Et barn er laget av hundre

Et barn er laget av hundre

Publisert: 06/04/2018
blog_post

For å lykkes i hele læringsløpet må barnas ulike uttrykksformer tas på alvor. Jeg velger å slå et slag for kreativiteten i barnehagen!

Skrevet av styrer i  Læringsverkstedet Skoger barnehage, Heidi Thorgersen

For å lykkes i hele læringsløpet må barnas ulike uttrykksformer tas på alvor. Jeg velger å slå et slag for kreativiteten i barnehagen!

Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk, hundre hender, hundre tanker, hundre måter å tenke på og å leke og snakke på (Loris Malaguzzi).

I en verden der utviklingen går fort og der ny teknologi er blitt en del av hverdagen, kan det være vanskelig å se for seg hvilke jobber vi skal utdanne barna som går i barnehagen til. Ludvigsenutvalget vektlegger blant annet betydningen av å utforske og skape. Samfunnet har et stort behov for innovasjon, forskning og nyskaping og kompetanse til å håndtere sammensatte oppgaver og utfordringer. Dette gir behov for at barna lærer kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning.

Derfor må vi la barna få utfolde seg kreativt. Arbeidet med fremtidens kompetanse, og utforsking og innovasjon starter i barnehagen, og vektlegges også i Rammeplanen. Læringsverkstedet jobber vi med å støtte barns kreative utforskning på ulike måter. Regelen hos oss er at barna skal skape ting selv, og at vi voksne skal gi støtte og hjelp om de har behov. Vi har for eksempel månedens eksperiment. Vi har kjøpt inn utstyr gjennom Forskerfabrikken og tilpasser eksperimentet etter alder. Barna elsker å utforske nye oppgaver eller muligheter. Vi må lære oss å undres sammen med dem. La de utfolde seg, for kunnskapsrike, ja det er barna. Og for en fantastisk fantasi de har, det kan man se på malerier og tegninger laget av barn. Skapergleden ligger der, vi som voksne må bare sørge for tilstrekkelig med muligheter for at den skal blomstre. Ved å være nysgjerrige, lærevillige og innovative kan vi støtte barnas utvikling.

I vår barnehage har vi stort fokus på gjenbruk. Vi har laget biler av kabeltromler, snekkerkrok av paller, vi har hentet en gammel båt til uteplassen, vi har laget bensinpumper selv og prøvd å vise barna at det kun er fantasien som setter begrensningene. Vi er så heldige å ha et eget kreativitetsrom. I dette rommet har vi gjennomsiktige kasser slik at barna ser hva slags materiell som befinner seg i kassene. Her har vi samlet naturmateriell som kongler, pinner, blader og lignende, gjenbruksmateriell som blikkbokser, papirruller, kartong, glass osv. Vi har også leire, gips, maling, piperensere, perler, lim, formingsmasse og andre mer vanlige materialer. Formingsaktivitetene og det skapende arbeidet skal være lystbetont og noe barna selv ønsker. Vi er opptatt av å gi barna tilstrekkelig inspirasjon tilpasset alder og modenhet, men arbeidet utføres slik de selv ønsker.

Vi blir stadig bedre på å gi barna oppgaver de aldri har utført før. Men både vi og barna har behov for mer inspirasjon slik at byggverk vi ikke visste fantes kan skapes.