Velkommen til Bjørnsrud Skog barnehage

Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog er en moderne barnehage som er beliggende sentralt på Dal. Uteområdet vårt er stort, variert og utfordrende for alle aldre. Barnehagen har nærhet til skog og lekeplass i nærmiljøet. Barnehagen består av fire avdelinger. Gul og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med ca. 14 barn i alderen 0 – 3 år, som holder til i 1. etasje. Her har vi en terrasse der barna kan sove ute i vogn, med store vinduer fra gulv til tak inn til avdelingene slik at personalet har god oversikt over de barna som sover. Orange og Lime avdeling er storbarnsavdelinger med ca. 24 barn i alderen 3 – 6 år, de holder til i 2. etasje. På verandaen her odler vi egne grønnsaker som vi bruker i matlaging sammen med barna. Vi er en «livsglede for eldre» barnehage, det vil si at vi to ganger i måneden går vi på besøk til Pålsejordet bokollektiv for demente. Med grupper på 5-6 barn. Vi ønsker at vår barnehage skal bidra med samfunnsengasjement, være aktive i nærmiljøet og gjøre en forskjell. Her får vi mulighet til å øke den hverdagslige livsgleden for den enkelte. Vi tror det er meningsfullt for barna å få erfare det å glede andre, samtidig som de får gode opplevelser sammen med de eldre.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Mosvingen 5,2072 Dal
Vis i kart

41538030
bjornsrudskog@laringsverkstedet.no

78 barn
4 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 250,-

Fokusområde for Bjørnsrud Skog barnehage

I år har vi Lekens egenverdi som satsningsområde. Vi i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage er opptatt av lekens egenart og mener at det er et av barnas viktigste rom. Lek...

I år har vi Lekens egenverdi som satsningsområde. Vi i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage er opptatt av lekens egenart og mener at det er et av barnas viktigste rom. Lek er først og fremst noe som barna opplever som morsomt og gledefylt. Det er barnas måte å være på og i leken kommer barnas egne uttrykk frem. Barna er deltakere i viktige samspill, danner vennskap og kan delta i en god arena for å bygge sosial kompetanse. Lek skaper glede, kreativitet, motivasjon og overskudd. Å leke er å lære! Den læringen som skjer gjennom lek er indremotivert og meningsfull for barnet. Det betyr ikke at barna skal leke helt fritt og uforstyrret hele tiden eller uten ytre påvirkning av voksne. Tvert imot ønsker vi voksne som kommer mer på banen og som deltar aktivt i lek sammen med barna. De voksne skal legge til rette for et godt lekemiljø og ha fokus på barns medvirkning i den prosessen. Når de voksne jobber med aktiv lytting vil barneperspektivet og barns medvirkning bli ivaretatt ved at de voksne fanger opp det som barna uttrykker og har behov for.

Avdelinger

Blå

15 barn

Gul

15 barn

Lime

24 barn

3 - 6 år

Orange

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bjørnsrud Skog barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet