Barna i Læringsverkstedet Trålveien elsker svømming!

Barna i Læringsverkstedet Trålveien elsker svømming!

Publisert: 09/03/2017
news

«Vi elsker svømming», sier barna i Læringsverkstedet Trålveien. På Nordlandsbadet i Bodø har barnehagen svømmeopplæring med 4-6 åringene to ganger i uken. Det er Fylkesmannen i Bodø som gir tilskudd til denne svømmeopplæringen i barnehager som jobber for at barna skal bli trygge i vannet og få bedre grunnlag for å lære å svømme.

«Vi elsker svømming», sier barna i Læringsverkstedet Trålveien. På Nordlandsbadet i Bodø har barnehagen svømmeopplæring med 4-6 åringene to ganger i uken. Det er Fylkesmannen i Bodø som gir tilskudd til denne svømmeopplæringen i barnehager som jobber for at barna skal bli trygge i vannet og få bedre grunnlag for å lære å svømme, og det er Utdanningsdirektoratet som har fastsatt en tilskuddssats.I 2016 fikk samtlige fylker midler som barnehagene kunne søke om. Dette har Læringsverkstedet Trålveien barnehage virkelig utnyttet, og de er i full gang med svømmeopplæring for de eldste barna.

«Vi stortrives med å ha svømmeopplæring. Det er viktig med fokus på trivsel i vannet og at dette er en positiv opplevelse for barna», sier Linda Faanes, styrer i Læringsverkstedet Trålveien barnehage.

Barna og de ansatte har virkelig fått dreisen på aktiviteter i vannet, og det er fullt fokus på lekende læring de 2 timene de er i bassenget hver uke.

«Vi er veldig bevisst på at vi ikke bruker armringer eller annet flyteutstyr som barna har på kroppen. Dette mener vi gir en falsk trygghet, og barna lærer bedre å mestre balansen i vann uten dette. Vi har kjøpt inn flytebrett som vi bruker aktivt i trening med benspark. Disse brettene er kjempefine for å trene opp balansen i vann og andre ulike teknikker for å holde seg flytende. Vi er alltid en-til-en når vi øver oss på dypere vann, ellers så leker de mye på grunna der de kan stå på bunnen.

Vi organiserer det slik at vi tar 4 og 5 åringene for seg, da disse har ulike behov og nivå. Da øver vi på å ha hodet under vann, blåse under vann, sparke med bena, hoppe fra kanten, flyte på rygg/mage og mye mer. Ungene elsker dette! Vi har fått så utrolig god tilbakemelding fra stolte foreldre.»

Tilskuddet skal være tilrettelagt slik at gutter og jenter får et likt tilbud. Dette er viktig, sier Faanes.

«Vi har et fast personale som følger de ulike gruppene, og vi har alltid 2 menn sammen i herregarderoben og minimum 2 damer sammen i damegarderoben. Vi er også opptatt av å blande barnegruppene slik at dette er et likt tilbud for begge kjønn. Det tar litt tid i garderobene, men her ligger det også mye selvstendighetstrening.»

Marita Kolin, som er ansvarlig pedagog for opplegget, er med hver gang de drar til Nordlandsbadet. Hun sier at det er livsviktig at barn lærer tidlig å svømme.

«Å kunne holde seg flytende og å svømme er etter min mening livsviktig og noe alle bør få mulighet til å lære seg tidlig.

Barna begynte svømmeopplæringen med ulike forutsetninger. Noen hadde aldri vært i basseng før og trengte tilvenning i vann, få vann i øynene og lignende, mens andre var trygge i vannet og hadde mer erfaring etter besøk på badeland eller ferieturer til varmere strøk. Ved å drive tidlig svømmeopplæring/vanntilvenning allerede i barnehagen, er man bedre rustet for den mer organiserte svømmeopplæringen i skolen.

Det er mange familier som verken har mulighet eller økonomi til å prioritere ukentlige turer til basseng, og da er det ekstra stas at vi i barnehagen kan gi barna denne opplevelsen helt gratis», sier Kolin.

Samtlige voksne som er med på disse svømmetimene skal ha livredningskurs, og de oppdaterer livredningskurset en gang i året, vår eller høst.

De ansatte i Læringsverkstedet Trålveien barnehage setter stor pris på disse timene i vannet.

«Vi får en fantastisk kontakt med ungene, og de som er igjen på huset er positive til ordningen da de ser at ungene får så mye igjen for det.

Vi har det veldig morsomt i disse timene, og det er mye latter og lek fra både store og små. Vi pleier å si at enkelte ansatte blir som unger igjen når de kommer i nærkontakt med vann. Vi får også god tilbakemelding fra andre besøkende i badeland om at det vises at vi har det veldig gøy sammen med barna», sier Faanes med et smil rundt munnen