Velkommen til Alversund barnehage

Læringsverkstedet Alversund barnehage ble etablert i 1989, vi holder til sentralt i Alversund som hører til Alver kommune. Vi er en 4 avdelings barnehage med to avdelinger for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år. Vi ligger sentralt til i Alvermarka rett ved siden av Nordhordland Kristne grunnskole. I nærmiljøet har vi flere turmuligheter i skog og mark. Velkommen til oss!

Nyttige lenker:

Montessoripedagogikk

Miljørettet helsevern

Folkehelseinstituttet

Mandag — Fredag 07:15 — 16:45

Alvermarka 41,5911 Alversund
Vis i kart

45871060
alversund@laringsverkstedet.no

56 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 380,-

Fokusområde for Alversund barnehage

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessori sine egne iakttagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. Den røde tråden i pedagogikken er det positive menneskesynet, arbeidsmåten og arbeidsmateriellet...

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessori sine egne iakttagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. Den røde tråden i pedagogikken er det positive menneskesynet, arbeidsmåten og arbeidsmateriellet, den voksnes rolle og helhetssynet på mennesket, barnet og verden. Barn trenger frihet til å utvikle seg på en god måte.Dette går som en rød tråd gjennom hele montessoriopplegget. For at barnet skal nyte godt av denne friheten og vokse på den, må det være noen enkle kjøreregler for barnet, som gjør tilværelsen trygg og forutsigbar. Barn streber etter å klare seg selv. Vårt miljø er tilrettelagt for at barnet skal få lov å gjøre så mye som mulig selv, men med hjelp fra voksne bare der de trenger det. Målet er at barnet skal oppleve glede og stolthet over egen mestring. Barn er små mennesker som må sees og respekteres på lik linje med voksne. Barn har ulike interesser og behov ut i fra alder, modning og den de er. Vår oppgave som voksen blir å være tilstede for det enkelte barn. Barn trenger inspirasjon, oppmuntring, veiledning og støtte på sin læringsvei. Hvert enkelt barn er unikt.

Avdelinger

Bukken Bruse

10 barn

Tommeliten

10 barn

Askeladden

18 barn

3 - 6 år

Blåmann

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Alversund barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet