Læringsverkstedet Portveien His

Velkommen til Portveien His barnehage

Læring og lek! Friluftsliv og naturopplevelser! Læringsverkstedet Portveien His har en flott beliggenhet på Hisøy med skog og sjø i nærheten til å utforske! Læringsverkstedet Portveien His er en privat barnehage med 38 plasser for barn fra 0-6 år. Vi ligger sentralt plassert på His med gåavstand til flotte friområder ved sjøen, elva og skogen.Barnehagen har en åpen og oversiktlig uteplass med mange forskjellige lekeapparater og et inngjerdet naturskjønt område med egen akebakke.Barnehagen satser mye på frilutsliv og vi er mye ute og leker. Når vi er på tur oppsøker vi en av de mange fine turplassene i nærheten.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Julius Smiths vei 3,4817 His
Vis i kart

96234225
his@laringsverkstedet.no.no

37 barn
2 avdelinger
11 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Styrer
Erina Bøhn

Erina Bøhn

Erina Bøhn har jobbet som styrer i Læringsverkstedet Portveien His siden januar 2019. Hun var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Agder i 1999. I 2020 fullførte hun den nasjonale styrerutdanningen ved Universitetet i Agder. Hun har jobbet som styrer i barnehage siden 2003.

+4796234225
his@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Portveien His barnehage

Vårt satsningsområde er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet! Vi mener at ved å jobbe med vennskap og sosial...

Vårt satsningsområde er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet! Vi mener at ved å jobbe med vennskap og sosial kompetanse har vi satt det viktigste i fokus: At barna lærer seg hvordan man får en venn, hvordan man oppfører seg som en venn og hvordan man beholder en venn. "Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhand-ling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner." (Rammeplan for barnehagen) Vi jobber hele tiden med leken og lekemiljøet i barnehagen. Når barna er i konflikter hjelper vi med å finne løsninger, og oppmunterer også de eldre barna til å i fellesskap løse problemene. Vi er ekstra observante i forhold til utestengelse og mobbing: Hos oss i Læringsverkstedet Portveien His skal alle føle seg inkludert i fellesskapet, og vi har gode planer for å forebygge og håndtere mobbesituasjoner.

Avdelinger

Stjernebarn

22 barn

2 - 6 år

Hjertebarn

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Portveien His barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet