Midtunbråtet DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 72 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  450,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtetet barnehage er en musikkbarnehage som ligger i Fana bydel. Vi er en 4 avdelingsbarnehage, med 72 barn og 17 voksne. Barnehagen har en stor musikksal som flittig brukes til musikk og dans igjennom uken. Vi er også så heldige at vi på vår uteplass har skog, hvor barna blandt annet har vært med å bygge trehytter og slengdisser.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet bruker vi mye musikk med barna, både i samlingsstund og i leken. De får erfaring med å spille på ulike instrumenter: djember, rytmeegg, rytmepinner, marakas, ukulele m.m.. Og vi synger sanger utover de tradisjonelle barnesangene, sanger som «Vodeliatsja», «Malela» og «ai,ai,ai», «Palo-Bonito-E» og «Seidama». Dette er sanger med rytme, håndbevegelser og bruk av stemmen som lyd. Vi ser at felles musikkopplevelser skaper samhørighet mellom barn og voksne og mellom barna. Musikk, sang og bevegelse stimulerer barnas utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet vektelgger vi å legge tilrette for en god og trygg tilvenningsperiode for barn og foreldre. Det er ingen fasitsvar på hvor lang tid en tilvenning i barnehagen skal ta, og ingen barn skal presses til å legge bort sine individuelle behov. Felles for alle barn i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage er at vi strekker tilvenningen over to uker. Noen barn er klare for å være uten foreldrene etter de tre dagene som mange barnehager har som norm, men vi har sett at mange barn trenger lenger tid på å venne seg til den nye barnehagehverdagen. Dette vil gagne barna på sikt, da en god tilvenning og tilknytning danner grunnlaget for trygghet, trivsel, lek og læring.

I barnehagen er det mange nye inntrykk for et lite barn. Det er derfor viktig for oss i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage at hvert barn får èn fast voksen å forholde seg til under tilvenningen, en primærkontakt. I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet er vi stolte av å ha flere pedagoger med videreutdanning eller fordypning i småbarns pedagogikk. Alle ansatte har god kunnskap om hvordan vi gjør barnas overgang til barnehagen så god som mulig. Det handler om å være tilstede for barna fysisk og følelsesmessig. De voksne oppholder seg for det meste på gulvet, i barnas øyehøyde, alltid tilgjengelig med et fang når barnet trenger det. Og vi bruker musikken til å bli kjent med barna. Synger sanger de har sunget hjemme og lager gode opplevelser sammen om musikken.

Vi har havnet i avisen grunnet vårt gode fokus på tilknytningen som skjer i tilvenningsperioden. Ta gjerne en titt på linkene i aftenposten og barnehage.no.

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/lAK6VA/sindre-aleksander-1-har-to-ukers-tilvenning-i-barnehagen

https://www.barnehage.no/artikler/tilknytning-tar-mer-enn-tre-dager/428407

Fokusområde for Midtunbråtet DoReMi

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage har vi satsningsområdet lek. Rammeplanen 2017 sier følgende om leken i barnehagen: Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek Leken skal ha en sentral plass...

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage har vi satsningsområdet lek.

Rammeplanen 2017 sier følgende om leken i barnehagen:

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. (s.20)Personalet skal:

· Organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulik type lek

· Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketema.

· Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.

· Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser.

· Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre.

· Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek.

· Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.

(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017 s.20)Alle disse løftene til barna for å fremme deres lek går inn i hverandre og skal prege oss som barnehage hele tiden. For å gjøre oss bevisst hvordan vi jobber og hvordan vi ønsker å ha det, er det allikevel viktig å sette fokus på enkelte områder og vie de større oppmerksomhet. Barnehageåret 2019/2020 vil vi ha spesielt fokus på punktene:

- Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketema.

- Personalet skal være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek.

Vi henviser dere til vår årsplan for mer informasjon om hvordan vi ønsker å anerkjenner barns lek i vår barnehage.


Avdelinger

BULL

12 barn

1 - 3 år

GRIEG

14 barn

1 - 3 år

MOZART

24 barn

3 - 6 år

VIVALDI

22 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Midtunbråtet DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet