Velkommen til Midtunbråtet DoReMi barnehage

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtetet barnehage er en musikkbarnehage som ligger i Fana bydel. Vi er en 4 avdelingsbarnehage, med 72 barn og 17 voksne. Barnehagen har en stor musikksal som flittig brukes til musikk og dans igjennom uken. Vi er også så heldige at vi på vår uteplass har skog, hvor barna blandt annet har vært med å bygge trehytter og slengdisser.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet bruker vi mye musikk med barna, både i samlingsstund og i leken. De får erfaring med å spille på ulike instrumenter: djember, rytmeegg, rytmepinner, marakas, ukulele m.m.. Og vi synger sanger utover de tradisjonelle barnesangene, sanger som «Vodeliatsja», «Malela» og «ai,ai,ai», «Palo-Bonito-E» og «Seidama». Dette er sanger med rytme, håndbevegelser og bruk av stemmen som lyd. Vi ser at felles musikkopplevelser skaper samhørighet mellom barn og voksne og mellom barna. Musikk, sang og bevegelse stimulerer barnas utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet vektelgger vi å legge tilrette for en god og trygg tilvenningsperiode for barn og foreldre. Det er ingen fasitsvar på hvor lang tid en tilvenning i barnehagen skal ta, og ingen barn skal presses til å legge bort sine individuelle behov. Felles for alle barn i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage er at vi strekker tilvenningen over to uker. Noen barn er klare for å være uten foreldrene etter de tre dagene som mange barnehager har som norm, men vi har sett at mange barn trenger lenger tid på å venne seg til den nye barnehagehverdagen. Dette vil gagne barna på sikt, da en god tilvenning og tilknytning danner grunnlaget for trygghet, trivsel, lek og læring.

I barnehagen er det mange nye inntrykk for et lite barn. Det er derfor viktig for oss i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage at hvert barn får èn fast voksen å forholde seg til under tilvenningen, en primærkontakt. I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet er vi stolte av å ha flere pedagoger med videreutdanning eller fordypning i småbarns pedagogikk. Alle ansatte har god kunnskap om hvordan vi gjør barnas overgang til barnehagen så god som mulig. Det handler om å være tilstede for barna fysisk og følelsesmessig. De voksne oppholder seg for det meste på gulvet, i barnas øyehøyde, alltid tilgjengelig med et fang når barnet trenger det. Og vi bruker musikken til å bli kjent med barna. Synger sanger de har sunget hjemme og lager gode opplevelser sammen om musikken.

Vi har havnet i avisen grunnet vårt gode fokus på tilknytningen som skjer i tilvenningsperioden. Ta gjerne en titt på linkene i aftenposten og barnehage.no.

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/lAK6VA/sindre-aleksander-1-har-to-ukers-tilvenning-i-barnehagen

https://www.barnehage.no/artikler/tilknytning-tar-mer-enn-tre-dager/428407

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Midtunheia 14,5224 Nesttun
Vis i kart

97 67 07 02
midtunbratet@laringsverkstedet.no

72 barn
4 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Midtunbråtet DoReMi barnehage

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage har vi satsningsområdet livsmestring. Dette er et nytt og viktig tema i rammeplanen (2017) og som også videreføres i skolens nye planverk. Vi vil arbeide...

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage har vi satsningsområdet livsmestring.

Dette er et nytt og viktig tema i rammeplanen (2017) og som også videreføres i skolens nye planverk.

Vi vil arbeide med ulike områder som skal bidra til at barna opplever livsmestring i hverdagen sin nå - samtidig som de skal utvikle en robusthet for å takle motgang og mestre livet videre. Mye av arbeidet vil handle om å bidra til et godt psykososialt miljø for alle barn, med vekt på gode relasjoner. Dette gjelder både relasjoner mellom barna og mellom ansatte og barn. I tillegg er foreldrene viktige samarbeidspartnere både rundt eget barn og ved å være seg bevisst sin påvirkning som rollemodeller i holdningsarbeid mellom barna. Hjerteprogrammet blir et sentralt verktøy i arbeidet. Hvert barn er unikt, og de ansatte må strebe etter å finne fram til den døråpneren («Hjertenøkkelen») som kan gi mestring og livsglede for hver enkelt.

Ønsker i dette at vi skal ha fokus på hvordan vårt konsept – DoReMi – kan bidra til barns livsmestring. Dette kan f.eks. handle om å bruke sang, musikk, dans, og drama til å gi barna trygghet og tilknytning, glede, trøst, ro/ hvile, hjelp til å bli kjent med og regulere følelser. Et trygt og godt leke- og læringsmiljø er en forutsetning for barnas livsmestring. Gjennom året vil vi arbeide med utvikling av organisering, struktur og rutiner slik at disse bidrar til et trygt miljø. Det fysiske miljøet skal være trygt samtidig som det skal gi allsidig læring og utfordringer.

Videreutvikling av trygge og gode lekesoner som bidrar til variert lek og læring inne vil også bli prioritert i løpet av året. Innhold og arbeidsmåter i det pedagogiske arbeidet vil bli valgt med utgangspunkt i satsningsområdet.Vi henviser dere til vår årsplan for mer informasjon om barnehagen vår.


Avdelinger

BULL

11 barn

1 - 3 år

GRIEG

12 barn

1 - 3 år

MOZART

24 barn

3 - 6 år

VIVALDI

25 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Midtunbråtet DoReMi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet