Velkommen til Haugenstykket barnehage

Haugenstykket barnehage startet opp i 2014 og holder til i et tidsriktig barnehagebygg som i tillegg til avdelinger og fellesrom også har fem flotte verkstedrom; mattelek, språk, motorikk, hjerte og kreativitet. Vi ligger sentralt til og har gangavstand til både byen, fjæra og skogen.

I hjertet av barnehagen vår, på kjøkkenet, finner du Anita. Hun er utdannet kokk og tryller frem de lekreste retter til store og små. Vi tilbyr fullkost med tre gode og næringsrike måltider hver dag. Menyen er variert med både fisk, kjøtt og vegetarretter. Et Godt Måltid er et satsingsområde i Læringsverkstedet, og for oss er det viktig med kunnskap om barn, mat og ernæring. Vi er opptatt av den gode samtalen rundt matbordet, at barna skal få være med på å lage maten de spiser, og at måltidene skal være en positiv læringsarena.

For oss er samarbeid med og tilbakemeldinger fra foreldrene svært viktig, og vi ønsker å være en barnehage der både små og store føler seg trygge og godt ivaretatt. Vi har jobbet systematisk med dette over tid, og ser en positiv effekt av dette arbeidet med fornøyde foreldre som har gitt oss høyt score på Udirs brukerundersøkelse høsten 2020.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Jonas Lies gate 36,9009 Tromsø
Vis i kart

95220629
haugenstykket@laringsverkstedet.no

78 barn
4 avdelinger
24 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Haugenstykket barnehage

Haugenstykket barnehage har siden 2016 jobbet med pedagogisk bruk av digitale verktøy. Barna er med på å lage både film og digitale bøker, vi bruker prosjektor til høytlesing og skyggeteater...

Haugenstykket barnehage har siden 2016 jobbet med pedagogisk bruk av digitale verktøy. Barna er med på å lage både film og digitale bøker, vi bruker prosjektor til høytlesing og skyggeteater, vi lager QR-koder, jobber med enkel koding og bruker en del pedagogisk programvare sammen med barna. I januar hvert år har vi vår egen filmfestival som går parallelt med TIFF (Tromsø Internasjonale FilmFestival).

I perioden høsten 2018 til våren 2021 deltar Haugenstykket barnehage i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en barnehagebasert kompetanseutvikling som går ut på å styrke de ansattes kompetanse på forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser. Vi skal fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø. Et trygt og godt miljø er viktig for både barn og voksne. Vi skal jobbe for å styrke barnas selvfølelse og sosiale kompetanse, blant annet ved å jobbe aktivt med hjertekulturen vår. Det å føle tilhørighet og trygghet, å bli møtt med raushet, oppleve vennskap og inkludering i lek og fellesskap er grunnleggende for at barn skal trives og føle glede og mestring i hverdagen.

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 3 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Orange

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Haugenstykket barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet