Barnehageplass i Læringsverkstedet

Barnehageplass i Læringsverkstedet

Tips til hvordan du kan søke plass til en av Læringsverkstedets barnehager.

  • Ta gjerne kontakt med den barnehagen hvor du ønsker plass. Du finner oversikt over alle våre barnehager på våre hjemmesider: Læringsverkstedet barnehager. Vi har et bredt mangfold av ulike barnehager og konsepter som du kan velge mellom.
  • Kommunenes hovedopptak skjer i februar-mars for de barna som skal starte fra høsten av. Du kan søke plass når som helst på året utenom hovedopptaket, men det er da ikke sikkert du får ønsket oppstartsdato for ditt barn. For å oppfylle retten til barnehageplass må du ha søkt i hovedopptaket og barnet må fylle 1 år før første desember.
  • Retten til barnehageplass gjelder i kommunen hvor barnet bor. Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage i samme kommune, eller eventuelt i en nærliggende kommune.
  • Dersom du skal flytte, kan du søke plass i den kommunen hvor barnet vil ha bostedsadresse ved oppstart.
  • Ved mottatt tilbud om barnehageplass vil du få oppgitt en svarfrist, denne fristen kan variere fra kommune til kommune. Det er viktig å svare innen fristen, ellers mister du retten til barnehageplass samt plassering på søkerlisten.
  • Søknaden er gjeldende til du får et tilbud om plass eller til du selv sletter den.
God relasjon mellom barn og voksen er viktig.

Finn din nærmeste Læringsverkstedet barnehage her.