Læringsverkstedet Lervig Brygge

Velkommen til Lervig Brygge barnehage

Velkommen til Lervig Brygge Barnehage! Vi er en 6 avdelings barnehage med stort uteområde i fantastiske omgivelser og nærhet til by og natur. Lervig Brygge Barnehage åpnet i februar 2013 i nye lokaler på Lervig Brygge på Storhaug i Stavanger. Vi har ett stort uteområde med utfordringer for barn i alle aldre, kjøkkenhage og et eget amfi for samlinger/teater. Barnehagen har 6 avdelinger, samt mange funksjonsrom som gir muligheter for utforskning, kreativitet, samling og lek. I tillegg har barnehagen en lekegate som binder alle avdelinger og funksjonsrom sammen. Vi tilbyr varm mat 3 dager i uken som vi lager selv i barnehagen, 2 dager i uken har vi brødmåltid/niste. Vi har en unik plassering i byen med skog, turområder og sjøen i umiddelbar nærhet, og benytter oss av dette hver uke, vi er mye ute på tur! Vi har pr i dag 3 avdelinger for storbarn 3-6 år, 1 avdeling for barn 2-3 år og 2 småbarnsavdelinger for barn i alderen 1-2 år. Vi har en engasjert og kompetent personalgruppe og er opptatt av å utvikle oss faglig og menneskelig og stadig bli bedre. Vi har sommerstengt uke 28 og 29 og nytt barnehageår begynner 15 august.Velkommen til oss!

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Lervigbrygga 188,4014 Stavanger
Vis i kart

37071590
Lervigbrygge@laringsverkstedet.no

101 barn
6 avdelinger
32 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Britt Elin Laursen

Fokusområde for Lervig Brygge barnehage

Satsningsområde barnehageåret 2021-2022: I år har vi 2 satsningsområder i Lervig Brygge Barnehage: 1. Språkløyper: Vi bruker nettressursene til Språkløyper som er bygget opp med tanke på å brukes i...

Satsningsområde barnehageåret 2021-2022:

I år har vi 2 satsningsområder i Lervig Brygge Barnehage:

1. Språkløyper:

Vi bruker nettressursene til Språkløyper som er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplasser og er forskningsforankret.

Ressursene, også kalt kompetanseutviklingspakkene, presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos alle barnehagebarn. Det vil si både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål og barn med språkvansker. Noen av disse barna vil ha et særlig språklig utbytte av å bli inkludert i aktivitetene, og alle vil ha glede av det.

Oppbyggingen av ressursene er basert på forskningsbasert kunnskap om hvordan utviklingsarbeid kan føre til varig endring i praksis.

2. Sosial kompetanse

Prosjektet tar utgangspunkt i Læringsverkstedets felles satsningsområde; gode vennskapsrelasjoner og Hjerteprogrammet som er et verktøy med fortellinger, aktiviteter og leker som bidrar til å utvikle barnas sosiale kompetanse.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (Rammeplanen 2017:23)

Sosial kompetanse for oss omfatter arbeid med å gjenkjenne følelser hos seg selv og andre, hvordan kan vi være en god venn? Læren om seg selv, sin familie og sin tilhørighet, hvem er jeg, og hvor hører jeg til og hva forventes av meg i dette fellesskapet. Kan vi ved å være med i et større fellesskap være en del av et enda større felleskap? I arbeid med sosial kompetanse har vi søkelys på positive egenskaper hos oss selv og andre.

Det inngår også arbeid som å bli kjent med barnehagen, de som jobber der og de andre barna. Samarbeid i prosjekter og lek, omsorg for andre ved å trøste og hjelpe, ha respekt for andres følelser og eiendeler, vise hensyn og lytte til andre.

Avdelinger

Blå runding

14 barn

1 - 3 år

Blå trekant

14 barn

1 - 3 år

Grønn

19 barn

3 - 5 år

Gul

16 barn

2 - 4 år

Lilla

19 barn

3 - 5 år

Orange

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Lervig Brygge barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet