Velkommen til Velodromen Idrettsbarnehage

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Langenga 62,1386 Asker
Vis i kart

99523769
Velodromen@laringsverkstedet.no

149 barn
8 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 800,-

Styrer
Karianne Herrrmannsfeldt

Fokusområde for Velodromen Idrettsbarnehage

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og...

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Barna leker seg til erfaringer og kompetanse innen ulike områder. Lekende læring er et av særtrekkene som preger det pedagogiske innholdet i vår barnehage. Vi tar barnas initiativ på alvor, og en av våre målsetninger er å skape ro og gi tid til variert lek, og ulike aktiviteter i løpet av hverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek der de voksne er med på barnas premisser. Alle barn skal få meningsfulle opplevelser i samspill med andre. Noe vi legger til rette for ved å skape nye utfordringer i forhold til barnas utvikling. Gjennom å være aktive voksne i samspill med barna,legger vi til rette for barnas lek både ute og inne.

En aktiv voksen er:

• Anerkjennende i møte med barn og foreldre

• Varme og rause

• Gir barna omsorg og tilhørighet

• Tydelige og skaper trygge rammer for det enkelte barn og barnegruppen

• God til å observere og legge til rette for det enkelte barns læring og utvikling

• Tilrettelegger for barns medvirkning og deltakelse

• Legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskapLek er en grunnleggende læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom, og gir barna glede, og stimulerer barnets fantasi. Leken har en sentral plass, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barna skal oppleve humor, spenning og engasjement gjennom lek. Vi har fokus på ulike typer lek både inne og ute som vil styrke barnas lekekompetanse. Her vil vi nevne: Symbol-lek, boltre- lek,konstruksjons-lek, rolle-lek og regel-lek.

Vi har ansatte som:

• Har kompetanse om lek

• Respekterer lekens egenverdi

• Er bevisst egen voksenrolle

• Er tilstedeværende, observerer og vurderer egen deltagelse

• Anerkjenner barnas lek

• Skjermer leken

Avdelinger

Dynamitten

27 barn

3 - 6 år

Kinaputten

12 barn

1 - 3 år

Rullebakke

15 barn

Hoppetoppen

15 barn

Boltrekroken

15 barn

Unnarennet

25 barn

3 - 5 år

Oppløpet

25 barn

2 - 5 år

Innersvingen

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Velodromen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet