Slattum

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 76 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi har noen få ledige plasser på småbarnsavdelingene barnehageåret 2019/2020, og ønsker oss gjerne noen flere barn til høsten som er født i 2014. Skulle dere ønske plass hos oss, så ta kontakt med Lena Nebbenes, styrer på 97.70.63.95 for videre informasjon. Slattum barnehage i Nittedal åpnet i november 2008, vi har en flott beliggenhet rett i skogkanten ved Slattum skole. Vi ligger i gangavstand til RV4 med busstoppene Slattum og Markerud. Vi kan mulig også bistå med noen parkeringsplasser om dere skulle se dere nødt til pendling mot Oslo, for å forenkle henting og levering. Barnehagen har et stort uteområde, og på vinterstid har vi egen akebakke i " fjellskrenten". Om våren sår vi frø, og sørger for at det spirer og gror i våre egen lille kjøkkenhage. Barnehagebygget er romslig. Vi har verkstedrom som inviterer til språk, matematikk og kreativ utfoldelse. Vi har også et eget rom som er til motorisk utfoldelse. Barnehagen består også av stort fellesareal, hvor det er mye lek, og teater, klatring i klatreveggen og innimellom kan arealet også brukes til en aldri så liten innebandy kamp. Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk- førmatematikk - kreativitet - natur & miljø - sosial kompetanse men først og fremst etterstreber vi å jobbe gjennom prosjektarbeid og å inkludere barna slik at de kan påvirke og medvirke i egen hverdag. Vi har fokus på hvordan vi som barnehagefaglige ansatte kan legge til rette for lek, og vennskap og relasjoner i barnegruppene. Vi skal jobbe med det fysiske miljøet, for å gi barna gode rammer for mestring, og fremme leken. Barnehagen fremstår som forholdsvis ny, selv med sine 10 år. Vi har fire avdelinger i utgangspunktet, men i januar 2019 er vi delt i fem avdelinger slik at barneantallet er gjennomtenkt for et godt læringsmiljø med mindre barnegrupper. Grønn og Orange har 15 barn hver født i 2014 -2015, Lilla er våre flaggermus som starter på skolen til høsten, og de teller 18 stykker. Vi har også to småbarnsavdelinger med 14 barn på Blå og Gul. Vi bruker MYkid som kommunikasjons-plattform mellom barnehage og hjem. Dette er vi svært fornøyde med. I sommer satt vi også opp en stor fin grillhytte, og la inn strøm og lys i den slik at vi kan varme den opp elektrisk med varmepanel i taket, og ha på lys på de mørkeste dagene. Slik kan de aller minste også ha lav terskel for å bruke hytta.

Fokusområde for Slattum

Vi har våre egne satsningsområdet som vil variere fra år til år. Disse står nøyere beskrevet i årsplanen.

Vår lokale visjon for barna er:

Trygghet,omsorg og tillitt gjennspeilet i gode relasjoner der barna aktivt medvirker og påvirker hverdagen vår.

Vår lokale visjon for foreldresamarbeidet er:

Vi ønsker en aktiv foreldregruppe som bidrar med innspill og tilbakemeldinger, på en konstruktiv måte. Vi vet at vårt klima preger barna, og et nært samarbeid mellom oss og dere må være tuftet på gjensidig tillitt og respekt. Som en drivkraft i vårt daglige arbeidet er det alltid godt å få høre fra dere når dere ser barna trives, og når dere opplever dagligdagse hendelser som dere verdsetter.

Vi har våre egne satsningsområdet som vil variere fra år til år. Disse står nøyere beskrevet i årsplanen.
Vår lokale visjon for barna er:
Trygghet,omsorg og tillitt gjennspeilet i gode relasjoner der barna aktivt medvirker og påvirker hverdagen vår.
Vår lokale visjon for foreldresamarbeidet er:
Vi ønsker en aktiv foreldregruppe som bidrar med innspill og tilbakemeldinger, på en konstruktiv måte. Vi vet at vårt klima preger barna, og et nært samarbeid mellom oss og dere må være tuftet på gjensidig tillitt og respekt. Som en drivkraft i vårt daglige arbeidet er det alltid godt å få høre fra dere når dere ser barna trives, og når dere opplever dagligdagse hendelser som dere verdsetter.

Avdelinger

Gul

14 verdifulle barn

Blå

14 verdifulle barn

Grønn

15 verdifulle barn født 2014

3 - 4 år

Orange

15 verdifulle barn født 2014

3 - 4 år

Lilla

18 verdifulle barn født 2013

5 - 6 år

Dokumenter fra Slattum

Dokumenter fra Læringsverkstedet