Velkommen til Åse barnehage

Åse barnehage er en privat heldags barnehage som drives i samsvar med ”Lov om barnehager” med gjeldende forskrifter, samt Rammeplan for barnehager. I tillegg er det også utarbeidet egne vedtekter for barnehagen. Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-6 år, og vi har pr. i dag 80 barn fordelt på 80 % og 100 % plasser. Barnehagen har fem avdelinger; to småbarnsavdelinger – Månetoppen og Regnbuen 0-2 år. To 2-5 års avdelinger Lykkeland og Solstua, og en 5-6 års avdeling, Blomsterstua. Les mer om dem under fanen avdelinger.

Åse barnehage ligger i Ålesund kommune.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Øvre Geilegrend 12,6017 Ålesund
Vis i kart

70178620
ase@laringsverkstedet.no

81 barn
5 avdelinger
24 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 425,-

Styrer
Siri Henriette Kjerstad

Vil du vite mer om barnehagen vår?

Leke og læringsmiljø:

* Lekearealer som innbyr til lek

* Ressursmateriell knyttet til hjerteprogrammet, språk, sanselek og kreativitet.

Uteområdet:

* Stort og variert uteområde med eget skjermet uteområde for de minste barna.

* Muligheter for variert lek og kreativitet hele året.

* Varierte lekeapparater for ulike aldersgrupper

* En egen skog

* Grillhytte

* Kort avstand til både sykehus og Moa med bl.a bibliotek

* Korte avstander til flotte turområder i både fjell og fjøre, skog og mark.

Dette er vi også stolte av:

* Vi har har fornøyde foreldre som gir oss gode score på brukerundersøkelser. Vi scorer spesielt høyt på barns trivsel og utvikling, og gode relasjoner mellom barn og ansatte.

* Vi deltar i satsingen "Et godt måltid". Vi er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og gode måltid hver dag. Vi lager all varmmat fra bunnen og serverer grønnsaker og/eller frukt til alle måltider.

* Vi har en egen minibuss som vi disponerer faste dager annenhver uke.

Fokusområde for Åse barnehage

Vi er med på utviklingsprogrammet ReKomp i Ålesund kommune. Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, nabokommuner og Høgskulen i Volda. I år har vi temaet "Observasjon, planlegging, vurdering og...

Vi er med på utviklingsprogrammet ReKomp i Ålesund kommune. Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, nabokommuner og Høgskulen i Volda. I år har vi temaet "Observasjon, planlegging, vurdering og dokumentasjon". Vi knytter temaet opp imot det fysiske læringsmiljøet inne og jobber med følgende problemstilling: "Hvordan kan personalet legge til rette for et innbydende lekemiljø ved å bruke rommet som en 3.pedagog?".

Vi jobber også med utvikling av hjertekultur. Det skal være trygt og godt å levere fra seg det kjæreste man har, hver dag. Vi ønsker at foreldre og ansatte i barnehagen skal jobbe sammen mot samme mål; barna skal lære å ha hjerte for seg selv, for hverandre og etter hvert for verden. Da er det avgjørende at de er omgitt av voksne som har hjerte for seg selv, hverandre og verden! Vi har som mål å skape en varm og inkluderende oppvekstkultur for alle barn. Relasjonsbygging er en av de viktigste byggevirksomhetene som foregår i samfunnet. Sånn bidrar vi og får «Verdens viktigste verdier til å vokse!»

Avdelinger

Månetoppen

9 barn

1 - 2 år

Regnbuen

13 barn

1 - 2 år

Solstua

21 barn

2 - 4 år

Lykkeland

20 barn

2 - 4 år

Blomsterstua

18 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Åse barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet