Velkommen til Piningen barnehage

Læringsverkstedet Piningen er en stor barnehage som ble bygget i 2011. Barnehagen ble først startet på Kvarstein i 2001 og het den gang "Trollstua". Barnehagen ble kjøpt opp av Læringsverkstedet AS og ble til Læringsverkstedet Vennesla, og flyttet lokasjon til Piningen. I 2023 ønsket vi å bytte navn til Læringsverkstedet Piningen for å knytte barnehagen vår enda mer til stedsnavnet. Lokal historie og historiefordmidling er viktig i barnehagen vår.

Vi har en trolsk skog som nærmeste nabo med mange fine aktivitet- og turmuligheter. Vi har en egen gapahuk med en fin tumleplass til lek for barna. Huset vårt rommer to småbarnsavdelinger (0-3 år), og to avdelinger for de større barna (3-6 år). Barnehagen har et stabilt, engasjert og faglig dyktig personal som ser enkeltbarnet og jobber for at barn og foreldre skal føle seg trygge og ivaretatt.

Selvet bygget er stort og romslig med mye naturlig lys. Vi jobber aktivt med lek hos oss, og har egne lekesoner hvor det skapes mye lek, læring og mestring.

Vi er en fullkost barnehage, med fokus på gode og sunne måltider. Vi lager all mat fra bunnen av og baker ferske brød hver dag. Vi samarbeider også med Reinhartsen på fiskebrygga og har fersk fisk to ganger i uken. Vi ønsker å skape en arena for gode samtaler, hvor barna opplever ro og tid til å nyte maten.

Ta gjerne kontakt på telefon 41686732 (styrer Ingrid M. Fjellestad) for ytterligere opplysninger, eller kom innom for å ta en prat med oss.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Ålefjærvegen 501,4708 Vennesla
Vis i kart

41686732
piningen@laringsverkstedet.no

53 barn
4 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Ingrid M. Fjellestad

Ingrid M. Fjellestad

Jeg har jobbet i Læringsverkstedet Piningen barnehage siden vi startet i 2011. Jeg har jobbet som pedagogisk leder siden oppstart og frem til 2022, da tok jeg over som styrer i barnehagen. Jeg ble ferdig utdannet som barnehagelærer i 2011 og i 2016 tok jeg ett år med spesialpedagogikk. Høsten 2023 begynner jeg på styrerutdanning på UiA og gleder meg til å få enda flere verktøy som jeg kan bruke som leder. Jeg er opptatt av å skape en trygg og god barnehagehverdag for barna, hvor alle skal oppleve å bli sett og hørt. Som leder ønsker jeg å bidra med å motivere de ansatte i hverdagen og få folk rundt meg til og trives. God kommunikasjon med foreldre er også viktig for meg som styrer i barnehagen. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål!

41686732
piningen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Piningen barnehage

Et av våre satsningsområder er "Et godt måltid", hvor vi har fokus på sunn og tradisjonsrik mat. Vi har fersk fisk 2 dager i uken, levert fra Reinhartsen på fiskebrygga...

Et av våre satsningsområder er "Et godt måltid", hvor vi har fokus på sunn og tradisjonsrik mat. Vi har fersk fisk 2 dager i uken, levert fra Reinhartsen på fiskebrygga. Vi serverer barna 3 måltider pr dag, i tillegg til frukt/grønt, og vårt mål er at barna skal lære smak og ingredienser i den sunne maten vår. Vi har fokus på å skape en god atmosfære rundt måltidet. Hos oss trenger dere ikke ta med niste.

Vi jobber aktivt med Lek og Inkluderende læringsmiljø. Vi ønsker at alle barn skal oppleve mestringsglede hver dag, gjennom å skape en varm atmosfære der alle blir inkludert og har omsorg for hverandre. I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjons kompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Vi arbeider med å skape gode relasjoner som bidrar til et inkludrende leke- og læringsmiljø for alle. Vi er en lærende barnehage som reflekterer over egen praksis, deler erfaringer og innhenter ny kunnskap og teori i arbeidet vårt. Vi har et tett samarbeid med kommunen og arbeider med felles satsingsområder for alle ansatte i barnehagene.

Avdelinger

Grønn

15 barn

4 - 5 år

Gul

13 barn

1 - 2 år

Orange

14 barn

3 - 4 år

Blå

11 barn

2 - 3 år

Dokumenter fra Piningen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet