Med Hjerteprogrammet i sentrum - Læringsverkstedet Nerby barnehage

Med Hjerteprogrammet i sentrum - Læringsverkstedet Nerby barnehage

Publisert: 11/09/2017
blog_post

Læringsverkstedet Nerby barnehage er en av Hedmarkens største barnehager. I år var de nominert til «Årets barnehage 2017». Selv er de ansatte i barnehagen tydelige på at mye av grunnlaget for suksessen, ligger i bruken av Hjerteprogrammet, Læringsverkstedets verktøy for utvikling av sosial kompetanse.


Læringsverkstedet Nerby barnehage er en av Hedmarkens største barnehager, med 118 barn fordelt på fire avdelinger i Jernbanegata og to avdelinger i Bøgutua. I år var de nominert til «Årets barnehage 2017». Lavt sykefravær på 3,3 prosent, høy score på foreldreundersøkelsen (4,9 av 5.0) og høyt kompetansenivå med 46 prosent barnehagelærere, var en del av begrunnelsen for nominasjonen. Selv er de ansatte i barnehagen tydelige på at mye av grunnlaget for suksessen, ligger i bruken av Hjerteprogrammet, Læringsverkstedets verktøy for utvikling av sosial kompetanse.

- Vi har Læringsverkstedets Hjerteprogram som fundament for all pedagogisk aktivitet, forteller styrer Marit Haug Hansen. - Hjerteprogrammet representerer verdisynet vårt, og skal gjennomsyre all vår praksis i barnehagen. Hjerteprogrammet styrker barn og voksnes følelse av egenverd og evne til sosialt samspill med andre. Programmet er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag. De skal få utvikle gode sosiale ferdigheter, lekekompetanse og få bruke alle sanser og hele sin personlighet.

Alle barn skal oppleve hvor verdifulle de er
Hjerteprogrammet er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er både en filosofi og tenkemåte, og et konkret og praktisk opplegg laget for å tas i bruk i barnehagens planer og arbeid.
Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, faste Hjertesamlinger, og en idebank med aktiviteter, får barna konkrete rammer og målsettinger å knytte opplevelser og erfaringer til. Aktivitetene er inndelt i kategorier, og skaper en systematisk oppbygning fra det enkle til det mer komplekse: Fra ett barn i fokus (Jeg), til et nytt barn i fokus (Du) og videre til hele barnegruppen (Vi). Hjerteprogrammet bygger på rammeplanens fagområder Etikk, religion og filosofi og Nærmiljø og samfunn.

- I år er et av fokusområdene i barnehagene, utvikling av vennskap og relasjoner, forteller Marit. - Vi jobber med grunntanken i Hjerteprogrammet, som innebærer mye mer enn dagstema med samlingsstund og gruppetid. Hjerteprogrammet bidrar til å utvikle barna både som enkeltindivider og som en viktig del av et fellesskap. Men aller mest er vi opptatt av at barna skal utvikle forståelse for andre, toleranse og omsorgsevne - og ikke minst selvfølelse, trygghet og mestring.

Barna først!
Læringsverkstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». Ikke unaturlig da, at Nerbys lokale motto er «Barna først». Det gjelder uansett hva de foretar seg, enten det er planlegging, organisering, pauseavvikling eller aktiviteter med barna. Målet er nemlig at alle barna i barnehagen skal oppleve at de er sett og viktige hver eneste dag.
Dette gjør barnehagen ved å legge vekt på relasjonsbygging og fellesskapsfølelse mellom barn og voksne, foreldre og medarbeidere og barna imellom. Alle skal få lov å kjenne på at de er ulike, men samtidig en viktig del av et fellesskap.

Hjerteprogrammet er også for de voksne
Styrer Marit Haug Hansen forteller at dette gjelder for de ansatte også. - Vi bryr oss om hverandre og er stolte over å jobbe i akkurat denne barnehagen. Humor, raushet, varme og omtanke kjennetegner forholdet i kolleger, til foreldre og til barna. Vi har rett og slett verdens beste arbeidsplass! 

Les også Monika Jonsdal sitt blogginnlegg om Hjerteprogrammet i praksis i Læringsverkstedet Nerby barnehage, som publiseres 18.09.2017.