Velkommen til Haugenstykket barnehage

Haugenstykket barnehage startet opp i 2014. Vi har et moderne og praktisk barnehagebygg som i tillegg til fire avdelinger og to store fellesrom også har fem flotte verkstedrom; mattelek, språk, motorikk, hjerte og kreativitet. Vi ligger sentralt til nært Tromsø sentrum, og vi har gangavstand til flere fine friluftsområder som blant annet Telegrafbukta, Folkeparken og Prestvannet.

I hjertet av barnehagen vår, på kjøkkenet, finner du Anita. Hun er utdannet kokk og tryller frem de lekreste retter til store og små. Vi tilbyr fullkost med tre gode og næringsrike måltider hver dag. Menyen er variert med både fisk, kjøtt og vegetarretter. Et Godt Måltid er et satsingsområde i Læringsverkstedet, og for oss er det viktig med kunnskap om barn, mat og ernæring. Vi er opptatt av den gode samtalen rundt matbordet, at barna skal få være med på å lage maten de spiser, og at måltidene skal være en positiv læringsarena.

For oss er samarbeid med og tilbakemeldinger fra foreldrene svært viktig, og vi ønsker å være en barnehage der både små og store føler seg trygge og godt ivaretatt.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Jonas Lies gate 36,9009 Tromsø
Vis i kart

95220629
haugenstykket@laringsverkstedet.no

78 barn
4 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Haugenstykket barnehage

Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage har over to år deltatt i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en kompetanseutvikling for de ansatte i banrehagen der intensjonen er å skape...

Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage har over to år deltatt i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en kompetanseutvikling for de ansatte i banrehagen der intensjonen er å skape et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Dette viktige arbeidet vil vi videreføre gjennom hjertekulturen vår, samt fokus på de ansattes relasjonskompetanse og barnas sosiale kompetanse . Vi ønsker at alle barn, foreldre, ansatte og besøkende skal oppleve hjertekulturen i vår barnehage der alle blir inkludert og der vi har omsorg for hverandre. Det er avgjørende for barnas trivsel at de føler tilhørighet og trygghet, blir møtt med raushet og opplever inkludering i lek og fellesskapet. Forskning viser at vennskapsrelasjoner er viktig for barnas trivsel og forebygger mobbing i barnehagen. Våre ansatte ønsker å legge forholdene til rette slik at barna gjennom lek og aktiviteter styrker sin selvfølelse og sosiale kompetanse. En god sosial kompetanse gir barna de beste muligheter til å oppleve vennskap og tilhørighet.

Vi har i flere år brukt digitale verktøy aktivt i vår pedagogiske praksis. Barna er med på å lage både film og digitale bøker, vi bruker prosjektor til høytlesing og skyggeteater, vi lager og scanner QR-koder, jobber med enkel koding og bruker en del pedagogisk programvare sammen med barna. I januar hvert år har vi vår egen filmfestival som går parallelt med TIFF (Tromsø Internasjonale FilmFestival).

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 3 år

Grønn

24 barn

3 - 6 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Orange

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Haugenstykket barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet