Læringsverkstedet lanserer Lekeombud!

Læringsverkstedet lanserer Lekeombud!

Publisert: 14/03/2017
pressrelease

Læringsverkstedet tar leken på alvor. På selveste barnehagedagen 2017 er vi stolte over å kunne presentere høgskolelektor og bransjens «leke-ekspert» Terje Melaas, som vårt Lekeombud!

Læringsverkstedet tar leken på alvor. På selveste barnehagedagen 2017 er vi stolte over å kunne presentere høgskolelektor og bransjens «leke-ekspert» Terje Melaas, som vårt Lekeombud!

I rammeplanen for barnehager står det at «Leken skal være en arena for barnas utvikling, læring, sosiale og språklige samhandling.» Videre står det at «Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek; alene og sammen med andre.»

Trude Sydtangen, leder for barnehagedrift i Læringsverkstedet, er svært begeistret for det nye samarbeidet. Lekeombudet har mange viktige oppgaver foran seg; alt fra å ha fokus å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og fellesskap. Ikke minst er det fokus på lekens betydning for barns vennskap, sier hun.

Læringsverkstedets Lekeombud er en kjent mann i bransjen. Jeg vil kalle han bransjens «leke-ekspert», sier Trude og smiler fornøyd.

Lekeombudet selv sier at han først og fremst vil å få de voksne til å leke mer. Han har fokus på at de voksne må være gode rollemodeller for barna, inspirere til spennende lek og vise at det ikke bare er barna som synes lek er gøy! Alle disse tingene fordrer at de voksne følger med, og er aktive selv også.

I tillegg til å ha master i barnehage- og profesjonsutvikling, lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage, er Læringsverkstedets nye Lekeombud en engasjert, tydelig, etterspurt og humoristisk foredragsholder som har vært positivt fremtredende de siste årene.

Leken er det viktigste arbeidet vi gjør i barnehagen, sier Trude. Barn utvikler seg hele tiden gjennom nettopp lek, så vår oppgave er å tilrettelegge best mulig. Vi har stor tro på at Lekeombudet vårt vil bidra til at vi i tiden som kommer, blir enda bedre på lek i Læringsverkstedet.