Olaløkka

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 22 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Olaløkka er en énavdelingsbarnehage, som holder til i skogkanten ved Olaløkka grendehus. Barnehagen har tilgang på gymsal og idrettsbaner, samt mange turveier som benyttes flittig. Læringsverkstedet fokuserer på barns utvikling og læring. Barnehagen vektlegger at kombinasjon av lek og læring er gøy. Vi ønsker at barna skal bli aktive deltakere og ikke passive mottakere. På Olaløkka jobber det 6 damer med ulike bakgrunn, her er både fagarbeidere og barnehagelærere.

Fokusområde for Olaløkka

Dette barnehageåret jobber vi med språk og språkformidling. I tillegg er vi opptatt av å sette av tid til lek og vennskap.

Dette barnehageåret jobber vi med språk og språkformidling. I tillegg er vi opptatt av å sette av tid til lek og vennskap.

Avdelinger

Grønn

22 verdifulle barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Olaløkka

Dokumenter fra Læringsverkstedet