Risenga

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 39 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Risenga ble en Læringsverksted barnehage i juni 2018. Vi er en liten 2 avdelings barnehage som ligger sentrumsnært i Asker , samtidig som vi har skogen rett utenfor porten. Vi har en grillhytte inne på barnehagens område som vi benytter oss av hver dag da vi liker å være mye ute. Vi har faste turdager og utedager i løpet av uka. Vi jobber med Rammeplanens alle fagområder igjennom hele året og dedikerer en til to måneder i løpet av året til hvert fagområde. Vi jobber med Hjerteprogrammet som er Læringsverkstedets eget program med fokus på sosial kompetanse.Vi setter lek og vennskap høyt og hjertesamlingene med læringsvennen Hjertrud handler om sosial kompetanse og da lærer barna om hvordan man skal være mot hverandre. Vi jobber også med språk, matte, motorikk, natur og kreativitet. Vi har laget lekesoner i barnehagen som er tilknyttet de ulike fagområdene og bruker faste dager på de ulike læringsvennene og deres fokusområde.

Fokusområde for Risenga

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Vi har fokus på språk da vi har mange forskjellige nasjonaliteter i barnehagen vår. Vi jobber med aktiv begrepslæring og har ukentlige språkgrupper.

Avdelinger

Dynamitten

27 barn

3 - 6 år

Kinaputten

12 barn

Dokumenter fra Risenga

Dokumenter fra Læringsverkstedet