Velkommen til Åse barnehage

Åse barnehage er en privat heldags barnehage som drives i samsvar med ”Lov om barnehager” med gjeldende forskrifter, samt Rammeplan for barnehager. I tillegg er det også utarbeidet egne vedtekter for barnehagen. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år, og vi har pr. i dag 80 barn fordelt på 80 % og 100 % plasser. Barnehagen har fem avdelinger; to småbarnsavdelinger – Månetoppen og Regnbuen 0-2 år. To 2-5 års avdelinger Lykkeland og Solstua, og en 5-6 års avdeling, Blomsterstua. Les mer om dem under fanen avdelinger.

Åse barnehage ligger i Ålesund kommune.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Øvre Geilegrend 12,6017 Ålesund
Vis i kart

70178620
ase@laringsverkstedet.no

80 barn
5 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 425,-

Fokusområde for Åse barnehage

Med "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som utgangspunkt skal vi i Åse Barnehage AS arbeide spesielt med sosial kompetanse, lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring og samspill. Vi er med på utviklingsarbeidet til Ålesund kommune og jobber med temaet "Livsmestring og helse".

Med "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som utgangspunkt skal vi i Åse Barnehage AS arbeide spesielt med sosial kompetanse, lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring og samspill. Vi er med på utviklingsarbeidet til Ålesund kommune og jobber med temaet "Livsmestring og helse".

Avdelinger

Månetoppen

9 barn

1 - 2 år

Regnbuen

12 barn

1 - 2 år

Solstua

21 barn

2 - 4 år

Lykkeland

20 barn

2 - 4 år

Blomsterstua

18 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Åse barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet