Nøstodden

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 17.00

 • 64 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Nøstodden barnehage er en 5 avdelings barnehage i Drammen. Beliggende på Åskollen ved Drammensfjorden, ca 6 km fra Drammen sentrum. Barnehagen har lokaliteter i et gammelt bedehus bygget i 1910. I 2009 ble hele huset rehabilitert til en moderne barnehage, med "særpreg og sjel". I 3 etasjer boltrer barn og voksne seg, med mange muligheter for aktiviteter. Barnehagen har eget plaskebasseng for de minste, og to store flotte lavvoer! En i barnehagen hvor en avdeling med 2-4 åringer har hovedtilholdssted, og en annen nær barnehagen - med en fantastisk utsikt over Drammensfjorden! Her er førskolebarna. Terrenget ved barnehagen er skrånende og bratt, dette gjør at barna opparbeider seg gode grovmotoriske ferdigheter hver dag i uteleken. Parkeringsmulighetene for foreldre/foresatte og besøkende er enten rett utenfor barnehagen, på parkeringsplass venstre side rett før leilighetskomplekset nedenfor barnehagen, eller langs Svelvikveien. Buss 04 og 91 går rett ved barnehagen. Ring gjerne styrer på tlf. 97 99 67 46, hvis du ønsker å titte på barnehagen!

Fokusområde for Nøstodden

Digital læring og språklig kompetanse. Allerede i mors mage starter barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon, og når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres...

Digital læring og språklig kompetanse.


Allerede i mors mage starter barnets evne og muligheter til språk og kommunikasjon, og når barnet har kommet til verden og blikk-kontakten med foreldrene etableres, legges den viktige grunnsteinen for barnets språkutvikling og kommunikasjon. Den videre utviklingen til barnet er avhengig av de nære voksnes sensitivitet for signaler fra barnet. Voksne som er der hvor barnet er og evner å tolke barnets signaler og agere i tråd med barnets kommunikative uttrykk.

Barnet som kommer til oss i barnehagen har behov for å møte voksne med samme grad av tilstedeværelse og sensitivitet. Barnet trenger voksne som bekrefter og anerkjenner barnets behov og utrykk. Voksne som kan støtte barnet der hvor det er med et varmt blikk, et inkluderende fang, ord som viser at jeg forstår deg og bryr meg om akkurat deg –fordi du er deg. Samtidig må de voksne i barnehagen by på et spennende og utfordrende miljø å leke og lære i – slik at barnet kan få mulighet til å utforske sitt fulle potensial.


Barna våre vokser opp i den digitale tidsalder – og vi erfarer at barn som kommer til oss i barnehagen har en digital kompetanse som langt overskrider de voksnes.Hva gjør det med oss? Kobler vi oss på – eller tar vi avstand? Er vi der barnet er?


I Læringsløp Drammen satses det på digital læring og språklig kompetanse, dette kompetanseløftet er vi i Læringsverkstedet Nøstodden barnehage med på. Her er bruk av I-pad som pedagogisk verktøy for å forbedre, forenkle og fornye pedagogisk praksis, en viktig metode. Denne kompetansen gjør det mulig å være en sensitiv og tilstedeværende voksen for barnet som utforsker sin verden i den digitale tidsalder. Denne kompetansen er nødvendig for å kunne utvide barnets perspektiver og by på et helhetlig lek og læringsmiljø hvor kreativitet, samhandling, lek og innovasjon ligger til grunn for vårt systematiske språkarbeid.
Link Læringsløp Drammen


Barnehagens satsningsområde 2018-2019:
"Naturen som lærings -og lekearena, med fokus på miljøarbeid og gode relasjoner".
Vi ønsker at barna i Læringsverkstedet Nøstodden barnehage skal utvikle et personlig forhold til, og ha kunnskap om naturen. Den anerkjennende relasjonelle kommunikasjonen og de tradisjonelle markeringene danner rammen for barnehageåret og hverdagslivet vårt både i de to lavvoene og på avdelingene inne i barnehagen. Vi blir naturbarnehage fra 1. august 2019!
Læringsverkstedet
Introduksjonsvideo

Avdelinger

Slørhalen

12 verdifulle barn

1 - 2 år

Gullfisken

9 verdifulle barn

1 - 2 år

Sjøhesten

13 verdifulle barn

2 - 4 år

Blekkspruten

10 verdifulle barn

2 - 4 år

Sjøstjerna

20 verdifulle barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Nøstodden

Dokumenter fra Læringsverkstedet