Mentalt tilstede!

Mentalt tilstede!

Publisert: 19/06/2019
blog_post

Det er viktig at man er mentalt til stede og påkoblet i den TIDEN. Forskning viser at der mobbing skjer, ser man at det er mange frakoblede voksne der leken foregår.

Kurt Ivar Morsdal, utepedagog i Læringsverkstedets avd. Notveien Naturbarnehage
Uavbrutt virke som pedagog i barnehage fra 1995 med fokus på naturopplevelser, aktiviteter og forståelsen av hva naturen og jorda kan gi oss.

Når mobbing skjer, er det noen som holdes utenfor fellesskapet. Det er særlig i uteleken at mange barn blir stående utenfor lek og samspill med andre.

I vår barnehage har vi lang erfaring med å bruke naturen aktivt som en pedagogisk grunnmur. Her har fokuset i mange år vært den positive effekten naturen gir alle brukerne i forhold til stress, mer samhold og fellesskap, inkluderende lek, positive holdninger og verdier, aktiviteter, risikovurdering og livsglede.

En oppsummering av en forskningsoversikt basert på 489 individuelle studier om friluftsliv og helse viser: Det å være i naturen gjorde deltakerne i de ulike studiene mindre stressa, uavhengig av om de tok en gåtur eller om de bare satt og slappet av ute i det fri.

I Japan forskes det på «forest bathing» hvor man rett og slett bruker TID i skogen. Denne japanske praksisen med «skogbading» har vist seg å redusere hjertefrekvensen og blodtrykket, redusere stresshormonproduksjonen, øke immunforsvaret og forbedre generelle følelser av velvære.

Et annet viktig aspekt med «skogbading» er at det er en pause fra både mobil, datamaskin og fra all «støy» fra sosiale medier og e-post.

Viktige momenter som er relevante også i Norge, tenker jeg!