Læringsverkstedet Haugtussa

Velkommen til Haugtussa barnehage

Haugtussa barnehage ligger i Hustadvika kommune i nær tilknytning til sentrum i Elnesvågen, med gåavstand til skole, bibliotek og butikksenter. Det er et variert turområde med tilgang på sjø, skog og fjell. Barnehagen har egen lavvo i Haukåsdalen som blir mye brukt av de eldste barna. Alt dette gir oss gode muligheter til å benytte nærmiljøet i det daglige, som igjen gir barna muligheter for allsidige opplevelser og erfaringer.

Uteplassen vår er stor og består av tradisjonelle uteleker og apparat. På uteområdet har vi blant annet drivhus, egen hytte, kjøkkenhage og ballbinge. Uteplassen er planert slik at det er to supre akebakker som passer for store og små. I 2022 oppgraderte uteplassen med nytt stort lekeapparat, nye disser og et område tilpasset de yngste barna. Det har blitt veldig fint for barnehagen.

Vi er en 4-avdelings barnehagemed plass til 60 barn. Barnegruppene er delt inn etter alder og det er to avdelinger med barn fra 1-3 år og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Vi arbeider for at barnehagen vår skal være et trygt og godt sted å være for barn og voksne. Barnehagen er i starten av barnas liv og vi vil skape trygge og gode rammer i hverdagen, sammen med aktive og glade voksne som har hjerte for hvert enkelt barn.

Vår felles oppgave er å skape en arena der barnet kan vokse i trygghet, glede og mestring. Den handler om sosiale ferdigheter - om å hjelpe andre barn, leke med dem, trøste dem og rose dem. Og det handler om læring; både fysisk og faglig. Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi ønsker at det de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det.

Vi er varme mennesker som ser hvert enkelt barn, og vi gleder oss over å få lov til å følge vekst og utvikling. Barnet skal ikke bare ha plass i minste-, mellomste- eller største gruppa og rundt spisebordet, men en plass i våre hjerter.

Visjon: Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!
Verdier: Leken & Ambisiøs, Raus & Tydelig

Telefon nr til avdelignene:

Småtussene 48892126

Lykketrolla 96906370

Trollungene 48893437

Skogtrolla 48890049

Mandag — Fredag 07:00 — 16:45

Trollstien 11,6440 Elnesvågen
Vis i kart


haugtussa@laringsverkstedet.no

61 barn
4 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Merete Skarsbø Nerlandsrem

Merete Skarsbø Nerlandsrem

Jeg er styrer i Haugtussa Barnehage og jeg har jobbet som barnehagelærer siden 2005. Jeg har vært assisterende styrer siden 2020 og i 2021 fullførte jeg styrerutdanningen. Vi har vært en en del av Læringsverkstedet siden 2021 og har gleden av å være en del av Læringsverkstedet sin store hjertekultur med visjonen VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE. Vi har tilgang på gode ressurser og vi får god veiledning og støtte på mange områder. Vi tilbyr et trygt barnehagemiljø som bygger på raushet, der de ansatte er aktive, varme og faglig dyktige. Det er grunnelementene i det vi kaller Hjertekultur. I vår barnehage skal vi ha hjerte for alle barn, foreldre og ansatte.

Kontor 97178899
haugtussa@laringsverkstedet.no

Friluftsliv

I vår barnehage har vi lang tradisjon for å ha fokus på friluftsliv og uteliv som en del av progresjonsplanene våre. Det er viktig for oss at barna hver dag skal erfare at de er verdifulle, noe som er fundamentet for vår pedagogikk. I vår barnehage skal barna oppleve gode naturopplevelser. Igjennom lek og erfaringer i skog og mark utvikler barn et godt forhold til naturen. Dette gir igjen barn glede og lyst til å være mye ute. Naturen gir barna mange muligheter for bevegelse og kreativ lek. Barna må finne gode løsninger og ta vare på seg selv og de andre i gruppen. Vi voksne legger til rette for lek og læring året rundt. Vi deltar aktivt og er gode rollemodeller. Barna skal få utforske naturen, og bli nysgjerrig på alt som finnes der. Gode ute og naturopplevelser vil sette spor og påvirke dem igjennom resten av oppveksten.

I vår barnehage har vi tilrettelagt for Småtussene og Lykketrolla med el-bussen vår, her er det plass til 6 små som sitter i ett fint fellesskap på tur. På denne måten har de mulighet til å komme seg ut på tur i nærområdene våre, og allerede fra de første årene dele gleden av felles opplevelser på tur. Når de blir store nok drar flere på tur sammen også bytter de på å sitte i bussen. Her får slitne bein hvile, mens uthvilte bein får bevege seg litt. Fra første barnehage år er vi opptatt av at de skal bli trygge ute i barnehagen vår, vi har ett stort og fint uteområde med ulendt terreng og det er spennende for de små og bevege seg og utforske i eget område i allslags vær. Vi har egen småbarnssone som de først blir trygge i, før de får bevege seg fritt rundt hele området vårt når utforskertrangen har kommet. Her får de erfare og skape en forståelse for vær og værforhold, og oppleve glede og spenning i å være ute i allslags vær. Utområdet vårt innholder mye naturlig terreng og her får barna mulighet til å leke med ulike naturmaterialer som sand, vann, jord, pinner, stein, blomster og blader. Vi finner innsekter og kikker på de, på denne måten får de kjennskap til dyr, insekter og småkryp som finnes ute i nærområdet vårt. Vi begynner også allerede på småbarn og spise maten vår ute i barnehagen, og gir barna gode opplevelser med å spise mat ute i naturen.

På Trollungene har barna kommet godt i gang med å være ute og i samarbeid med skogtrolla drar de største barna på trollungene på fast tur med de minste på Skogtrolla, målet er opp til lavvoen vår i Haukåsdalen. Her ivaretar vi gode relasjoner og vennskap på tvers av avdelingene våre, og ikke minst er det en fin tilvenning for de største som neste år skal over på Skogtrolla neste barnehage år. Barna blir godt kjent med de voksne på begge avdelingene og her skaper vi gode trygge relasjoner mellom barn og voksne på tvers av avdelingene våre. Her blir barna kjent med nærmiljøet vårt på tur, får en begynnende forståelse for hvordan man ferdes i trafikken, vi besøker instutisjoner i nærområdet vårt som bibliotek, skole og eldresenter. Barna får erfare lek med ulik materiale på i uteområdet vårt og på tur. De koser med med mat ute i barnehagen og har stor glede av å spise sammen ute samt på tur. Vi blir kjent med de ulike årstidene våre og endringene naturen tar med seg.

Skogtrolla er vår friluftsgruppe og her er barna ofte på tur. De har faste turdager opp til Lavvoen vår der de koser seg med varmmat og matlaging i lavvoen. Vi gir barna opplevelser med å spise ulik mat ute i naturen, og de får erfaring med matlaging ute, med fokus på bålvett og tenne bål. Barna erfarer å leke med naturmaterialer og samarbeider godt når de er på tur. De pakker sekken sin og bærer den med selv. De har stor fokus på trafikksikkerhet og hvordan man trygt skal ferdes i trafikken. Skogtrolla går også på andre tur mål hver uke, og her benytter de flere av nærmiljøet sine tur opplevelser, de går til sjøen og ser på livet i fjæra, samt besøker instutisjoner vi har i nærområdet vårt. Skoleklubben er flere ganger i året på tur til SFO og på denne måten skaper vi en tryggere overgang fra barnehage til skole.

I fellesskap bruker vi drivhuset og grønnsakshagen vår i barnehagen til å plante og høste. Det er en spennende prosess for de å være en del av, vi vanner, steller, høster og til slutt smaker på det som vi har dyrket frem. Dette gir barna erfaringen til å se sammenheng mellom menneskene og naturen. Igjennom engasjerte og entusisastiske voksne som elsker å være nysgjerrige ute, utvikler barna en genuin naturglede som de tar med seg resten av livet

Fokusområde for Haugtussa barnehage

For at barna skal oppleve vår visjon "Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse" i praksis, spiller det fysiske miljøet en viktig rolle. Det fysiske miljøet har innvirkning...

For at barna skal oppleve vår visjon "Vi skal få verdens viktigste verdier til å vokse" i praksis, spiller det fysiske miljøet en viktig rolle. Det fysiske miljøet har innvirkning på hvordan barna utvikler seg både fysisk, psykisk, intellektuelt og sosialt. Derfor blir også det fysiske læringsmiljøet ofte kalt den 3. pedagog. Når vi kommer inn i et rom, danner vi oss et førsteinntrykk i løpet av kun et par sekunder. Vi får en følelse av for eksempel her ser det spennende ut, koselig, ryddig, rent, innbydende, engasjerende, her ser vi hva barna er engasjert av osv. Det fysiske lek og læringsmiljøet inviterer til, og skaper rammer for ulike typer lek og erfaring. Vi skal skape gode utvikling- og lærerike miljøer i barnehagen. Barna skal være aktive deltakere i et miljø som inspirerer dem til å leke og lære og utforske. Rommets miljø og innredning har betydning for pedagogikken

Vi skal ha rom og miljøer i Læringsverkstedets barnehager som sprer nysgjerrighet, er spennende, ryddige og har tydelig system. De skal ved første øyekast skape lyst til å leke og utforske. I verdiplattformen pekes det på at vi skal være lekne og ambisiøse, det betyr at vi hele tiden skal vurdere om det er noe vi kan gjøre og variere i det fysiske miljøet ute og inne som kan overraske og skape god lek i barnehagen.

I vår barnehage har vi jobbet lenge med å forme å skape gode lekesoner for barna, vi har vært på kurs og hatt eget kurs for barnehagen vår med Trude Brendeland med fokus på leke og læringsmiljø og lekelyst! Vi jobber ofte ut fra barns initiativ og endrer soner utifra barnas ønsker og interesser og på denne måten sikrer vi at barna medvirker til egen leke hverdag. For å få nok variasjon for barna prøver vi alltid å ha minst 5 lekesoner.

• Rollelek • Konstruksjon • Transport • Klippe, lime, perler, pusle og spille. Bordaktivitet • Leire, kinestisk sand med ulike elementer, Lego o.l Bordlek.

Avdelinger

Lykketrolla

14 barn

2 - 3 år

Skogtrolla

18 barn

4 - 6 år

Småtussan

11 barn

Trollongan

18 barn

3 - 4 år

Dokumenter fra Haugtussa barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet