Velkommen til Kongerød barnehage

Vår visjon: "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse"Bakgrunnen for vår visjon er et ønske om å styrke barnas sosiale kompetanse. Styrking av barns sosiale kompetanse vil bidra til forebygging for risikoutsatte barn, styrking i å lykkes i det sosiale samspillet her og nå, som vaksinasjonsfaktor mot mobbing og for å møte framtidige krav.For å lykkes i et moderne samfunn kreves det at vi behersker sosiale ferdigheter og at vi har «lært å lære». Barna må få en grunnleggende tro på at det er mer sannsynlig at de lykkes i det de foretar seg enn at de mislykkes. De må ha en nysgjerrig innstilling, utforskertrang og utholdenhet. De må kunne kommunisere klart og balansere sine egne behov opp mot gruppas behov. "Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov." (rammeplan for barnehagen 2017 s. 23)Vi ønsker gjennom arbeidet med sosial kompetanse å gi barna styrket selvfølelse og respekt for seg selv og andre. Respekt for seg selv og andre er nødvendig dersom vi skal oppnå likestilling og inkludering.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Trokåsa 10,3737 Skien
Vis i kart

37071598
kongerod@laringsverkstedet.no

98 barn
5 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 475,-

Fokusområde for Kongerød barnehage

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi velger også hvert år et tema som alle avdelingene jobber med.

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi velger også hvert år et tema som alle avdelingene jobber med.

Avdelinger

Kongsgården

19 barn

1 - 2 år

Glassberget

19 barn

1 - 2 år

Gullslottet

20 barn

4 - 4 år

Sølvslottet

20 barn

3 - 3 år

Askeladden

20 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Kongerød barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet