DoReMi Midtunbråtet barnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 73 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  450,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtetet barnehage er en musikkbarnehage som ligger i Fana bydel. Vi vektlegger verdien av å stimulere barns musikalske utvikling. Vi skal stimulere til lek og læring gjennom musikk, og at barna får erfaring med ulike instrumenter. I Midtunbråtet bruker vi mye musikk med barna, både i samlingsstund og i leken. De får erfaring med å spille på ulike instrumenter: djember, rytmeegg, rytmepinner, marakas, ukulele m.m.. De lærer seg sanger utover de tradisjonelle barnesangene, sanger som «Vodeliatsja», «Malela» og «ai,ai,ai», «Palo-Bonito-E» og «Seidama». Dette er sanger med rytme, håndbevegelser og bruk av stemmen som lyd. Det er ikke mye tekst, det er mer vekt på melodi. Enkle repeterende sanger som det er lett for barna å bruke instrument og håndbevegelser til. Som musikkbarnehage har vi fokus på barnas spontansang. Barn produserer mye musikk selv. De har lydlaging med stemmen, nynner og skaper spontansang, de synger om her og nå, nynner for seg selv. Utrolig gøy å lytte på. De synger om opplevelser de har hatt, de synger om tingene de gjør eller bare lager lyder for seg selv. Vi kaller dette pludremonolog, illustrende sanger (sanger om hva de har gjort, skal gjøre eller gjør) eller konkrete sanger (nynner noe vi har sunget i samlingen, men kan lage ny tekst). Dette er ordlek og bra for språkutviklingen. Dette skal vi stimulere og være med på som voksne. Vi vil lage dialog i sangen, pludre med, prøve å synge med på barnas flytende pludring ved å herme. Barna fører ordet, så speiler vi og gir slik en bekreftelse til barnet. Vi vil også la de få fred til å synge mens de leker. Musikkopplevelser for barna er viktige av flere grunner. Musikk stimulerer sanseutviklingen, og musikk skaper samhørighet mellom barn og voksne og mellom barna. Musikk, sang og bevegelse stimulerer barnas utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.

Avdelinger

Grieg

14 verdifulle barn

Bull

12 verdifulle barn

Mozart

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Vivaldi

23 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra DoReMi Midtunbråtet barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet