Vil du være med å få verdens viktigste verdier til å vokse?

Hos oss har du alle muligheter til å utvikle deg både faglig og menneskelig og gjøre verdens viktigste jobb på best mulig måte!

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs!

Vårt store faglige fellesskap består av over 6000 ansatte og mer enn 2000 pedagoger, som hver dag går på jobb for å få verdens viktigste verdier til å vokse. Hos oss skal hvert barn oppleve at det er verdifullt. Dette danner fundamentet for vår pedagogiske tankegang og vår hjertekultur.

Vi er en lærende organisasjon med nettverk og delekultur på tvers av alle barnehagene. Vår ressursbank er utviklet av medarbeidere som har delt av sin kunnskap og gode ideer. Enten du jobber i en av våre konseptbarnehager, har lyst til å være kursholder, ha ansvar for skolestartere, er interessert i småbarnspedagogikk, er styrer eller har en mastergrad, har vi et nettverk som passer for deg. Her står refleksjon, erfaringsutveksling og gjensidig læring på tvers av barnehagene i fokus.

Mangfold står sterkt i Læringsverkstedet. Vi har små og store barnehager og rundt halvparten av barnehagene våre er temabarnehager som naturbarnehager, idrettsbarnehager, musikkbarnehager og barnehager med utvidet formålsparagraf. Vi har barnehager med Marte Meo-pedagogikk, estetiske barnehager, gårdsbarnehager og barnehager med egen fiskekvote og mye mer.

Læringsverkstedets ambisjon er at alle våre barnehager skal være høykvalitetsbarnehager. Da trenger vi faglig dyktige og varme mennesker.

5 grunner til å velge Læringsverkstedet

  1. Hjertekultur som skaper en inkluderende arbeidsplass. For oss er menneskene viktigst. Derfor er vi opptatt av å bygge sterke relasjoner med hverandre som kolleger. Har vi det bra, kan vi gjøre en enda bedre jobb for barna. Les mer om vår Hjertekultur her.
  2. Veiledningsordning for nyutdannede: Les mer om det 2-årige utviklingsløpet for våre barnehagelærere.
  3. Akademiet med kurs og kompetanseheving for alle våre ansatte, med eget opplegg for styrere, pedagogisk ledere, assistenter og fagarbeidere.
  4. Norges største faglige fellesskap med en kultur for deling, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  5. Mangfold av barnehager. I Læringsverkstedet har vi mange konseptbarnehager, som idrett, musikk, natur med flere. I tillegg er halvparten av våre barnehager profilbarnehager med ulike pedagogiske konsept som du kan velge blant eller bytte til. Les mer her om våre konseptbarnehager.
Håvard, Vibeke og Kari snakker med veiledningsordning og hva vi i Læringsverkstedet kan tilby til studenter og nyutdannet.

Er du nysgjerrig på hva fremtiden kan bringe etter studiene? Da har vi den perfekte muligheten for deg. Bli med på webinar.

Les mer om Webinaret
Voksen har samtale med barna

For nyutdannede pedagoger er vår toårige veiledningsordning en verdifull bro mellom teori og praksis. Den hjelper deg å utvikle lederkompetanse, et solid faglig skjønn og gir støtte i den første tiden som profesjonsutøver.

Les mer om hva vi tilbyr!
Jenter holder hender ute.

«Sammen skaper vi en varm og inkluderende atmosfære»
Hjertekultur er kjernen i vår pedagogikk og en del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn og voksne møter daglig i barnehagen.

Les mer om vår hjertekultur
En ansatt dytter barn på huske

Videreutvikling gjennom vårt akademi gir deg tilhørighet og støtte i det viktige arbeidet. Vi er alle forskjellige og ønsker å lære på ulike måter. Kursene våre kan være fysiske eller digitale, webinar eller e-læring.

Les om dine muligheter!

Vil du bli med på laget?

Se ledige stillinger!