Sande

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 39 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet barnehage Sande er en 2-avdelings barnehage som ligger idyllisk til i landlige omgivelser i Sande kommune i Vestfold. Læringsverkstedet Sande er en særegen barnehage da den har tilholdssted i en ombygget låve med flotte turområder i umiddelbar nærhet. Barnehagen har egen lavvo 15 min gangavstand fra barnehagen og gapahuk med hinderløype på utsiden av barnehagens uteområder. Barnehagen inneholder de fleste av Læringsverkstedets verkstedrom, slik som hjerterom, matterom, språkrom, kreativt verksted og gymsal. Styrer er Tone Herregården. Læringsverkstedet Sande har også Norges første barnehage godkjent etter det man oppfatter blir ny standard for inneklima.

Fokusområde for Sande

Felles fokusområder i kommunen er; -God oppvekst-tidlig innsats -Språk -Sosial kompetanse -Ledelse Disse satsningsområdene er hentet fra «Handlingsplan for barnehagen 2013-2017» som er gjeldende for private og kommunale barnehager i...

Felles fokusområder i kommunen er;

-God oppvekst-tidlig innsats

-Språk

-Sosial kompetanse

-Ledelse

Disse satsningsområdene er hentet fra «Handlingsplan for barnehagen 2013-2017» som er gjeldende for private og kommunale barnehager i Sande kommune.Måten vi arbeider for å ivareta visjonen til Sande kommune: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag» gjøres hos oss gjennom «Hjerteprogrammet» og «Være sammen». Vi arbeider etter «klare selv» metoden hvor barna skal kjenne på mestringsfølelse. Vi ønsker at barna skal sitte igjen med følelsen av de klarer noe og betyr noe.

I Læringsverkstedet Sande har vi ekstra fokus på språk og sosial kompetanse i tillegg til felles satsningsområder i Sande kommune.I arbeidet med sosial kompetanse bruker vi hjerteprogrammet til Læringsverkstedet og materialpakken fra Være sammen. I arbeidet med språk bruker vi Læringsverkstedet sitt materiale knyttet til dette fagområdet i rammeplanen og Sande kommune sitt språkhefte.Hjerteprogrammet: Vi jobber med de viktigste verdiene som finnes, nemlig barn. Vårt mål er å få disse verdiene til å vokse - i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vi ønsker å gi hvert barn en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt vare på. Gode opplevelser i barnas hverdag setter varig spor. Temaer vi arbeider med i Hjertesamling er for eksempel «Jeg er meg», «Mine følelser», «Samspill», «Gøyale sprell» og «Respekt».

Språk: Vi jobber med å gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket. Vi bruker språket som kommunikasjonsmiddel og har ulike metoder for å uttrykke tanker, meninger og følelser, og tilpasser dette ut fra alder og evner. Et godt språk har betydning for barns sosiale samspill og læring. Barnehagen har utarbeidet progresjonsplaner innen språkarbeid og har varierte samlinger og aktiviteter med fokus på for eksempel høytlesing, sang, regler/rim, begrepstrening og rytme/stavelser.


Avdelinger

Blå

14 barn

1 - 3 år

Grønn

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Sande

Dokumenter fra Læringsverkstedet