Læringsverkstedet Skoger

Velkommen til Skoger barnehage

Læringsverkstedet barnehage avdeling Skoger ligger i hjertet av Skoger i Drammen kommune. Vi deler bygg med Skoger IL og er derfor heldige med beliggenheten. Vi har tilgang til gapahuk, stor fotballbane og flott utelekeplass i tilknytning til barnehagen. I nærheten av Skoger kirke har vi to trelavoer som benyttes som barnehagens tursted. Dette er også utgangspunkt for lengre turer i nærmiljøet. Vi har 4 avdelinger med plass til 73 barn. I tillegg til avdelingene har barnehagen språkrom, matterom, kreativt rom, hjerterom og motorikkrom med klatrevegg,ribbevegg og tjukkas. I tillegg har vi rikelig med utstyr vi bruker på dette rommet. Ring og avtal et møte hvis du ønsker å titte på barnehagen vår, tlf: 91726002. Velkommen!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Jarlsbergveien 716,3039 Drammen
Vis i kart


Skoger@laringsverkstedet.no

73 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Cathrine Svalastog

Hei. Det er jeg som er styrer i Læringsverkstedet Skoger barnehage. Ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon dersom du lurer på noe.

91726002
skoger@laringsverkstedet.no

Matglede

På kjøkkenet jobber Bente. Hun lager deilig mat til oss hver dag, og vi får servert varmmat tre ganger i uken og hjemmebakt brød/rundstykker to ganger i uken. Barna hjelper til med forberedelsene til måltidene i matgrupper og vi er opptatt av å skape en trivelig og sosial ramme rundt måltidene i barnehagen.

Fokusområde for Skoger barnehage

Våre satsninger og fokusområder barnehageåret 2023/2024 Natur og bevegelse Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk...

Våre satsninger og fokusområder barnehageåret 2023/2024

Natur og bevegelse

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider Barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen (RP17).

Med utgangspunktet i barns kroppslighet bruker barnehagen de fysiske og sansemotoriske handlingsmulighetene for bevegelse både ute og inne, som f. eks. motorikkrom, fotballbanen, tarzanløype, skogturer med ulent terreng med naturens utfordringer og opplevelser. De store barna går jevnlig tur til lavvoen vår i skogen bak Skoger kirke. Barns glede og motivasjon for å bruke kroppen sin i lek og læring gir barna økt kroppslig kompetanse og kunnskapserfaringer.

Våre utviklingsmål knyttet til natur og bevegelse:


Alle ansatte skal være aktivt til stede i lek og aktivitet med barna.
Alle barn skal oppleve gode naturopplevelser og uteglede med utgangspunkt i egne forutsetninger.
Barna skal oppleve gode turopplevelser hele året.
Ansatte skal bruke naturen som en inspirerende del av tema- og prosjektarbeid.


Våre utviklingstiltak:


Vi tar i bruk udefinerbart materiell og naturmateriell for å inspirere leken.
Vi skal ta i bruk alle mulighetene som finnes i barnehagens nærmiljø.
Voksne skal ta initiativ til å sette i gang bevegelseslek ute og inne.
Planlagte turer skal ha en bevisst pedagogisk hensikt.
Barna på Blomsten og Sommerfugl skal ha en turdag til lavvoen hver uke der barna har med egen sekk og spiser lunsjen der oppe.


Relasjonskompetanse

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse.

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø. 

Positive relasjoner fremmer trivsel, læring og utvikling. Gjennom relasjoner evner vi å skape en trygg tilknytning, og vi støtter utforskning. Barna skal oppleve varme og omsorgsfulle voksne som inviterer til godt samspill. Hjertekulturen vår bidrar til å legge til rette for barns utvikling, både som enkeltindivider og som viktige medlemmer av fellesskapet. Som en naturlig del av vårt arbeid, kjenner vi til og bruker tilknytningsteorier og anerkjennende kommunikasjon som en del av relasjonskompetansen. 

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Gjennom gode relasjoner utvikles positive sosiale ferdigheter, empati og vennskap. Dette legger et godt grunnlag for å utvikle barnas egenverd.  

Vi retter ekstra oppmerksomhet mot det fysiske leke- og læringsmiljøet som arena der lek og inkludering legger grunnlag for gode relasjoner.

Våre utviklingsmål knyttet til relasjonskompetanse:


Hjertekultur skal prege relasjonene med hvert enkelt barn.
Personalet skal ta ansvar for å bygge gode relasjoner med alle barn.
Vi skal ha en autoritativ voksenstil, være både varme og grensesettende.


Våre utviklingstiltak:


Personalet skal sammen med barna lage gode lekesoner og utvikle et variert lekemiljø som inkluderer alle barn.
Personalet skal gi barna felles opplevelser som gir et godt utgangspunkt for lek, inkludering og relasjonsbygging.
Fokus på «bankingtime», kvalitetstid sammen, en voksen og 1-3 barn.


Du kan lese mer om barnehagens pedagogikk og innhold i årsplanen vår for 2023/2024. Denne finner du under "dokumenter" på nettsiden.

Avdelinger

Blomsten

24 barn

3 - 5 år

Frøet

12 barn

1 - 2 år

Larven

13 barn

2 - 2 år

Sommerfuglen

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Skoger barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet