Velkommen til Midtunbråtet DoReMi barnehage

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtetet barnehage er en musikkbarnehage i Bergen som ligger i Fana bydel. Vi er en 4 avdelingsbarnehage, med ca 60 barn og 16 voksne. Barnehagen har en stor musikksal som flittig brukes til musikk og dans igjennom uken. Vi er også så heldige at vi på vår uteplass har skog, hvor barna blandt annet har vært med å bygge trehytter og slengdisser.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet bruker vi mye musikk med barna, både i samlingsstund og i leken. De får erfaring med å spille på ulike instrumenter: djember, rytmeegg, rytmepinner, marakas, ukulele m.m.. 5-åringene lærer å spille fiolin, dette er noe barna ser frem til og de gleder seg til å bli "fiolinbarn".

Vi synger sanger utover de tradisjonelle barnesangene, sanger som «Vodeliatsja», «Malela» og «ai,ai,ai», «Palo-Bonito-E» og «Seidama». Dette er sanger med rytme, håndbevegelser og bruk av stemmen som lyd. Vi ser at felles musikkopplevelser skaper samhørighet mellom barn og voksne og mellom barna. Musikk, sang og bevegelse stimulerer barnas utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet vektelgger vi å legge tilrette for en god og trygg tilvenningsperiode for barn og foreldre. Det er ingen fasitsvar på hvor lang tid en tilvenning i barnehagen skal ta, og ingen barn skal presses til å legge bort sine individuelle behov. Felles for alle barn i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage er at vi strekker tilvenningen over to uker. Noen barn er klare for å være uten foreldrene etter de tre dagene som mange barnehager har som norm, men vi har sett at mange barn trenger lenger tid på å venne seg til den nye barnehagehverdagen. Dette vil gagne barna på sikt, da en god tilvenning og tilknytning danner grunnlaget for trygghet, trivsel, lek og læring.

I barnehagen er det mange nye inntrykk for et lite barn. Det er derfor viktig for oss i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage at hvert barn får èn fast voksen å forholde seg til under tilvenningen, en primærkontakt. I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet er vi stolte av å ha flere pedagoger med videreutdanning eller fordypning i småbarns pedagogikk. Alle ansatte har god kunnskap om hvordan vi gjør barnas overgang til barnehagen så god som mulig. Det handler om å være tilstede for barna fysisk og følelsesmessig. De voksne oppholder seg for det meste på gulvet, i barnas øyehøyde, alltid tilgjengelig med et fang når barnet trenger det. Og vi bruker musikken til å bli kjent med barna. Synger sanger de har sunget hjemme og lager gode opplevelser sammen om musikken.

Vi har tidligere havnet i avisen grunnet vårt gode fokus på tilknytningen som skjer i tilvenningsperioden. Ta gjerne en titt på linkene i aftenposten og barnehage.no.

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/lAK6VA/sindre-aleksander-1-har-to-ukers-tilvenning-i-barnehagen

https://www.barnehage.no/artikler/tilknytning-tar-mer-enn-tre-dager/428407

Ta kontakt med styrer om du har noen spørsmål eller har lyst å komme på besøk og se hvordan vi har det.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Midtunheia 18,5224 Nesttun
Vis i kart

40 10 22 80
midtunbratet@laringsverkstedet.no

59 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Midtunbråtet DoReMi barnehage

Dette barnehageåret kommer vi til å ha LIVSMESTRING som satsningsområde. Dette er et viktig tema i rammeplanen (2017) og som også videreføres i skolens nye planverk. Midtunbrådet DoReMi er en...

Dette barnehageåret kommer vi til å ha LIVSMESTRING som satsningsområde. Dette er et viktig tema i rammeplanen (2017) og som også videreføres i skolens nye planverk.

Midtunbrådet DoReMi er en musikkbarnehage, dette konseptet gir oss mange muligheter til å bidra til barns livsmestring gjennom sang, musikk, dans og drama.

Mye av arbeidet vil handle om å bidra til et godt psykososialt miljø for alle barn, med vekt på gode relasjoner mellom barna, men også mellom barn og ansatte.

Foreldrene er viktige samarbeidspartnere både rundt egne barn og ved å være seg bevisst sin påvirkning som rollemodeller i holdningsarbeidet mellom barna.

Gjennom året vil vi arbeide med utvikling av organisering, struktur og rutiner slik at disse bidrar til et trygt psykososialt miljø. Det fysiske miljøet skal gi utfordringer og rom for fysisk mestring.

Hjerteprogrammet og Grønne tanker, glade barn blir sentrale verktøy i arbeidet. Hvert barn er unikt, og de ansatte skal finne fram til de tiltakene som kan gi mestring og livsglede for hver enkelt.Vi henviser dere til vår årsplan for mer informasjon om barnehagen vår.


Avdelinger

BULL

9 barn

1 - 3 år

GRIEG

12 barn

1 - 3 år

MOZART

19 barn

3 - 6 år

VIVALDI

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Midtunbråtet DoReMi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet