GRØNT FLAGG! Små grep – stor forskjell

GRØNT FLAGG! Små grep – stor forskjell

Publisert: 27/03/2019
blog_post

Læringsverkstedet avd. Nerenga barnehage har fått godkjent sin søknad om å bli sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Nå har vi lyst til å ta det et steg videre.

Læringsverkstedet avd. Nerenga barnehage har fått godkjent sin søknad om å bli sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Nå har vi lyst til å ta det et steg videre.

Tekst:
Kirsti Asplund
Styrer i Læringsverkstedet 
Avd. Nerenga barnehage   

Da vi bestemte oss for å søke om å bli sertifisert som Grønt Flagg barnehage, var vi ikke helt «grønne» på området. Vi har sortert en del søppel, plukket søppel ute, vært medlem i et gjenbrukssenter i flere år og tatt grep for å redusere gift -og plastmengden i barnehagen. Nå hadde vi lyst til å ta det et steg videre.

Miljø og bærekraft inkluderes i økende grad som kompetansemål i barnehagens rammeplan. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Avfallsmengdene som oppstår i samfunnet er økende og i takt med velferd og forbruk. Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, og tar vi ikke grep er det om 50 år mere plast enn fisk i havet.

Vi har etablert et miljøråd som består av styrer, to pedagoger og førskoleungene.Miljørådet skal drive frem sertifiseringsprosessen og miljøarbeidet, sørge for at hele barnehagen er med samt sørge for at alle vet hva som skjer. Miljørådet har jevnlige møter.

Vi har også hatt en miljøgjennomgang sammen med førskoleungene. De var med på å finne ut hva barnehagen skulle ha fokus på. Barna er opptatt av at det er mye søppel ute i naturen og i havet, og at dyr og fisker tror plast er mat og kan dø hvis de spiser det.

Derfor valgte vi Avfall og kildesortering som tema dette første året. Målet er minst mulig restavfall og i barnehagen skal vi:

 • Sortere
 • Resirkulere
 • Kompostere

Vi skal lære om sammenhengen mellom forbruk og avfallsmengder, hvordan vi kan bruke ting lengre, reparere i stedet for å kaste, gjenbruk og hvordan riktig avfallsbehandling skal foregå.

Temaet skal integreres i barnehagens fagområder slik at det ikke kommer på toppen av alt det andre vi gjør og skal rekke.

Aktivitetsplan

Vi startet med å kartlegge her og nå situasjonen. Hvor mange søppelbøtter har vi og hvor fulle er de. Dette skal vi også gjøre når prosjektet nærmer seg slutten. Ellers inneholder aktivitetsplanen følgende punkter:

 • Snakke om kildesortering i samlingsstunder
 • Temauke, hvordan sortere riktig
 • Lage miljøregler
 • Å grave ned søppel for å se om noe forsvinner etter en tid.
 • Søppelkunst
 • 5 for hvalen
 • Byttekveld for foreldrene
 • Besøk på gjenvinningsanlegg og økologisk forsøkshage
 • Bruk av bøker, filmer og digitale verktøy, det finnes utrolig mye tips og idéer tilgjengelig.

Evaluering etter 2 måneder

Vi har kommet veldig godt i gang med prosjektet. Vi har klart å etablere gode hverdagsrutiner. Ungene er flinke til å sortere riktig, de passer på hverandre og hjelper de små. De er også flinke til å spørre hvis de lurer på hvor ting skal kastes. Vi får tilbakemeldinger fra noen foreldre om at barna har blitt «søppelpoliti» hjemme. Personalet har også fått et eierforhold til dette og aktivitetene implementeres i fagområdene og dokumenteres ut i planer til foreldrene. De voksne har blitt mye mer bevisste på sortering både hjemme og på jobb.

Til våren har vi tenkt å begynne med etablering av kjøkkenhage/sansehage og etter hvert starte med kompostering.. Dette vil da bli neste års tema i Grønt flagg arbeidet.

Nå må vi jobbe med tiltak og planer i 6 måneder før vi kan søke om Grønt Flagg sertifisering. Da skal prosjektet evalueres og rapporteres inn, og vi får forhåpentligvis det grønne flagget i flaggstanga. Det har vi god tro på at vi får.

Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE) Grønt flagg ble lansert i Norge i 1998. Det grønne flagget i flaggstangen gir et synlig bevis på at barnehagen gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå og prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift.

For å opprettholde status som Grønt Flagg må det årlig søkes om resertifisering. En rapport for gjennomført arbeid samt ny handlingsplan må vedlegges.

Grønt flagg programmet bygger på 7 kriterier som må være oppfylt før en barnehage eller skole kan bli sertifisert. Disse er:

 • Deltakelse skal besluttes av styret. Et miljøråd skal etableres
 • Det skal gjennomføres en miljøgjennomgang
 • Miljøtema skal velges og en handlingsplan utarbeides
 • Prosjektet skal evalueres, rapporteres og følges opp
 • Prosjektet skal relateres til barnehagens rammeplan og skolens lærerplaner
 • Informer og involver hele barnehagen, skolen og nærmiljøet
 • Miljøregler skal utarbeides.