Læringsverkstedet Draget

Velkommen til Draget barnehage

Læringsverkstedet Draget barnehage ligger i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal. Vi ligger sentralt til i bydelen Dale, med Dale, Draget, Sommerro og Torvhaugan som etablerte boligfelt i nærheten. Barneskole og idrettshall ligger like ved. Barnehagen ligger i et område med gode muligheter for lek og læring i naturen og nærmiljøet. Vi har både skog, fjell og fjære i umiddelbar nærhet og tårmålene er mange og varierte. I tillegg disponerer vi minibuss og har egen sjåfør i personalet. Dette gir særlig de eldste barna flere muligheter til å komme seg på lengre turer. Vi ønsker å gi barna gode og varierte førstehåndserfaringer og vil ivareta barns iboende nysgjerrighet og evne til undring gjennom små og store hverdagseksperimenter. Dette gjør vi ved å være bevisst vår undrende tilnærming til det meste i hverdagen og har et ekstra fokus på realfag gjennom året.

Draget barnehage- små forskere, store oppdagelser 💚

Har dere lyst å vite mer ta kontakt med styrer Ann Britt Gullstein. Tlf 93635749

Hovedtelefon: 37 07 16 35 , der får dere tastevalg til hver avdeling:

1. STORM
2. ORKAN
3. TWISTER
4. TORNADO
5. KULING
6. BRIS
7. STYRER

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Piggsoppen 1,6518 Kristiansund N
Vis i kart


draget@laringsverkstedet.no

91 barn
6 avdelinger
30 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Ann Britt Gullstein

Ann Britt Gullstein

Ann Britt har jobbet som styrer her i Draget barnehage siden 2010. Har fartstid fra barnehagesektoren siden 1994. Hun er utdannet barnehagelærer, og har etter grunnutdanningen tatt videreutdanning i spesialpedagogikk, veiledning og gjennomført styrerutdanningen. Hun er genuint opptatt av at vi til enhver tid skal jobbe for at vi sammen med barnas hjem skaper gode leke- og utviklingsmuligheter for enkeltbarnet såvel som for hele barnegruppen. Å skape gode relasjoner, oppleve mestring, humor, få passe med utfordringer og føle at man er verdifull i et trygt og omsorgsfullt miljø er et godt fundament for å gi barna mulighet til å bli robuste og trygge på seg selv på livets vei. Førstehåndserfaringer står i fokus- barn og voksne skal erfare sammen. Ved å legge til rette for at personalet til enhver tid blir utfordret faglig, får bruke sin kompetanse og skape rom for erfaringsdeling og refleksjon som et ledd i kompetansehevingen vil mangfoldet i personalgruppa gjøre barnehagen til en faglig sterk organisasjon. Fokus på et godt arbeidsmiljø blir også satt høyt opp på prioriteringslista, da dette er en av grunnsteinene for at barn, foreldre og andre samarbeidspartnere blir møtt med relasjonell- og faglig kvalitet. Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe.

93635749
draget@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Draget barnehage

Motoriske utfordringer under allsidige fysiske rammer for både de yngste og eldste barna i barnehagen er noe vi ønsker å ha fokus på. Vår erfaring er at barna profiterer på...

Motoriske utfordringer under allsidige fysiske rammer for både de yngste og eldste barna i barnehagen er noe vi ønsker å ha fokus på. Vår erfaring er at barna profiterer på å starte tidlig med å ferdes ute. Det er mange sanser som skal stimuleres, og ved å være ute får de mange inntrykk hver dag. Ingen andre miljø gir like store motoriske utfordringer som naturen. Dette er noe barna må få gjøre i sitt eget tempo, og vi ser gode muligheter for å ivareta dette sett ut i fra barnehagens beliggenhet. Vår praksis har en dreining mot eksperimenter av ulik størrelse og på ulike arenaer. Ikke nødvendigvis bare de store fysikk-eksperimentene, men like mye de små hverdagseksperimentene. Det å være tilstede for barna, undre seg sammen og rett og slett ha en forskende tilnærming til det meste som skjer rundt oss. Gjennom hele livet er nysgjerrigheten vår viktigste drivkraft for å lære, og dette ønsker vi å ivareta. Vi må sørge for at vi ikke hindrer barns nysgjerrighet i å utvikle seg, men heller jobber for å stimulere og fremelske den naturlige forskertrangen barna besitter.

Avdelinger

Bris

15 barn

1 - 3 år

Orkan

31 barn

3 - 5 år

Storm

18 barn

5 - 6 år

Tornado

14 barn

1 - 2 år

Twister

13 barn

2 - 3 år

Kuling

Dokumenter fra Draget barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet