Velkommen til Kongerød barnehage

Kongerød barnehage ligger i Klyve sone i Skien kommune. Vi er til sammen 99 barn fordelt på 5 avdelinger.

Vi har en stall som nærmeste nabo og vi besøker ofte dyrene på SFO (som vi også hjelper til med å passe hver sommer). Uteområdet vårt har mange bærbusker og frukttrær som alle nyter godt av, spesielt på høsten.

Hovedfokuset i Kongerød barnehage er sosial kompentanse og språk. Vår visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse" 💗 Bakgrunnen for vår visjon er et ønske om å styrke barnas sosiale kompetanse. En viktig faktor i dette arbeidet er språklig utvikling og evnen til å kommunisere på en god måte. Barna må også få en grunnleggende tro på at de er verdifulle akkurat som de er og en tro på at de vil mestre. Vi oppfordrer til nysgjerrighet og utforsking og bruker barns medvirkning når vi legger planer. Barn skal oppleve trygghet i egen identited, samtidig som de lærer å være en del av et fellesskap. "Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov." (rammeplan for barnehagen 2017 s. 23) Vi ønsker gjennom arbeidet med sosial kompetanse å gi barna styrket selvfølelse og respekt for seg selv og andre.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Trokåsa 10,3737 Skien
Vis i kart

37071598
kongerod@laringsverkstedet.no

101 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Styrer
Gry Elisabeth Wierød

Fokusområde for Kongerød barnehage

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi har eget bibliotek og alle avdelinger har et eget område som er tilegnet lesing og lek med språket. Vi har språkdager og eget utviklingsarbeid knyttet opp mot språkutvikling.

Språk, tekst og kommunikasjon er Kongerød barnehages faste fordypningsområde. Vi har eget bibliotek og alle avdelinger har et eget område som er tilegnet lesing og lek med språket. Vi har språkdager og eget utviklingsarbeid knyttet opp mot språkutvikling.

Avdelinger

Kongsgården

19 barn

1 - 2 år

Glassberget

19 barn

1 - 2 år

Gullslottet

21 barn

4 - 4 år

Sølvslottet

21 barn

3 - 3 år

Askeladden

21 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Kongerød barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet