Hva må du vite når du skal søke barnehageplass?

Vi gir deg svar på de mest stilte spørsmålene om søknad om barnehageplass.

Spørsmål ved søknad om barnehageplass

Vi får mange spørsmål om hvordan søke barnehageplass og om det er noe man bør ta hensyn til ved valg av barnehage. Vi har samlet noen av de mest spurte spørsmålene rundt søknad om barnehageplass her:

Hvordan er prisen i forhold til de kommunale- og de private barnehager? 

Svar: Foreldrebetalingen fastsettes hvert år av Stortinget og er lik for offentlige og private barnehager i hele Norge. Foreldre betaler for 11 av årets 12 måneder. Som oftest er det juli som er betalingsfri måned.    

Er det lurt å søke tidlig for å få plass i hovedopptaket?

Svar: Noen foreldre tror at hvis de søker tidlig så er de garantert barnehageplass. Enkelte søker plass et år i forkant av oppstart for å komme først i "køen", men slik er det ikke. Alle barnehager har vedtekter som sier noe om rekkefølgen barnehager må ta hensyn til når de tilbyr barn og foreldre en plass. Tidspunkt for når søknaden ble sendt inn påvirker ikke om man får plass eller ei, så lenge søknaden er sendt innenfor tidsfristen for hovedopptaket. Fristen varierer mellom kommunene, men er 1. mars i de aller fleste kommuner. Søknaden sendes på kommunen sine hjemmesider, og barnehagestart er i august for de aller fleste.

Når det gjelder opptak ellers i året er det mange foreldre som tror de bare kan ringe og få plass umiddelbart. Det er ikke alltid at barnehagene har en ledig plass så jeg vil anbefale alle som søker utenom hovedopptaket å ta kontakt med barnehagen i god tid. Det er da viktig at man søker umiddelbart, slik at man står på listen i det barnehagen får en ledig plass.

Søk plass på din kommune sin hjemmeside. Stort sett er det frist for hovedopptak 1.mars. I hovedopptaket tildeles plass for det kommende barnehageåret som starter 1.august.    

Les barnehageplass her.

  

Hvordan er mattilbudet i barnehagen?

Svar: Det er stor forskjell på hvilket mattilbud den enkelte barnehage gir. Dette handler blant annet om hvilke fasiliteter de har tilgjengelig, om mat er et satsningsområde og hvilken kompetanse barnehagen har. Beløpet man betaler i matpenger varierer derfor fra barnehage til barnehage, i tråd med tilbudet som gis. Gjennomsnittet for alle barnehagene i Læringsverkstedet ligger på omlag 375 kr.      I Læringsverkstedet har vi i samarbeid med Arne Brimi og Frode Selvåg utviklet et eget matkonsept kalt «Et Godt måltid». Flere og flere av våre barnehager tar nå i bruk dette konseptet i forhold til de kjøkkenfasilitetene hver enkelt har.    

Les mer om «Et godt måltid» her


Hvilke klær skal mitt barn ha i barnehagen?

Svar: Klær er noe man spør om, og dette er noe vi i barnehagen ser kan være ekstra greit å ha fokus på. Tørre og varme barn er glade barn, og barn i aktivitet trenger tøy de kan bevege seg i.    

Læringsverkstedet har laget et forslag til hva man bør ha med seg av klær og utstyr, og den finner du her.


Hvordan er åpningstider i barnehagen? 

Svar:  Mange foreldre spør om dette før de søker plass. Åpningstider kan variere fra barnehage til barnehage. Se barnehagens hjemmeside for mer informasjon om dette eller kontakt barnehagen direkte.    

Mange barnehager holdes åpne alle dager med unntak av lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften, men dette kan foreldrene også få mer informasjon om i barnehagens vedtekter eller ved å kontakte barnehagene.     


Når er ferieavviklingen i barnehagen?

Svar: Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret, og tre av disse skal tas sammenhengende i løpet av sommeren. Et barnehage år går fra 1.august til 31.juli. Mer informasjon om hvordan barnehagen der du søker plass håndterer ferieavvikling, finner du i vedtektene til barnehagen.    

Du kan sjekke vedtektene i din eventuelle Læringsverkstedet barnehage her.


Er mitt barn forsikret i barnehagen? 

Svar: Alle barn i Læringsverkstedet barnehager er forsikret gjennom Gjensidige. Mer informasjon om forsikringen gis ved oppstart.    

Hvordan er det pedagogiske innholdet i barnehagen?

Svar: Et pedagogisk miljø med god kvalitet er viktig for barns utvikling. Styrer og pedagogiske ledere i barnehagen har ansvaret for det pedagogiske innholdet og å utvikle den faglige kompetansen i personalgruppa. For å skape et godt læringsmiljø, tar personalet utgangspunkt i barnas interesser og bygger på dette i planlegging og gjennomføring. I Læringsverkstedet er vi opptatt av lekende læring. Det skal være gøy å lære! Vi mener at barn lærer best i lek og i samspill med andre. Vi legger til rette for at alle barn skal oppleve mestring i barnehagehverdagen, at de skal ha troen på seg selv og vite at de er verdifulle.    

Hvilke arbeidsmåter barnehagen benytter og hva som er barnehagens hovedfokus, finner dere mer informasjon om i barnehagens årsplan. Søk etter din barnehage her.        


Hvordan skal mitt barn ha et trygt og godt tilbud?

Svar: Sammen med dere foreldre bidrar vi med å skape trygge relasjoner til barnet. Vi bruker tiden på tilvenning godt for å bli kjent med barnet, deres rutiner, hva barnet liker/ikke liker, hvilke interesser barnet har og hva barnet liker å leke med. Det er også viktig for oss at dere foreldre er trygge på oss som jobber her, og at dere vet at dere kan komme til oss om det skulle være noe. God dialog er nøkkelen for å skape et trygt og godt tilbud for barna.     

God relasjon mellom barn og voksen er viktig.

Finn din nærmeste Læringsverkstedet barnehage her.