Læringsverkstedet Soltun

Velkommen til Soltun barnehage

Læringsverkstedet Soltun Barnehagen ligger nydelig til i et boligområde ytterst i Hetlevik, med flott utsikt over Hjeltefjorden. Majoriteten av barna som er hos oss er bosatt i vårt nærområde.

Historikk: barnehagen ble etablerte i 1996, desember 2010 flyttet vi inn i helt nye lokaler på Løftet. August 2016 ble vi en del av Læringsverkstedet AS

Lokalene våre er lyse og oversiktlige og tilpasset barnas behov for lek og aktivitet. Barnehagen har tre uteområder som er tilpasset ulike lek og aktivitet.

I nærområdet har vi god tilgang til flere lekeplasser, natur, sjø/strandområde, fotballbane og ballbinge. Våre turer legges til nærområdet, "Månetoppskogen", "Gruffaloskogen", Vikane Basnesfjæren og Basnesfjellet. Dette gir gode muligheter for fysisk aktivitet og lek.

Hos oss møter du et faglig, engasjert og aktivt personale, med godt humør og skaperglede. Vi etterstreber at hvert enkelt barn skal føle seg verdifull og viktig. Gjennom skapende musikk, dans – og dramaaktiviteter i en lekende ramme, er vi voksne med på å stimulere barns helhetlige utvikling. Det er et mangfold av interessefelt i personalgruppen, hvor vi kan nevne kunst, natur og uteliv.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Løftet 66,5304 Hetlevik
Vis i kart

56140757
soltun@laringsverkstedet.no

60 barn
3 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Christin Grøttå

Fokusområde for Soltun barnehage

Lek er en viktig uttrykksform for barn og har egenverdi for dem. Det er en sterk og viktig del av barnekulturen. Derfor er det viktig å legge til rette for...

Lek er en viktig uttrykksform for barn og har egenverdi for dem. Det er en sterk og viktig del av barnekulturen. Derfor er det viktig å legge til rette for lek der gode relasjoner kan spire. I leken entrer barna, fiksjonens verden. Her møter vi spenning og utfordringer i en trygg arena. Både i lek og i estetiske aktiviteter slik som drama og musikk kan en oppleve en suspensasjon av virkeligheten – vi setter vårt eget jeg til side og inntar en ny rolle. Vi synes det er viktig at barna får være kreative. Gjennom skapende musikk, dans, drama - og formingsaktiviteter i en lekende ramme, kan vi voksne være med å stimulere barns kreative utvikling. Kunstfag har egenverdi i seg selv, men knytter likevel lek og læring sammen. Gjennom å være sammen med barna i kunstfaglige og estetiske opplevelser ønsker vi å tilby de en uttrykks- og læringsform der vi tar i bruk teknikker og virkemidler for å skape en form og opplevelse. Vi sanser, bruker kroppen, følelsene, tanker og reflekterer. Når vi arbeider med musikk, dans og drama sammen med barna kan vi for eksempel arbeide med aktiv og passiv lytting, bli kjent med klang og lyder, bli kjent med og bruke instrumenter både alene og samtidig som vi synger. Vi synger på daglig basis sammen med barna. Vi bruker dramafaglige metoder slik som ritualer, lærer i rolle, møte med en figur, tablå, rollemodellering, kollektiv tegning og intervju. Kreativ dans er og en spennende arbeidsmåte sammen med barn. Her kan vi sammen med barna formidle ulike følelser ved hjelp av dans til ulike situasjoner og gjenskape stemningen i musikken eller ha bevegelser som er i sterk kontrast til musikken. De skapende prosessene er sentralt i kunstfaglig arbeid. Her vil barna alltid medvirke til framdriften og retningen de skapende prosessene tar. I kunstfaglig arbeid tror vi og at barna vil kunne føle mestring og utvikling ettersom de får utfolde seg, bruke sanser og refleksjon i arbeidet med de kreative prosessene.

Avdelinger

Månetoppen

30 barn

3 - 6 år

Regnbuen

20 barn

2 - 4 år

Solstrålen

10 barn

Dokumenter fra Soltun barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet