Midtunbråtet DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 72 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  450,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtetet barnehage er en musikkbarnehage som ligger i Fana bydel. Vi vektlegger verdien av å stimulere barns musikalske utvikling. Vi skal stimulere til lek og læring gjennom musikk, og at barna får erfaring med ulike instrumenter. I Midtunbråtet bruker vi mye musikk med barna, både i samlingsstund og i leken. De får erfaring med å spille på ulike instrumenter: djember, rytmeegg, rytmepinner, marakas, ukulele m.m.. De lærer seg sanger utover de tradisjonelle barnesangene, sanger som «Vodeliatsja», «Malela» og «ai,ai,ai», «Palo-Bonito-E» og «Seidama». Dette er sanger med rytme, håndbevegelser og bruk av stemmen som lyd. Det er ikke mye tekst, det er mer vekt på melodi. Enkle repeterende sanger som det er lett for barna å bruke instrument og håndbevegelser til. Som musikkbarnehage har vi fokus på barnas spontansang. Barn produserer mye musikk selv. De har lydlaging med stemmen, nynner og skaper spontansang, de synger om her og nå, nynner for seg selv. Utrolig gøy å lytte på. De synger om opplevelser de har hatt, de synger om tingene de gjør eller bare lager lyder for seg selv. Vi kaller dette pludremonolog, illustrende sanger (sanger om hva de har gjort, skal gjøre eller gjør) eller konkrete sanger (nynner noe vi har sunget i samlingen, men kan lage ny tekst). Dette er ordlek og bra for språkutviklingen. Dette skal vi stimulere og være med på som voksne. Vi vil lage dialog i sangen, pludre med, prøve å synge med på barnas flytende pludring ved å herme. Barna fører ordet, så speiler vi og gir slik en bekreftelse til barnet. Vi vil også la de få fred til å synge mens de leker. Musikkopplevelser for barna er viktige av flere grunner. Musikk stimulerer sanseutviklingen, og musikk skaper samhørighet mellom barn og voksne og mellom barna. Musikk, sang og bevegelse stimulerer barnas utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet vektelgger vi å legge tilrette for en god og trygg tilvenningsperiode for barn og foreldre. Det er ingen fasitsvar på hvor lang tid en tilvenning i barnehagen skal ta, og ingen barn skal presses til å legge bort sine individuelle behov. Felles for alle barn i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage er at vi strekker tilvenningen over to uker. Noen barn er klare for å være uten foreldrene etter de tre dagene som mange barnehager har som norm, men vi har sett at mange barn trenger lenger tid på å venne seg til den nye barnehagehverdagen. Dette vil gagne barna på sikt, da en god tilvenning og tilknytning danner grunnlaget for trygghet, trivsel, lek og læring.

I barnehagen er det mange nye inntrykk for et lite barn. Det er derfor viktig for oss i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage at hvert barn får èn fast voksen å forholde seg til under tilvenningen, en primærkontakt. I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet er vi stolte av å ha flere pedagoger med videreutdanning eller fordypning i småbarns pedagogikk. Alle ansatte har god kunnskap om hvordan vi gjør barnas overgang til barnehagen så god som mulig. Det handler om å være tilstede for barna fysisk og følelsesmessig. De voksne oppholder seg for det meste på gulvet, i barnas øyehøyde, alltid tilgjengelig med et fang når barnet trenger det. Og vi bruker musikken til å bli kjent med barna. Synger sanger de har sunget hjemme og lager gode opplevelser sammen om musikken.

Vi har havnet i avisen grunnet vårt gode fokus på tilknytningen som skjer i tilvenningsperioden. Ta gjerne en titt på linkene i aftenposten og barnehage.no.

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/lAK6VA/sindre-aleksander-1-har-to-ukers-tilvenning-i-barnehagen

https://www.barnehage.no/artikler/tilknytning-tar-mer-enn-tre-dager/428407

Avdelinger

BULL

12 barn

1 - 3 år

GRIEG

14 barn

1 - 3 år

MOZART

24 barn

3 - 6 år

VIVALDI

22 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Midtunbråtet DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet