Velkommen til Byåsen Stavne barnehage

Vi er en en- avdelings barnehage, som ligger flott til på Stavne i Trondheim. Barnehagen ble bygd i 2004. Vi har en gruppe med barn i alderen 1-6 år. I barnehagen snakker vi både engelsk og norsk gjennom dagen. I personalet har vi styrer, to pedagoger, en fagarbeider, og to assistenter.

Vi er opptatt av å ha en god og varm hjertekultur, med rause og tilstedeværende voksne, som er opptatt av å skape godt barnehagemiljø for hverandre, for foreldre og familie, og viktigst av alt, barna.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Nils Stavnes vei 9,7019 Trondheim
Vis i kart

97628199
byasen.stavne@laringsverkstedet.no

18 barn
1 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Jeg er utdannet barnehagelærer med master i Spesialpedagogikk. Jeg har 14 års erfaring som både pedagogisk leder, og tok over som styrer høsten 2022.

41215220
byasen.stavne@laringsverkstedet.no

Silje Tiller-Olsen

Avdelinger

Stavne

18 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Byåsen Stavne barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet