En mestring for barna

En mestring for barna

Publisert: 08/05/2019
news

Ved å bruke digitale verktøy som en del av den pedagogiske hverdagen, får man brukt og jobbet med alle fagområdene i rammeplanen. Språk, matematikk, sosial kompetanse, naturfag, kreativitet og skaperglede. Renate Sandvoll, pedagogisk leder i Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage, sier det er viktig å bruke digitaliserte verktøy i barnehageverdenen.

«Vi har ingen regler på bruk av skjerm og tidsbruk da vi ikke spiller, men bruker det som et pedagogisk verktøy. Det må sies at det er den voksne/pedagogen som gjør en app/aktivitet digitalt om til en pedagogisk aktivitet», forteller Sandvoll.

«Vi bruker digitale verktøy i pedagogisk sammenheng. Det vil si at vi spiller ikke på Ipad slik barna gjør hjemme. Vi skaper noe sammen, - vi gir hverandre opplevelser, gleder og utfordringer.

Barna er veldig gode til å dele og samarbeide når vi bruker disse digitale verktøyene, og vi ser at denne opplevelsen er med på å fremme samarbeid, glede og lek et annet sted i barnehageverdenen. Vi skaper vennskap!»

Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage bruker altså de ansatte og barna ulike pedagogiske apper og aktiviteter som verktøy, og disse gir utfordringer og mestring i forhold til elementene i de pedagogiske fagområdene.

«Vi bruker Imovie til å lage egne filmer, enten basert på egen fantasi eller et eventyr, fortelling eller en vits. Da filmer barna og lager kulisser og setter på lyd. Vi lager både animasjonsfilmer og filmer hvor barna bruker seg selv.

I bruken av Book Creator har vi høytlesing for mange barn via prosjektor. Alle ser like godt og vi tar bilder av bøkene og kan bruke samme metode her som man ellers ville gjort bare med boka. Barna kan gå fram å peke på bilder hvis det er noe vi er på jakt etter, eller peke på noe de lurer på i boka.

Språkstimulering i fellesskap gir muligheter for å skape vennskap, deltakelse i lek, kommunikasjon og opplevelser. Vi bruker digitalt mikroskop for å forske på ulike mønstre, småting vi finner, dyr og vurdere størrelser. Rett og slett fange detaljene!», meddeler Sandvoll.

Videre kan Sound Touch brukes til å øve på lyder og gjenkjenne lyder og bilder. Det er lett å få barna til å gjenta ord, noe som er med på å forsterke språkutviklingen til barna, forklarer Sandvoll.

Man kan også jobbe med begreper, for eksempel ulike typer kjøretøy.

Foto: Ingun A. Mæhlum, Utdanningsdirektoratet

«Når vi er på tur, tar vi bilder og kan da lage egne bildefortellinger fra turen. Det kan være et eksperiment, fargejakt, mønsterjakt, jakt på matematiske former, ja, alt er mulig her», smiler hun.

«Vi bruker ulike apper for å understreke viktige tema som trafikk, brann og førstehjelp når det er aktuelt som tema i barnehagen. Vi kan bruke Google for å søke opp saker vi lurer på, og vi bruker digitale verktøy når barna skal lage sin egen bursdagskrone.»

Sandvoll forklarer imidlertid at man ikke bruker spill eller andre ting som strider imot det pedagogiske opplegget.

«For å unngå at barna blir for opptatt av skjerm, så bør man ikke la dem spille spill som fremmer barns egoisme og som skaper et behov for mer og mer. Higen etter score og belønning hører ikke med i en pedagogisk aktivitet.»

Ansatte i barnehagen konstaterer allikevel at de opplever framgang og ser gleden av at barna mestrer.

«Vi får øvd på samarbeid, deling, turtaking. Vi lærer sammen og av hverandre. Vi skaper felles opplevelser, alle kan være med og det fenger barna lett. Vi får brukt rammeplanen direkte inn i jobben vi gjør rundt ulike prosjekter. Vi får en enkel ryddejobb. Ja, dette er virkelig framtiden», sier Sandvoll.

Styrer i Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage, Kristin Hille, ble i 2016 - 2018 tildelt kompetansemidler fra Fylkesmannen og hadde da digital kompetanse og språkstimulering som satsingsområde.

«Med veiledere fra Universitetet i Tromsø fikk alle ansatte god innføring i digital dømmekraft og pedagogisk bruk av digitale verktøy. Senter for IKT i utdanningen, som nå har fusjonert med UDIR, har også vært en god støttespiller i arbeidet. Samarbeidet med disse eksterne aktørene har vært til stor hjelp og inspirasjon», sier Hille.