Draget

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 16:30

 • 99 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Draget barnehage ligger på Dale, og i begynnelsen av Draget boligfelt. Barneskole og idrettshall ligger like i nærheten. Barnehagen ligger i et område med gode muligheter for lek og læring i naturen og nærmiljøet. Vi ønsker å gi barna gode og varierte førstehåndserfaringer og vil ivareta barns iboende nysgjerrighet og evne til undring gjennom små og store hverdagseksperimenter. Har dere lyst å vite mer ta kontakt med styrer Ann Britt Gullstein. Tlf 93635749

Hovedtelefon: 37 07 16 35 , der får dere tastevalg til hver avdeling:

1. STORM
2. ORKAN
3. TWISTER
4. TORNADO
5. KULING
6. BRIS
7. STYRER

Fokusområde for Draget

Motoriske utfordringer under allsidige fysiske rammer for både de yngste og eldste barna i barnehagen er noe vi ønsker å ha fokus på. Vår erfaring er at barna profiterer på...

Motoriske utfordringer under allsidige fysiske rammer for både de yngste og eldste barna i barnehagen er noe vi ønsker å ha fokus på. Vår erfaring er at barna profiterer på å starte tidlig med å ferdes ute. Det er mange sanser som skal stimuleres, og ved å være ute får de mange inntrykk hver dag. Ingen andre miljø gir like store motoriske utfordringer som naturen. Dette er noe barna må få gjøre i sitt eget tempo, og vi ser gode muligheter for å ivareta dette sett ut i fra barnehagens beliggenhet. Vår praksis har en dreining mot eksperimenter av ulik størrelse og på ulike arenaer. Ikke nødvendigvis bare de store fysikk-eksperimentene, men like mye de små hverdagseksperimentene. Det å være tilstede for barna, undre seg sammen og rett og slett ha en forskende tilnærming til det meste som skjer rundt oss. Gjennom hele livet er nysgjerrigheten vår viktigste drivkraft for å lære, og dette ønsker vi å ivareta. Vi må sørge for at vi ikke hindrer barns nysgjerrighet i å utvikle seg, men heller jobber for å stimulere og fremelske den naturlige forskertrangen barna besitter.

Avdelinger

Bris

12 barn

Orkan

31 barn

3 - 4 år

Storm

20 barn

4 - 5 år

Tornado

18 barn

1 - 2 år

Twister

9 barn

2 - 3 år

Kuling

9 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Draget

Dokumenter fra Læringsverkstedet