk kontrast til musikken. En kan og la bevegelsene i seg selv være hovedfokuset i den kreative dansen. De skapende prosessene er sentralt i kunstfaglig arbeid. Her vil barna alltid medvirke til framdriften og retningen de skapende prosessene tar. I kunstfaglig arbeid tror vi og at barna vil kunne føle mestring og utvikling ettersom de får utfolde seg, bruke sanser og refleksjon i arbeidet med de kreative prosessene. Årets tema Årets tema har fått tittelen «Lekens skattekiste». Lek er livsviktig for barn og de leker fordi det er gøy. Vi ønsker å legge til rette for et allsidig og inspirerende lekemiljø både inne og ute for alle barn. Vi ønsker å være tilgjengelige og aktive voksne i leken sammen med barna. Det finnes mange skjulte skatter i «lekens skattekiste» Temaet gir stort rom for barns medvirkning i hvilken retning leken går. Leken er frivillig. Det er du som bestemmer. Du kan leke hva du vil. Leken er gjenskapelse av erfaringer og selvopplevde situasjoner. I leken kan du være fantasifull og kreativ. Du kan være deg selv. Du kan late som. Det er ingen begrensning for hva du kan gjøre i leken. Leken er glede. Vi leker for å ha det gøy- i leken lærer vi. Vi er sosiale, vi bruker verbalspråket og kroppsspråket aktivt i kommunikasjonen med hverandre. Vi samhandler og lærer oss gode handlinger. Vi lærer å forstå hverandre, se hverandre og respektere hverandre. Leken er ubegrenset, en fantastisk verden som gir oss utallige muligheter til å lære å mestre omverden. Og tenk, i hele verden så leker vi. Alle barn leker. Også noen voksne heldigvis. Vi personalet skal bruke fagkunnskap og erfaringer fra lek i leken med barn. Lek deg gjennom hverdagen. Bruk kroppen din, mimikken din, språket ditt. Vis at du er tilgjengelig og vil være med. Vær støttende der du trengs. Vær observant. Se. Hvem leker og hvem leker ikke? Hva leker de? Vi skal ha alle med. Leken er kulturbærende. Og den er en viktig del av barnekulturen. Den skaper samhold og vennskap. Gjennom leken ønsker vi at barna skal være Hjertevenner. Vi bruker de verktøyene vi har som bidrar til at barna opplever vennskap og er en del av vi-fellesskapet. I lekens skattekiste kan alle våre drømmer og tanker bli virkelig. Den voksne må by på deg selv og bidra til at barna får en god opplevelse. I skattekisten gjemmer vi unna fine, gode leke skatter og aktiviteter. Både til ute og inne bruk. Alt i skattekisten er verdifullt

Avdelinger

Månetoppen

30 barn

4 - 6 år

Regnbuen

24 barn

2 - 4 år

Solstrålen

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Soltun

Dokumenter fra Læringsverkstedet