Velkommen til Risenga barnehage

Risenga ble en Læringsverksted barnehage i juni 2018. Vi er en liten 2 avdelings barnehage som ligger sentrumsnært i Asker , samtidig som vi har skogen rett utenfor porten. Vi har en grillhytte inne på barnehagens område som vi benytter oss av hver dag da vi liker å være mye ute. Vi har faste turdager og utedager i løpet av uka. Vi jobber med Rammeplanens alle fagområder igjennom hele året og dedikerer en til to måneder i løpet av året til hvert fagområde. Vi jobber med Hjerteprogrammet som er Læringsverkstedets eget program med fokus på sosial kompetanse.Vi setter lek og vennskap høyt og hjertesamlingene med læringsvennen Hjertrud handler om sosial kompetanse og da lærer barna om hvordan man skal være mot hverandre. Vi jobber også med språk, matte, motorikk, natur og kreativitet. Vi har laget lekesoner i barnehagen som er tilknyttet de ulike fagområdene og bruker faste dager på de ulike læringsvennene og deres fokusområde.

Vi blir en Idrettsbarnehage og flytter til Langenga 30 når Velodromen og den nye barnehagen er klar til innflytting, da blir vi Velodromen Idrettsbarnehage.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Risengveien 11,1387 Asker
Vis i kart

94837248
risenga@laringsverkstedet.no

39 barn
2 avdelinger
11 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 400,-

Ta kontakt med meg hvis du lurer på noe om barnehagen vår :)

94837248 / 40220272
risenga@laringsverkstedet.no

Therese Holter

Vi blir Idrettsbarnehage når Velodromen står ferdig

Vi flytter inn i nye lokaler og blir idrettsbarnehage når Velodromen står ferdig i Asker. Vi ser frem til å utvide barnehagen med flere barn og medarbeidere og vi gleder oss til å bli en idrettsbarnehage.

Læringsverkstedet Idrettsbarnehage er for alle barn, og har som mål at barna hver dag skal få oppleve bevelgelsesglede og matglede.

Vi jobber med bevelgelse, lek, samspill og mestring. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger.

Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.

Fokusområde for Risenga barnehage

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Avdelinger

Dynamitten

27 barn

3 - 6 år

Kinaputten

12 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Risenga barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet