Notveien Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 16.45

 • 86 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  345,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til oss i Notveien Naturbarnehage Læringsverkstedet. Vi er en helsefremmende naturbarnehage, med fokus på leken, gode naturopplevelser, inkludering og måltider som pedagogisk ressurs. Vi jobber ut fra tanken at "dagen er din". Det betyr at vi griper dagen og har barnas innspill som utgangspunkt for arbeidet med Læringsverkstedets satsningsområder og Rammeplan for barnehagen. Barnehagen har fire avdelinger, samt utegruppa Corvus.

Fokusområder for Notveien Naturbarnehage

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek...

I Læringsverkstedet barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen vår. Leken har egenverdi for barna og har stor betydning for barnas vennskap og relasjoner. Dette året er barnehagen vår med i et landsomfattende prosjekt, i kompetanseutvikling. Prosjektet skal utvikle kompetansen og arbeidet med et godt psykososialt miljø som barn og unge i barnehage og skole, forebygge og hindre krenkelser og mobbing.
Notveien Naturbarnehage ligger i Bodøsjøen, og har et flott uteområde med rom for lek og allsidig fysisk aktivitet. Corvus (utegruppa) har laget mange flotte referanseområder i nærmiljøet rundt oss. Disse områdene bruker barnehagen aktivt i hverdagen, samt er til glede for andre barnehager og skoler i nærmiljøet vårt. Barnehagen har egen minibuss som gjør det enkelt for oss å besøke naturperler i byen vår, samt kulturaktiviteter.
Vi er sertifisert som en trafikksikker barnehage og helsefremmede barnehage. Vi er med i den nasjonale satsningen på inkluderende barnehage og skolemiljø.
Barnehagen vår har aldersblandete barnegrupper. Det betyr at barn i alderen 0-6 år er på samme stue hele barnehagetiden, og at søsken oftest er samlet på samme stue. Barna lærer å forholde seg til både mindre og eldre barn i hverdagen, og kan finne venner som har samme modning og interesse. De små barna har språkmodeller i de større barna, og lærer mye av å iaktta og høre hva de større barna sier og gjør. Barna får god anledning til å hjelpe og vise omsorg for hverandre. Leke og lærespennet er stort mellom de minste og de eldste barna.
Vi deler også opp gruppene og har aktiviteter og grupper på tvers av avdelingene, samt på samme avdeling. Slik legger vi til rette for progresjon i lek og læring.

Avdelinger/baser

Aquila

23 verdifulle barn

Aries

22 verdifulle barn

Lepus

21 verdifulle barn

Draco

20 verdifulle barn

Corvus

3 - 6 år

Dokumenter fra Notveien Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk