Læringsverkstedet Julebygda

Velkommen til Julebygda barnehage

Julebygda barnehage ligger fint til på Malmheim i Sandnes kommune. Julebygda barnehage har ett stort uteområde rundt barnehagen, mye basert på stein og natur, med masse boltreplass for ungene våre. Vi er mye ute, og er ofte på tur også i det flott nærmiljøet. I barnehagen har vi egen kokk, og stort fokus på sunn og ernæringsrik mat. Vi har også fokus på sosial kompetanse, og jobber jevnlig med dette i alle hverdagssituasjoner.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Heigreveien 401,4312 Sandnes
Vis i kart

47026686
Julebygda@laringsverkstedet.no

76 barn
4 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 600,-

Telefonnummer: 37071549

Fokusområde for Julebygda barnehage

I Læringsverkstedet Julebygda barnehage har vi et ekstra fokus på mat, måltid og ernæring. Vi har egen kokk som hver dag tilbereder variert, sunn mat til barna. Maten blir laget...

I Læringsverkstedet Julebygda barnehage har vi et ekstra fokus på mat, måltid og ernæring. Vi har egen kokk som hver dag tilbereder variert, sunn mat til barna. Maten blir laget på sunne, rene råvarer. Det serveres tre måltider pr dag. Vi har også ekstra fokus på voksenrollen i barnehagen. Vi ønsker kompetente, varme og rause ansatte, som gir barnas hverdag i barnehagen kvalitet. Rammeplanen er en viktig del her, i tillegg til at vi viderefører Sandnes kommune sin satsing "Den utviklingsstøttende barnehage". I tillegg er dette barnehageårets tema i Julebygda LEK. Store deler av barnehagehverdagen består av lek. Lek skal ha en sentral plass i barnehagehverdagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Gjennom lek tilegner barn seg kunnskap og lærdom, i tillegg til at det skaper trivsel og glede. Lek skal alltid ha plass i en barnehage, men barnehageåret 2023/2024 ønsker vi å ha et ekstra fokus på lekens verdi og viktighet.

Avdelinger

Blåklokkene

24 barn

3 - 4 år

Forglemmegei

13 barn

1 - 2 år

Kløvergjengen

24 barn

4 - 6 år

Tiriltunge

15 barn

2 - 2 år

Dokumenter fra Julebygda barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet