Læringsverkstedet Ravneheia

Velkommen til Ravneheia barnehage

Læringsverkstedet Ravneheia ligger i Voiebyen i Vågsbygd, Kristiansand. Barnehagen er en fire-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0-6 år. 2 avdelinger, Kråka og Blåmeis, har barn i alderen 3 til 6 år. En avdeling, Kjøttmeis har barn i alderen 1 til 3 år og den siste avdelingen, Kattugla, har barn i alderen 1 til 3år . Barnehagen har i dag 62 barn. Barnehagen ligger i et stille og rolig område, med Voie Grendehus og Voiebyen skole, 1.-7.klasse, som nærmeste nabo, og med fine turmuligheter rett utenfor porten. Gapahuken vår ligger i et flott turområde hvor avdelingene er på tur hver uke.Vi ønsker å gi barna gode opplevelser som kan danne grunnlag for en positiv selvfølelse. Det er i de hverdagslige møtene mellom barnet og den voksne, i de såkalte "her og nå" – situasjonene, at vi kan få til den verdiformidlingen vi ønsker. Vi fokuserer på de positive handlingene. Det er de voksne som har ansvar for at hvert barn opplever seg som verdifull og unik. Alle ansatte har ansvar for å gi barna et godt psykososialt barnehagemiljø. (Jmfr. Barnehageloven §41,§42 og §43. Vi er stolte av barnehagen vår med store, lyse, miljøvennlige lokaler og en flott ny utelekeplass. Vi har voksne med lang erfaring, høy faglig kompetanse, vilje til nytenkning og stor sans for humor. Dette skaper trivsel og trygghet, blant både barn, foreldre og personalet.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Voie Ringvei 106,4624 Kristiansand S
Vis i kart

93676882
ravneheia@laringsverkstedet.no

65 barn
4 avdelinger
22 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Følg oss på Instagram

Fokusområde for Ravneheia barnehage

Våre hovedsatsningsområde er språk og kommunikasjon. Språk og kommunikasjon er et satsingsområde både nasjonalt og lokalt i både barnehageog skole. Dette er også et av de sju fagområdene som har...

Våre hovedsatsningsområde er språk og kommunikasjon. Språk og kommunikasjon er et satsingsområde både nasjonalt og lokalt i både barnehageog skole. Dette er også et av de sju fagområdene som har kommet med i den nye rammeplanen. All samhandling er kommunikasjon, og det er gjennom språket barna lærer å forstå verden. Når det gjelder språk og kommunikasjon har avdelingene hatt stor fokus på å bruke eventyr, rim og regler i samlingene. Sanger, sangleker m.m. er også flittig brukt. I tillegg har avdelingene arbeidet i forhold til å gjenskape tekst sammen med barna. Dette har særlig blitt brukt blant de største barna. Den daglige dialogen sammen med barna har blitt godt ivaretatt. Vi har bevisst brukt stellesituasjoner, påkledning måltider m.m. til dette. Ulike ordbilder står rundt omkring på avdelingene. Dette fordi barna skal bli kjent med bokstaver og hva bokstavene betyr. Det er blitt kjøpt inn en del nye spill med tall og bokstaver. Alt dette har bidratt til at spesielt de eldste barna har blitt nysgjerrige på skriftspråket, og ofte vil lese bøker. Vi ønsker å følge dette videre opp i Ravneheia med forpliktende tiltak. De senere årene har barnehagen vår fått flere barn som har en flerkulturell bakgrunn. Det har vært med på å bidra til at vi har fått økt fokus på viktigheten av god språkstimulering. Rolleken Dagsrytmen inneholder lengre perioder satt av til lek. Utfoldelse i lek er en naturlig og nødvendig del av barnas liv. Gjennom leken opplever barna glede og livsutfoldelse. Barnehagen legger vekt på å tilrettelegge omgivelsene slik at de stimulerer barna til varierte lekeerfaringer. I frileksperioden velger barna i stor grad hva de vil gjøre innenfor gitte rammer. Mer informasjon finnes i årsplanen.

Avdelinger

Blåmeis

18 barn

2 - 5 år

Kattugla

15 barn

1 - 2 år

Kjøttmeis

12 barn

Kråka

20 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Ravneheia barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet