Velkommen til Bjørnsrud Skog barnehage

Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog er en moderne barnehage som er beliggende sentralt på Dal. Uteområdet vårt er stort, variert og utfordrende for alle aldre. Barnehagen har nærhet til skog og lekeplass i nærmiljøet. Barnehagen består av fire avdelinger. Gul og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med ca. 14 barn i alderen 0 – 3 år, som holder til i 1. etasje. Her har vi en terrasse der barna kan sove ute i vogn, med store vinduer fra gulv til tak inn til avdelingene slik at personalet har god oversikt over de barna som sover. Orange og Lime avdeling er storbarnsavdelinger med ca. 24 barn i alderen 3 – 6 år, de holder til i 2. etasje. Vi er en «livsglede for eldre» barnehage, det vil si at vi to ganger i måneden går vi på besøk til Pålsejordet bokollektiv for demente. Med grupper på 5-6 barn. Vi ønsker at vår barnehage skal bidra med samfunnsengasjement, være aktive i nærmiljøet og gjøre en forskjell. Her får vi mulighet til å øke den hverdagslige livsgleden for den enkelte. Vi tror det er meningsfullt for barna å få erfare det å glede andre, samtidig som de får gode opplevelser sammen med de eldre.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Mosvingen 5,2072 Dal
Vis i kart

41538030
bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

80 barn
4 avdelinger
29 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer ved Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage siden 2014

41538030
bjornsrud@laringsverkstedet.no

Charlotte H. Almåsbakk

Fokusområde for Bjørnsrud Skog barnehage

HJERTEKULTUR Vi i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage har valgt ut Hjertekultur som satsningsområde. Arbeidet med å skape god hjertekultur i barnehagen er et forebyggende mot mobbing og utestengelse. Vi skal...

HJERTEKULTUR

Vi i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage har valgt ut Hjertekultur som satsningsområde. Arbeidet med å skape god hjertekultur i barnehagen er et forebyggende mot mobbing og utestengelse. Vi skal forebygge handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for felleskapet og muligheten til medvirkning. I vår barnehage skal hensynet til barnets beste alltid komme først. Arbeidet vil bidra til å oppfylle kravene i ny barnehagelov (01.01.21), knyttet til barns rett til å ha det trygt og godt i barnehagen. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi er overbevist om at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Dette bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Hele livet formes vi gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandlingene mellom ansatte og barn, og barn imellom er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.   

Avdelinger

Blå

15 barn

Gul

15 barn

Lime

25 barn

3 - 5 år

Orange

25 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Bjørnsrud Skog barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet