Velkommen til Alversund barnehage

Læringsverkstedet Alversund barnehage ble etablert i 1989. Vi holder til sentralt i Alversund som hører til Alver kommune. Vi er en 4 avdelings barnehage med to avdelinger for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år. Vi ligger sentralt til i Alvermarka rett ved siden av Nordhordland Kristne grunnskole. I nærmiljøet har vi flere turmuligheter i skog og mark. Barnehagen ble nyoppusset i 2021 og våren 2023 skal uteområdet til barnehagen oppgraderes.

Velkommen til oss!

Nyttige lenker:

Montessoripedagogikk

Miljørettet helsevern

Folkehelseinstituttet

Mandag — Fredag 07:15 — 16:45

Alvermarka 41,5911 Alversund
Vis i kart

45871060
alversund@laringsverkstedet.no

56 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 380,-

Styrer
Ine Rødal

Ine Rødal

Styrer Ine Rødal har over 10 års erfaring fra barnehage og har vært styrer i barnehagen siden 2018. I tillegg til å være barnehagelærer har hun videreutdanning innen veiledning og master i pedagogisk ledelse fra 2021. Ine trives veldig godt med verdens beste kollegaer, herlige barn og herlige foreldre.

95888571
alversund@laringsverksteder.no

Fokusområde for Alversund barnehage

Mål for barnehageåret 2022-2023 Hovedsatsingsområdene våre er: - Relasjonskompetanse - Innbydende lekemiljø - Årets fagfokus: Språk Årets verdi: Selvstendig Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende...

Mål for barnehageåret 2022-2023

Hovedsatsingsområdene våre er:

- Relasjonskompetanse

- Innbydende lekemiljø

- Årets fagfokus: Språk

Årets verdi: Selvstendig

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Som en del av arbeidet med relasjonskompetanse har vi fokus på å skape et godt fysisk leke- og læringsmiljø der magiske lekesoner skaper gode møteplasser. Inkluderende lekesoner har plass til mange, nok materiell og endrer seg etter barnas forutsetninger, ønsker og behov. Personalet legger til rette, iscenesetter, observerer og deltar i leken.

For dette barnehageåret vil vi ha fokus på gode leke og læringsmiljø og den aktive voksne. Vi er i en prosess der vi holder på å lage ulike lekesoner på avdelingene. Lekesonene skal ta utgangspunkt i barnas interesser og inspirere til ulik lek som feks rollelek, konstruksjonslek og boltrelek. Leken endrer seg etter barnas alder og når vi tilrettelegger miljøet vil vi ta utgangspunkt i lek som er typisk for de ulike aldersgruppene.

Vi har i år valgt å ha et felles årsprosjekt i barnehagen med tema Hakkebakkeskogen

Valgfrihet står viktig i montessoritenkningen og er noe vi fortsetter å sette høyt i vår praksis. Det gjelder også i leken. Den frie leken gir rom for forhandling mellom barna, kreativitet, egne initiativ og fantasi, og derfor er både voksenstyrt og frilek viktig for oss.


Avdelinger

Bukken Bruse

10 barn

Tommeliten

10 barn

Askeladden

18 barn

3 - 6 år

Blåmann

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Alversund barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet