Kontakt Tornerose

Marita Jensen

Styrer

Avdelinger

Blåklokka

Gresstua

Rødkløveren

Smørblomsten

Medarbeidere

Torgunn Torsteinsen

Pedagogisk leder

Hilde Marie Digre

Pedagogisk leder

Halvard Heimtun

Pedagogisk leder

Therese Jensen-Dyrstad

Pedagogisk leder

Heidi Røed Johanson

Barnehagelærer

Karina Pedersen

Barnehagelærer

Anne-Lise Pakarinen

Fagarbeider

Synnøve Løkke

Assistent

Lillian Johansen

Assistent

Tone Beate Mathilassi

Assistent

Anita Pedersen

Assistent

Rie Mitomo Krogh

Assistent

Isabel Hansen

Assistent