Læringsverkstedet er sentral deltaker i stort forskningsprosjekt

Læringsverkstedet er sentral deltaker i stort forskningsprosjekt

Publisert: 27/10/2017
news

Læringsverkstedet deltar med 3 barnehager i forskningsprosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer . Til sammen er det 8 private og kommunale barnehager i prosjektet, som ledes av Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og er et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Læringsverkstedet, Trondheim kommune og Espira.

Læringsverkstedet deltar med 3 barnehager i forskningsprosjektet Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. Til sammen er det 8 private og kommunale barnehager i prosjektet, som er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Læringsverkstedet, Trondheim kommune og Espira. 

Prosjektet ledes av Ellen Beate Hansen Sandseter, professor ved DMMH, leder for Seksjon for fysisk aktivitet og helse ved høgskolen og leder av forskernettverket Barn og rom. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. I tillegg har hun forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager.

Forskningsprosjektet startet opp i august 2017, og skal avsluttes våren 2020. Den økonomiske rammen er på 12 millioner kroner, og målet med prosjektet er å bygge kompetanse blant viktige aktører i barnehagefeltet, og å utvikle verktøy for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Barnehagesektoren har lenge uttrykt behov for mer forskningsbasert kunnskap og økt kompetanse om det fysiske miljøets betydning, og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling. Prosjektet vil undersøke hvordan barn bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, samspill og psykososial- og fysisk helse. 

Fordelt over 4 faser, skal inne- og utemiljøene i barnehagene observeres og analyseres. Kunnskapen skal brukes for å videreutvikle kriterier for optimale miljø, og utvikle et internettbasert verktøy for forming av fysiske miljø i barnehagen. Læringsverkstedet deltar med barnehagene Læringsverkstedet Dal, Læringsverkstedet Konfektfabrikken og Læringsverkstedet Bodøsjøen. En barnehagelærer fra hver barnehage deltar som medforsker i prosjektet, og skal ha et nært og gjensidig samarbeid med forskerne i prosjektet.

Styrer i Læringsverkstedet Bodøsjøen, Lisbeth Åsgård, sier det er spennende å være en del av prosjektet. - Allerede etter første runde med datainnsamling, ser vi at de barnehageansatte ser på utemiljøet med nye øyne, og er mer bevisst bruken av mulighetene i uteområdene våre. Informasjonsflyten fra prosjektets ledelse har vært svært god, enkel å formidle og forholde seg til, og både ansatte og foreldre er entusiastiske. Jeg synes det er viktig med forskning som løfter og inkluderer barnehagelærerne i så stor grad, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Leder for avdeling Pedagogikk, kompetanse og forskning ved Læringsverkstedet, Gunn-Heidi Saltnes, poengterer at rom, organisering, innredning og variert materiell er en svært viktig faktor i Læringsverkstedets systematiske arbeid med rammeplanens innhold, og Læringsverkstedets pedagogiske konsept. - Det jobbes kontinuerlig med å ha en god og tydelig profil på dette. Barnehagens rom og uteområder skal gi gode rammer for lekende læring, samspill og mestring, og skal innby til variert lek, utfordringer og utforskning for alle barn, uansett alder og utvikling. Dette er viktige verdier for vårt pedagogiske innhold og arbeid, sier hun. 

Prosjektet, som er et samarbeid mellom forskere og fagfolk fra ulike fagområder som utdanning, pedagogikk, helse, arkitektur og landskapsarkitektur, er lagt merke til og vekker allerede interesse i internasjonale forskningsmiljø. Kunnskapen og verktøyene vil ikke bare være relevante og nyttige for barnehagesektoren, men også for andre faggrupper som planlegger, utvikler og rehabiliterer barnehager, samt relevante utdanninger som barnehagelærer, arkitekt og landskapsarkitekt.