Velkommen til Risteigen barnehage

Hei!

Velkommen til Læringsverkstedet barnehage, avdeling Risteigen på Kongsberg.

Vi er en to avdelings barnehage og avdelingene våre heter Askeladden og Tyrihans.

Vi har et stort uteområde i barnehagen som vi benytter daglig, og vi er veldig heldige som har Lågendalsmuseet i Kongsberg som nær nabo og besøker dyrene der om våren/sommeren. Vår barnehage er sentrumsnær, med gåavstand til det meste. Vi er glade i å gå på tur, og har mange flotte lekeplasser i nærheten, samt skog og mark.

Vi i Risteigen barnehagen er opptatt av at det skal være trygt og godt å levere fra seg det kjæreste man har, hver dag! Vi ønsker at foreldre og ansatte i barnehagen skal jobbe sammen mot samme mål; barna skal lære å ha hjerte for seg selv, for hverandre og etter hvert for verden. Da er det avgjørende at de er omgitt av voksne som har hjerte for seg selv, hverandre og verden! Vi bruker også Trygghetssirkelen som et verktøy i møte med barna (COS).

Ta gjerne kontakt med oss for en prat!

Mandag — Fredag 07:00 — 16:45

Welhavens vei 15,3613 Kongsberg
Vis i kart


risteigen@laringsverkstedet.no

44 barn
2 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Trine Holtungen Jensen

Trine Holtungen Jensen

Fokusområde for Risteigen barnehage

Vårt forkusområde barnehageåret 2021 & 2022 er språk. Det står beskrevet i årsplanen hvordan vi vil jobbe med språk i barnehagen. Høsten 2019 gjennomførte alle barnehager i Kongsbergregionen som deltar...

Vårt forkusområde barnehageåret 2021 & 2022 er språk. Det står beskrevet i årsplanen hvordan vi vil jobbe med språk i barnehagen.

Høsten 2019 gjennomførte alle barnehager i Kongsbergregionen som deltar i ALLE MED kartleggingsundersøkelsene T1. Barnehageåret 2020-2021 har barnehagemyndighet i alle kommuner, styrere i alle barnehager, samt alle ansatte, arbeidet med analyse av sine resultater og utvikling av tiltak gjennom kompetansepakken «Pedagogisk analyse».

I prosjektplanen for barnehageåret 2021/2022 har SePU utviklet følgende kompetansepakke:

· «Dette vet vi om - språkstimulerende læringsmiljø» med utgangspunkt i boken av Liv Gjems.

Formålet med kompetansepakken «språkstimulerende læringsmiljø» er å videreutvikle og forbedre barnas omsorgs- og læringsmiljø slik at alle barn får realisert sitt potensial for utvikling og læring. Kompetansepakken «språkstimulerende læringsmiljø» henvender seg til ansatte i barnehagen og omhandler hvordan språktilegnelsen stimuleres hos alle barn i barnehagen. Barn trer inn i et språkmiljø fra det øyeblikk de blir født, og de er fra begynnelsen avhengige av å møte voksne i språklige samspill. All læring og ikke minst språktilegnelse avhenger av gode, trygge relasjoner mellom voksne og barn.

Et sentralt prinsipp i arbeidet med kompetansepakken er at ansatte skal samarbeide i profesjonelle læringsfellesskap, slik at barnehagen utvikler sin kollektive kultur og pedagogiske praksis til det beste for barna.

Denne kompetansepakken skal vi i Risteigen barnehagen begynne og jobbe med fra august 2021. Vi gleder oss veldig 😊

Avdelinger

Tyrihans

20 barn

Askeladden

24 barn

4 - 6 år

Dokumenter fra Risteigen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet