Læringsverkstedet Åse

Velkommen til Åse barnehage

Læringsverkstedet Åse Barnehage ligger i Ålesund kommune. Vi ligger like ved Ålesund sykehus med kort vei til skog, fjell og fjøre. Fra barnehagen er det gåavstand til bibliotek, skoler og Moa kjøpesenter. Vi har egen minibuss der sjåføren vi har ansatt er pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning. Vi disponerer minibussen 3 dager annenhver uke siden vi deler den med 3 andre barnehager. På den måten får vi også benyttet oss av flotte turområder i Ålesund og omegn.

I barnehagen jobber vi med hjertekultur som kan defineres som en atmosfære der alle blir inkluderte og der vi har omsorg for hverandre. Å være varme mennesker kobinert med å være faglig gode gir trygghet. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal kunne bli den beste utgaven av seg selv.

Per i dag har vi 80 barn og 24 ansatte fordelt på 5 avdelinger: Månetoppen (1 - 2 år), Regnbuen (1 - 2 år), Solstua (2 - 4) år og Blomsterstua (5 - 6 år).

For å søke plass hos oss , søker du til Ålesund kommune sitt opptakssystem på følgende link: https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-eller-endre-barnehageplass/Ålesund kommune har samordnet opptak. Det vil si at alle søker digitalt innen den samme fristen for å få plass til nytt barnehageår. Søknadsfristen er 1.mars hvert år.

Læringsverkstedet Åse barnehage er en privat heldags barnehage som drives i samsvar med ”Lov om barnehager” med gjeldende forskrifter, samt Rammeplan for barnehager. I tillegg er det også utarbeidet egne vedtekter for barnehagen.

Har du spørsmål om barnehagen, ta kontakt med styrer Siri H. Kjerstad

E-post: ase@laringsverkstedet.no

Tlf. 99 244 288

Velkommen 💚

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Øvre Geilegrend 12,6017 Ålesund
Vis i kart

70178620
ase@laringsverkstedet.no

81 barn
5 avdelinger
24 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 425,-

Styrer
Siri Henriette Kjerstad

Siri Henriette Kjerstad

Hei. Jeg heter Siri og har jobbet som styrer i Læringsverkstedet Åse Barnehage siden 2018. Jeg har erfaring som styrer i barnehage siden 2006. Jeg er utdannet førskolelærer og har også jobbet som pedagog og pedagogisk leder før jeg startet som styrer. Har tatt styrerutdanning som videreutdanning. Som styrer brenner jeg for at barnehagen skal være en lærende organisasjon der vi stadig kan utvikle oss til det beste for barna. Jeg er også opptatt av et godt arbeidsmiljø og alle godene det fører med seg. Jeg er stolt over å jobbe sammen med dyktige og engasjerte ansatte i det vi alle definerer som verdens viktigste jobb!

99 244 288
ase@laringsverkstedet.no

Vil du vite mer om barnehagen vår?

Leke og læringsmiljø:

* Lekearealer som innbyr til lek

* Ressursmateriell knyttet til hjerteprogrammet, språk, sanselek og kreativitet.

Uteområdet:

* Stort og variert uteområde med eget skjermet uteområde for de minste barna.

* Muligheter for variert lek og kreativitet hele året.

* Varierte lekeapparater for ulike aldersgrupper

* En egen skog

* Grillhytte

* Kort avstand til både sykehus og Moa med bl.a bibliotek

* Korte avstander til flotte turområder i både fjell og fjøre, skog og mark.

Dette er vi også stolte av:

* Vi har har fornøyde foreldre som gir oss gode score på brukerundersøkelser. Vi scorer spesielt høyt på barns trivsel og utvikling, og gode relasjoner mellom barn og ansatte.

* Vi deltar i satsingen "Et godt måltid". Vi er en fullkostbarnehage som serverer 3 sunne og gode måltid hver dag. Vi lager all varmmat fra bunnen og serverer grønnsaker og/eller frukt til alle måltider.

* Vi har en egen minibuss som vi disponerer faste dager annenhver uke.

Fokusområde for Åse barnehage

Vi er med på utviklingsprogrammet ReKomp i Ålesund kommune. Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, nabokommuner og Høgskulen i Volda. I år har vi temaet "Observasjon, planlegging, vurdering og...

Vi er med på utviklingsprogrammet ReKomp i Ålesund kommune. Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom Ålesund kommune, nabokommuner og Høgskulen i Volda. I år har vi temaet "Observasjon, planlegging, vurdering og dokumentasjon". Vi knytter temaet opp imot det fysiske læringsmiljøet inne og jobber med følgende problemstilling: "Hvordan kan personalet legge til rette for et innbydende lekemiljø ved å bruke rommet som en 3.pedagog?".

Vi jobber også med utvikling av hjertekultur. Det skal være trygt og godt å levere fra seg det kjæreste man har, hver dag. Vi ønsker at foreldre og ansatte i barnehagen skal jobbe sammen mot samme mål; barna skal lære å ha hjerte for seg selv, for hverandre og etter hvert for verden. Da er det avgjørende at de er omgitt av voksne som har hjerte for seg selv, hverandre og verden! Vi har som mål å skape en varm og inkluderende oppvekstkultur for alle barn. Relasjonsbygging er en av de viktigste byggevirksomhetene som foregår i samfunnet. Sånn bidrar vi og får «Verdens viktigste verdier til å vokse!»

Avdelinger

Månetoppen

9 barn

1 - 2 år

Regnbuen

13 barn

1 - 2 år

Solstua

21 barn

2 - 4 år

Lykkeland

20 barn

2 - 4 år

Blomsterstua

18 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Åse barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet