Nøstodden

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 66 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Nøstodden barnehage er en 4 -avdelings barnehage i Drammen. Beliggende på Åskollen ved Drammensfjorden, ca 6 km fra Drammen sentrum. Barnehagen har lokaliteter i et gammelt bedehus bygget i 1910. I 2009 ble hele huset rehabilitert til en moderne barnehage, med "særpreg og sjel". I 3 etasjer boltrer barn og voksne seg, med mange muligheter for aktiviteter. Barnehagen har eget plaskebasseng for de minste, og en stor flott lavvo rett utenfor gjerdet som vi bruker flittig! Terrenget ved barnehagen er skrånende og bratt, dette gjør at barna opparbeider seg gode grovmotoriske ferdigheter hver dag i uteleken. Parkeringsmulighetene for foreldre/foresatte og besøkende er enten rett utenfor barnehagen, langs mur på oppmerkede plasser og på parkeringsplass venstre side rett før leilighetskomplekset nedenfor barnehagen, eller langs Svelvikveien. Adressen til barnehagen: Hans Langbachsvei 1, 3039 Drammen Buss 91(svelvikbussen) går rett ved barnehagen og buss 04 går fra Nordbyveien. Ring gjerne styrer Cathrine Frøiland på tlf. 91726002 hvis du ønsker å titte på barnehagen.

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og vår visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Vi skal være "leken og ambisiøs" og "raus og tydelig". Dette innebærer at vi både byr på oss selv med lek og moro, samtidig som vi har tydelige mål og kraft til å gjennomføre dem. Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Velkommen til Læringsverkstedet Nøstodden barnehage!

Fokusområde for Nøstodden

Våre satsningsområder: Lek Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. I barnehagen skal barna oppleve...

Våre satsningsområder:Lek

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (RP17)
Vi i Nøstodden barnehage er opptatt av lekens egenverdi og at dette er grunnstammen i barndommen. Vi som voksne må ha et bevisst forhold til når vi skal hjelpe til og bidra inn i leken, på hvilken måte vi skal tilrettelegge for inkluderende lek og hvordan leken skal vernes. Leken er barnets arena skal alltid være på deres premisser. Dette krever kunnskap og kompetanse om lek og voksnes rolle.
Målet vårt er å øke personalets kunnskap og kompetanse på lek og voksenrollen. Vi ønsker å tilby et variert lekemiljø med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Alle barn skal føle mestring i lek og samspill. Personalet skal legge til rette for at alle barn opplever vennskap og det å ha en god venn gjennom å gi felles erfaringer, variert fysisk miljø og lekegrupper.


Språk
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (RP17).

Vi ønsker å videreføre det kompetanseløftet vi startet på forrige barnehageår. Vi bruker kompetansemateriellet Språkløyper, det vi gjennom året får kunnskap og erfaringer om ulike sider ved barns språk og språkutvikling. Språk er nøkkelen til lek og sosialt samspill, og det er de voksnes ansvar å være gode språklige forbilder og legge til rette for et rikt og godt språkmiljø. Målet vårt er at hvert barn ut fra sine forutsetninger får en god språklig utfordring.

Natur
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider Barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen (RP17).


I vår barnehage tilbringer vi mye tid ute og er opptatt av å legge til rette for gode mestringsopplevelser i naturen. Det krever voksne som ar aktivt til stede i barns utforskning av naturen. Sammen er målet vårt å utruste barna med uteglede, evne til å se naturens potensiale som spennende lekearena, samt respekt for naturen. Dette året ønsker vi derfor å ha et større fokus på miljø og bærekraft. Vi skal være naturvakter, bruke gjenbruksmaterialer og lage kjøkkenhage. Dette for at de skal få en forståelse av hvor maten kommer fra.

Avdelinger

Blekkspruten

24 barn

4 - 6 år

Gullfisken

12 barn

1 - 3 år

Sjøhesten

18 barn

2 - 5 år

Slørhalen

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Nøstodden

Dokumenter fra Læringsverkstedet