Åse

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 79 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  425,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Åse barnehage er en privat heldags barnehage som drives i samsvar med ”Lov om barnehager” med gjeldende forskrifter, samt Rammeplan for barnehager. I tillegg er det også utarbeidet egne vedtekter for barnehagen. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år, og vi har pr. i dag 80 barn fordelt på 80 % og 100 % plasser. Barnehagen har fem avdelinger; to småbarnsavdelinger – Månetoppen og Regnbuen 0-2 år. To 2-5 års avdelinger Lykkeland og Solstua, og en 5-6 års avdeling, Blomsterstua. Les mer om dem under fanen avdelinger.

Fokusområde for Åse

Med "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som utgangspunkt skal vi i Åse Barnehage AS arbeide spesielt med sosial kompetanse, lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring og samspill. Vi skal også jobbe med overganger i utviklingsarbeidet til Nye Ålesund Kommune.

Med "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" som utgangspunkt skal vi i Åse Barnehage AS arbeide spesielt med sosial kompetanse, lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring og samspill. Vi skal også jobbe med overganger i utviklingsarbeidet til Nye Ålesund Kommune.

Avdelinger

Månetoppen

9 barn

1 - 2 år

Regnbuen

12 barn

1 - 2 år

Solstua

19 barn

2 - 4 år

Lykkeland

19 barn

2 - 4 år

Blomsterstua

20 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Åse

Dokumenter fra Læringsverkstedet