Læringsverkstedet Blindheim Naturbarnehage

Velkommen til Blindheim Naturbarnehage

Blindheim Naturbarnehage er en friluftsbarnehage i indre del av Ålesund. Vi ligger nær skog og turområder, og har en naturtomt med lekeområder. Uteområdet er vi veldig stolt av - der har vi hauger, bakker, Bukkene bruse-bro over en bekk, lekeutstyr, egen akebakke og grillhytte som er opparbeidet med utegrill. Alle avdelingene har navn tatt ut fra naturen: Ekornet, Røsslyngen, Maurtua og Linerla. Vi har også en barnehagebuss med egen turpedagog, som gjør at vi kan utnytte de fine turmulighetene i regionen. Vi har aktivitetspenger på 60kr per måned.

Har du noen spørsmål om barnehagen, ta kontakt med styrer, Marte Kvisvik Larsen.

e-post: blindheim@laringsverkstedet.no

tlf: 37071653

Nyttige lenker:

Miljørettet helsevern:

Folkehelseinstituttet

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Ospedalssvingen 48,6012 Ålesund
Vis i kart

37071653
blindheim@laringsverkstedet.no

68 barn
5 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Marte Kvisvik Larsen

Vil du vite mer om barnehagen vår?

Dette er vi ekstra stolte av:

  • Vi har fornøyde foreldre som gir oss gode score på brukerundersøkelsen. Vi scorer spesielt høyt på barnas trivsel og utvikling, de gode relasjonene mellom barn og personale og foreldrenes tilfredshet.
  • Vi deltar i Læringsverkstedets satsning på "Et godt måltid". Vi er fullkostbarnehage og serverer tre sunne og gode måltider hver dag. Vi serverer frukt og grønt til alle måltider. Vi lager all varmmat fra bunnen og får nybakte grovbrød levert fra lokal baker et par ganger i uken. Vi har fokus på måltidet som en sosial arena.
  • Vi er en livsgledebarnehage og har et samarbeid med Blindheim omsorgssenter. Vi ønsker å spre glede til de eldre som bor der. Det skapes fine møter mellom ulike generasjoner, noe som betyr mye for både gammel og ung.

Vi har barnehagebuss med utdannet sjåfør, som vi deler med de andre Læringsverkstedet barnehagene i Ålesund, derfor fakturerer vi aktivitetspenger på 60kr per måned.

Natur- og friluftsbarnehage

For at barn skal like å være ute i skog og mark, bli glad i naturen og ønske å ta vare på den, er det viktig at de får oppleve naturens eventyrlige mangfold. Historisk har norske barn fått lov til å boltre seg ute i naturen, og barnas lek har mer eller mindre foregått under åpen himmel. Barnekulturen har derfor alltid hatt nære bånd til naturen. Ved å la barna få vokse opp i naturen, blir de en del av kulturen vår. De tar del i en arv som historisk kanskje har vært det mest særegne ved det å være norsk – vi er gode på å være ute. Et viktig argument for at barn må få anledning til å ferdes og oppholde seg i friluft, er at friluftsliv har en egenverdi i form av den umiddelbare gleden som oppstår ved å være i aktivitet ute. Mange barn og voksne i barnehagen opplever at kontakt med naturen gir ny glede, energi og et godt samhold i gruppen. Det gjør noe med oss å se på himmelen, skyene, trærne, og når vi filosoferer sammen om hva vi tenker og opplever. Den friske luften, dagslyset og aktiviteten påvirker barna på en positiv måte. Barna lærer mye av å være på tur og begrepsverdenen utvides når de lærer å sette ord på det de ser. Barn som tidlig opplever gleden med å være på tur, vil ofte få et godt forhold til naturen, noe som vil prege dem gjennom hele livet.

Fokusområde for Blindheim Naturbarnehage

Vi har en tanke om at alt du kan gjøre inne kan man også gjøre ute. Vi tar derfor gjerne med oss aktiviteter ut i naturen. Det er ekstra kjekt å ha samlinger etc ute i skogen. Vi lager gjerne mat på tur. Hengekøyer har vi ofte med i sekken, slik at man kan ta seg en pust i bakken, slappe av med en bok, studere himmelen eller ha en god samtale med en venn.

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser med å være ute i naturen og at de skal tilegne seg kunnskap knyttet til friluftsliv som de kan ha glede av fremover.

Vi har en tanke om at alt du kan gjøre inne kan man også gjøre ute. Vi tar derfor gjerne med oss aktiviteter ut i naturen. Det er ekstra kjekt å ha samlinger etc ute i skogen. Vi lager gjerne mat på tur. Hengekøyer har vi ofte med i sekken, slik at man kan ta seg en pust i bakken, slappe av med en bok, studere himmelen eller ha en god samtale med en venn.

Vi ønsker å gi barna gode opplevelser med å være ute i naturen og at de skal tilegne seg kunnskap knyttet til friluftsliv som de kan ha glede av fremover.

Avdelinger

Røsslyngen

13 barn

Ekornet

14 barn

1 - 3 år

Linerla

23 barn

3 - 5 år

Maurtua

18 barn

3 - 5 år

Ørnene

Dokumenter fra Blindheim Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet