Prosjekt på tvers av landegrenser

Prosjekt på tvers av landegrenser

Publisert: 01/03/2020
news

Læringsverkstedet Fidje barnehage er deltaker i samarbeidsprosjektet Erasmus+ K2.

De er stolte av å være med i et Erasmus+ K2- prosjekt som er et samarbeid på tvers av landegrenser. Fokus for prosjektet er å videreføre digital kompetanse og digitale ferdigheter hos de minste barna. Et spennende prosjekt for Læringsverkstedet Fidje barnehage.

I september 2018 hadde de et kontaktseminar i Talinn i Estland der det ble knyttet kontakter og anskaffelse av samarbeidspartnere som ble Estland, Irland, Latvia, Litauen og Spania. Styrer Susanne Jensehaugen, koordinator Camilla Ødegaard, Siren Solvik og Siri Wrånes Visse fikk godkjent søknaden og startet det begivenhetsrike samarbeidet. I oktober 2019 var de på besøk i Irland.

«Etter Irlandbesøket gav de en oversikt over det de hadde lært på et personalmøte. Alle de voksne fikk teste og prøve ut opplegget. Så begynte arbeidet sammen med barna», forteller Susanne Jensehaugen, styrer i Læringsverkstedet Fidje barnehage.

«Målet for prosjektet er å dele digital kompetanse og digitale ferdigheter og aktiviteter i samspill med barna. I januar fikk vi kjempefint besøk fra utlandet, og hele personalgruppa og gjestene hadde noen kreative og lærerike dager sammen.»

I barnehagen fikk de besøkende bli med på å bruke Mini-prosjektor, denne blir brukt for å lage ulike stemninger, farger, mønstre, former, kontraster, bevegelse og musikk.

«Med Mini-prosjektor fikk vi også demonstrert forskjellige lys og stemninger ved fortelling av ulike eventyr. Det ble vist discolys, nordlys (Samenes nasjonaldag), sydenstemning, snø og julelys som var aktuelt da det var mørketid når barna kom i barnehagen. Det ble brukt Mini-prosjektor (filmet) når barna leste bok på vegg og tak, når de øvde på flamencodans og siden ble de filmet mens de danset. Å se seg selv danse i film på veggen, det var en veldig morsom opplevelse for alle», sier Jensehaugen smilende.

I tillegg kom Randi Sundby, eier av Læringsverkstedet, på besøk den helgen i barnehagen. Sundby var imponert over hvordan Læringsverkstedet Fidje barnehage og samarbeidspartnerne deler fagkunnskap og lek sammen med barna.

«Det var veldig interessant å se hvordan de digitale verktøyene vekker barns nysgjerrighet, kreativitet og samspill. Gjennom Erasmus-prosjektet opplever vi en spennende delingskultur der vi får mange ulike erfaringer med slike verktøy», sier Sundby.

Videre skal samarbeidslandene fortsette prosjektet, der de skal bruke de digitale verktøyene i samhandling med barna.

«Vi jobber nå med Mini-prosjektor fram til neste besøk i Latvia i mars. Da skal vi lære å bruke og jobbe med lysbord, kunst og vitenskap. Dette skal vi jobbe med framover til neste besøk i oktober. Vi jobber altså med ulike digitale verktøy 3 måneder av gangen», sier Jensehaugen.

«Ved prosjektets slutt er målet vårt å få disse digitale verktøyene til å bli en naturlig del av vår barnehagehverdag. Vi jobber systematisk hver uke med IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og vi bruker blant annet pedagogmøter/personalmøter til å dele erfaringer og idéer om hvordan bruke verktøyene på ulike måter».