Kongerød

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 17.00

 • 93 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vår visjon: "Der lek og vennskap gror". Bakgrunnen for barnehagens visjon er et ønske om å styrke barnas sosiale kompetanse. Styrking av barns sosiale kompetanse vil bidra til forebygging for risikoutsatte barn, styrking i å lykkes i det sosiale samspillet her og nå, som vaksinasjonsfaktor mot mobbing og for å møte framtidige krav. For å lykkes i et moderne samfunn kreves det at vi behersker sosiale ferdigheter og at vi har «lært å lære». Barna må få en grunnleggende tro på at det er mer sannsynlig at de lykkes i det de foretar seg enn at de mislykkes. De må ha en nysgjerrig innstilling, utforskertrang og utholdenhet. De må kunne kommunisere klart og balansere sine egne behov opp mot gruppas behov. "Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov." (rammeplan for barnehagen 2017 s. 23) Vi ønsker gjennom arbeidet med sosial kompetanse å gi barna styrket selvfølelse og respekt for seg selv og andre. Respekt for seg selv og andre er nødvendig dersom vi skal oppnå likestilling og inkludering.

Fokusområder for Kongerød

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi velger også hvert år et tema som alle avdelingene jobber med. I år er dette relasjoner.

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi velger også hvert år et tema som alle avdelingene jobber med. I år er dette relasjoner.

Avdelinger/baser

Gullslottet

24 verdifulle barn

Sølvslottet

31 verdifulle barn

Glassberget

19 verdifulle barn

Kongsgården

19 verdifulle barn

Dokumenter fra Kongerød

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk