Bratteborg

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 16:30

 • 68 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Bratteborg Barnehage ligger midt på Brattebø Gård i Bogafjell bydel, like ved Melshei i Sandnes kommune. Barnehagen er bygd som en Borg, fordi vi tenker at alle barnehager ikke trenger å være like. Vi har 4 avdelinger som har navn etter himmelretningene. Borgen vår er stor, så vi har ekstra god plass til både små og store. Vi ønsker å være en barnehage som bemerker seg som et spesielt hjertelig sted å være både for barna, de foresatte og de som jobber her.

Fokusområde for Bratteborg

Bratteborg Barnehage bruker Howard Gardner sine teorier om mangesidig intelligens (MI) som en grunnleggende tanke og arbeidsmetode. MI-teorien tar utgangspunkt i at alle mennesker har åtte ulike intelligenser / klokskaper, og at vi er kloke på ulike måter. Denne arbeidsmetoden ser hele mennesket med fokus på de sterke sidene til hver enkelt, og at vi kan bruke den enkeltes sterke sider for å styrke hele mennesket. Barna og de voksne i barnehagen skal få utfordringer og muligheter til å utvikle seg i en positiv retning. Ved å tenke at vi er forskjellige og har våre unike talenter, sterke og mindre sterke sider, vil denne teorien hjelpe oss til å gi et mangfoldig og godt barnehagetilbud. Alle kan!

Bratteborg Barnehage bruker Howard Gardner sine teorier om mangesidig intelligens (MI) som en grunnleggende tanke og arbeidsmetode. MI-teorien tar utgangspunkt i at alle mennesker har åtte ulike intelligenser / klokskaper, og at vi er kloke på ulike måter. Denne arbeidsmetoden ser hele mennesket med fokus på de sterke sidene til hver enkelt, og at vi kan bruke den enkeltes sterke sider for å styrke hele mennesket. Barna og de voksne i barnehagen skal få utfordringer og muligheter til å utvikle seg i en positiv retning. Ved å tenke at vi er forskjellige og har våre unike talenter, sterke og mindre sterke sider, vil denne teorien hjelpe oss til å gi et mangfoldig og godt barnehagetilbud. Alle kan!

Avdelinger

Vest

20 barn

3 - 6 år

Sør

24 barn

3 - 6 år

Nord

12 barn

1 - 3 år

Øst

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Bratteborg

Dokumenter fra Læringsverkstedet