Velkommen til Tornerose barnehage

Vi er en privat barnehage som ligger i Alta kommune, på Breverud i Bossekop/Alta. Vi startet opp barnehagedriften høsten 1992.

Vi har to småbarnsavdelinger (0-3 år) og to blandet avdelinger (0-6 år) med tilsammen 49 barn, og vi tilbyr både hele og delte plasser. Beliggenheten er sentral med gangavstand til "alt"- tur og ski løype, akebakker, fotballbane, Gakoriberget, Apanesfjæra, Museum, og Bossekop handelsstand.

Et Godt Måltid: I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. I Tornerose barnehage har vi egen matansvarlig som har vært på kurs og er jevnlig på kurs med læringsverkstedet og Arne Brimi. Vi serverer varm mat opptil tre ganger i uken. https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring/mat

Miljø: Flesteparten av vårt personale har lang erfaring fra arbeid med barn/barnehage. Og de fleste har jobbet hos oss i mange år. Vi er ansatte i nesten alle aldre, fra 21 år til 60 år. Hos oss har vi faste vikarer som benyttes ved fravær. Dette er ansatte som har jobbet hos oss over lengre tid, og som er innarbeid i sine arbeidsoppgaver. Dette er en trygghet i seg selv, og bidrar til å skape det svært gode arbeidsmiljøet som vi har opparbeidet gjennom mange år. Vi organiserer oss ulikt fra dag til dag, utfra antall barn og de behov for personell på de ulike avdelingene. Ingen dager er like, og ingen barn har de samme behov hver dag. Dette gjør at vi bedre klarer skape de beste lærings og utviklingssituasjoner for hvert enkelt barn, noe som er svært viktig for oss, for å oppnå kvalitet, kontinuitet og trygghet for både foreldre, personale og mest av alt for våre verdifulle små.

Vi har uteområde med sykkelvei, ballbinge, grillstue, sklier, disser/husker, sandkasser og klatrestativ. Innemiljøet er også fornyet, både med oppussing og utskifting av møblement, samt en god del leker og utstyr.

Ta gjerne kontakt med daglig leder, Marita Jensen om du ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi har det, og/eller evnt. samtale omkring vår barnehage og hva vi kan tilby deg og ditt barn.

Mandag — Fredag 07:30 — 16:30

Vesterhaugveien 23,9513 Alta
Vis i kart

95946003
tornerose@laringsverkstedet.no

57 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Tornerose barnehage

Kommunens felles satsningsområdet : “Sammen om det viktigste” :I perioden høsten 2016 til våren 2021 er LV Tornerose barnehage med i utviklingsarbeidet med Alta kommune. «Sammen om det viktigste» er...

Kommunens felles satsningsområdet : “Sammen om det viktigste” :I perioden høsten 2016 til våren 2021 er LV Tornerose barnehage med i utviklingsarbeidet med Alta kommune. «Sammen om det viktigste» er visjonen for Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan. Planen er grunnlaget for utviklingsarbeidet som skulle foregå over en periode på 4 år. Er nå utvidet med ett ekstra år, til 5 år. Vi utarbeidet felleskriterier for hva god kvalitet i barnehagen er, og den skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.

- 2016/2017 Voksenrollen – relasjonskompetansen

- 2017/2018 Psykisk helse

- 2018/2019 Realfag

- 2019/2021 Tekst, språk og kommunikasjon

Læringsverkstedets satsningsområder: Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.

For mer info se årsplan

Avdelinger

Blåklokka

17 barn

3 - 6 år

Gresstua

9 barn

1 - 3 år

Rødkløveren

15 barn

Smørblomsten

16 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Tornerose barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet