Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi

Velkommen til Midtunbråtet Doremi barnehage

Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtetet barnehage er en musikkbarnehage i Bergen som ligger på Nesttun i Fana bydel. Vi er en 4 avdelingsbarnehage, med ca 60 barn og 16 voksne. Barnehagen har en stor musikksal som flittig brukes til musikk og dans igjennom uken.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet bruker vi mye musikk med barna, både i samlingsstund og i leken. Vi synger sanger utover de tradisjonelle barnesangene og vi ser at felles musikkopplevelser skaper samhørighet mellom barn og voksne og mellom barna. Musikk, sang og bevegelse stimulerer barnas utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt.

I Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet vektelgger vi å legge tilrette for en god og trygg tilvenningsperiode for barn og foreldre. Det er ingen fasitsvar på hvor lang tid en tilvenning i barnehagen skal ta, og ingen barn skal presses til å legge bort sine individuelle behov. Felles for alle barn i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage er at vi strekker tilvenningen over to uker. Noen barn er klare for å være uten foreldrene etter de tre dagene som mange barnehager har som norm, men vi har sett at mange barn trenger lenger tid på å venne seg til den nye barnehagehverdagen. Dette vil gagne barna på sikt, da en god tilvenning og tilknytning danner grunnlaget for trygghet, trivsel, lek og læring.

I barnehagen er det mange nye inntrykk for et lite barn. Det er derfor viktig for oss at hvert barn får èn fast voksen å forholde seg til under tilvenningen, en primærkontakt. I Læringsverkstedet Midtunbråtet DoReMi barnehage er vi stolte av å ha flere pedagoger med videreutdanning eller fordypning i småbarns pedagogikk. Alle ansatte har god kunnskap om hvordan vi gjør barnas overgang til barnehagen så god som mulig. Det handler om å være tilstede for barna fysisk og følelsesmessig. De voksne oppholder seg for det meste på gulvet, i barnas øyehøyde, alltid tilgjengelig med et fang når barnet trenger det. Og vi bruker musikken til å bli kjent med barna. Synger sanger de har sunget hjemme og lager gode opplevelser sammen om musikken.

Vi har tidligere havnet i avisen grunnet vårt gode fokus på tilknytningen som skjer i tilvenningsperioden. Ta gjerne en titt på linkene i aftenposten og barnehage.no.

https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/lAK6VA/sindre-aleksander-1-har-to-ukers-tilvenning-i-barnehagen

https://www.barnehage.no/artikler/tilknytning-tar-mer-enn-tre-dager/428407

Ta kontakt med styrer om du har noen spørsmål eller har lyst å komme på besøk og se hvordan vi har det.

Velkommen til oss.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Midtunheia 18,5224 Nesttun
Vis i kart

40102280
midtunbratet@laringsverkstedet.no

59 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Musikkbarnehagen på Nesttun

Vi er stolte av å være en musikkbarnehage og mener vi gjennom musikken kan gi barna våre en helt unik barnehagehverdag. Vi jobber med ulike fokusområdet i tillegg til at vi har våre faste musikkgrupper der barna deltar etter alder. 1 og 2 åringene har flere rytmeinstrumenter tilgjengelig på avdeling. 3-åringene har fast trommegruppe en dag i uken, 4-åringene har ukulelegruppe, mens 5-åringene har fiolingruppe. Vi har 2-3 konserter i løpet av året der barna får vise frem det de har øvd på og vi har tuttisamling (alle avdelinger samlet) hver fredag der barna også får øve på dette.

Vi har ansatte med god musikkompetanse som de bruker i sitt arbeid med barna. Hos oss får barna musikkopplevelser og kjennskap til mange ulike instrumenter. Musikk har en unik evne til å skape et fellesskap, dette kan du merke når du kommer inn dørene hos oss.

Fokusområde for Midtunbråtet Doremi barnehage

Vi jobber nå med å løfte musikken enda mer i barnehagen og har startet et utviklingsprosjekt for å bli en enda bedre musikkbarnehage for barna våre. Vi har fokus på musikkkompetanse hos persoanlet og gjennom aktive voksne ønsker vi mer "hverdagsmusikk" i barnehagen. Vi jobber med spontansang og å se mulighetene for å bruke musikk som pedagogisk virkemiddel i her-og-nå situasjoner i løpet av dagen. I tillegg har vi ekstra fokus på musikk som virkemiddel i arbeid med alle fokusområdene fra rammeplanen.

Vi jobber nå med å løfte musikken enda mer i barnehagen og har startet et utviklingsprosjekt for å bli en enda bedre musikkbarnehage for barna våre. Vi har fokus på musikkkompetanse hos persoanlet og gjennom aktive voksne ønsker vi mer "hverdagsmusikk" i barnehagen. Vi jobber med spontansang og å se mulighetene for å bruke musikk som pedagogisk virkemiddel i her-og-nå situasjoner i løpet av dagen. I tillegg har vi ekstra fokus på musikk som virkemiddel i arbeid med alle fokusområdene fra rammeplanen.

Avdelinger

BULL

9 barn

1 - 3 år

GRIEG

12 barn

1 - 3 år

MOZART

19 barn

3 - 6 år

VIVALDI

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Midtunbråtet Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet