Velkommen til Nøstodden barnehage

Læringsverkstedet Nøstodden barnehage er en 4 -avdelings barnehage i Drammen. Beliggende på Åskollen ved Drammensfjorden, ca 6 km fra Drammen sentrum. Barnehagen har lokaliteter i et gammelt bedehus bygget i 1910. I 2009 ble hele huset rehabilitert til en moderne barnehage, med "særpreg og sjel". I 3 etasjer boltrer barn og voksne seg, med mange muligheter for aktiviteter. Barnehagen har eget plaskebasseng for de minste, og en stor flott lavvo rett utenfor gjerdet som vi bruker flittig! Terrenget ved barnehagen er skrånende og bratt, dette gjør at barna opparbeider seg gode grovmotoriske ferdigheter hver dag i uteleken. Parkeringsmulighetene for foreldre/foresatte og besøkende er enten rett utenfor barnehagen, langs mur på oppmerkede plasser og på parkeringsplass venstre side rett før leilighetskomplekset nedenfor barnehagen, eller langs Svelvikveien. Adressen til barnehagen: Hans Langbachsvei 1, 3039 Drammen Buss 91(svelvikbussen) går rett ved barnehagen og buss 04 går fra Nordbyveien.

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og vår visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Vi skal være "leken og ambisiøs" og "raus og tydelig". Dette innebærer at vi både byr på oss selv med lek og moro, samtidig som vi har tydelige mål og kraft til å gjennomføre dem. Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Velkommen til Læringsverkstedet Nøstodden barnehage!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Hans Langbachs vei 1,3039 Drammen
Vis i kart

917 26 002
nostodden@laringsverkstedet.no

66 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3135,-
Pris for mat: 300,-

Hei. Jeg heter Cathrine, og det er jeg som er styrer i Nøstodden barnehage. Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller mail om du lurer på noe.

91726002
nostodden@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Nøstodden barnehage

Natur, lek og språklig kompetanse. Allerede i mors mage starter barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon, og når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres...

Natur, lek og språklig kompetanse.

Allerede i mors mage starter barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon, og når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres, legges den viktige grunnsteinen for barnets språkutvikling og kommunikasjon. Den videre utviklingen til barnet er avhengig av de nære voksnes sensitivitet for signaler fra barnet. Voksne som er der hvor barnet er og evner å tolke barnets signaler og agere i tråd med barnets kommunikative uttrykk. Barnet som kommer til oss i barnehagen har behov for å møte voksne med samme grad av tilstedeværelse og sensitivitet. Barnet trenger voksne som bekrefter og anerkjenner barnets behov og utrykk. Voksne som kan støtte barnet der hvor det er med et varmt blikk, et inkluderende fang, ord som viser at jeg forstår deg og bryr meg om akkurat deg –fordi du er deg. Samtidig må de voksne i barnehagen by på et spennende og utfordrende miljø å leke og lære i – slik at barnet kan få mulighet til å utforske sitt fulle potensial. Barna våre vokser opp i den digitale tidsalder – og vi erfarer at barn som kommer til oss i barnehagen har en digital kompetanse som langt overskrider de voksnes. Hva gjør det med oss? Kobler vi oss på – eller tar vi avstand? Er vi der barnet er? I Læringsløp Drammen satses det på digital læring og språklig kompetanse, dette kompetanseløftet er vi i Læringsverkstedet Nøstodden barnehage med på. Her er bruk av I-pad som pedagogisk verktøy for å forbedre, forenkle og fornye pedagogisk praksis, en viktig metode. Denne kompetansen gjør det mulig å være en sensitiv og tilstedeværende voksen for barnet som utforsker sin verden i den digitale tidsalder. Denne kompetansen er nødvendig for å kunne utvide barnets perspektiver og by på et helhetlig lek og læringsmiljø hvor kreativitet, samhandling, lek og innovasjon ligger til grunn for vårt systematiske språkarbeid.

Vi tilbringer mye tid ute i Nøstodden barnehage, og vi er opptatt av å legge til rette for gode mestringsopplevelser i naturen. Dette krever voksne som er aktivit tilstede i barnas utforsking av naturen, og som evner å anerkjenne barnets iboende utforskertrang. Vi har to flotte lavvoer som brukes flittig, og sammen ønsker vi å utruste barna i Nøstodden barnehage med uteglede, evne til å se naturens potensiale som spennende lekearena, samt respekt for naturen ved å ha fokus på en bærekraftig praksis.

Avdelinger

Blekkspruten

18 barn

3 - 6 år

Gullfisken

15 barn

1 - 3 år

Sjøhesten

18 barn

2 - 4 år

Slørhalen

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Nøstodden barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet