Vil du være med å få verdens viktigste verdier til å vokse?

Hos oss har du alle muligheter til å utvikle deg både faglig og menneskelig og gjøre viktigste jobb på best mulig måte!

Hvem er vi?

Våre medarbeidere er Læringsverkstedets viktigste ressurs! Vårt store faglige fellesskap består av over 6000 ansatte og mer enn 2000 pedagoger, som hver dag går på jobb for å få verdens viktigste verdier til å vokse. Hos oss skal hvert barn oppleve at det er verdifullt. Dette danner fundamentet for vår pedagogiske tankegang og vår hjertekultur.

Vi er en lærende organisasjon med nettverk og delekultur på tvers av alle barnehagene. Vår ressursbank er utviklet av medarbeidere som har delt av sin kunnskap og gode ideer. Enten du jobber i en av våre konseptbarnehager, har lyst til å være kursholder, har ansvar for skolestartere, er interessert i småbarnspedagogikk, er styrer eller har en mastergrad, har vi et nettverk som passer for deg. Her står refleksjon, erfaringsutveksling og gjensidig læring på tvers av barnehagene i fokus.

Mangfold står sterkt i Læringsverkstedet. Vi har små og store barnehager og rundt halvparten av barnehagene våre er temabarnehager som naturbarnehager, idrettsbarnehager, musikkbarnehager og barnehager med utvidet formålsparagraf. Vi har barnehager med Marte Meo-pedagogikk, estetiske barnehager, gårdsbarnehager og barnehager med egen fiskekvote og mye mer.

Læringsverkstedets ambisjon er at alle våre barnehager skal være høykvalitetsbarnehager. Da trenger vi faglig dyktige og varme mennesker.

5 grunner til å velge Læringsverkstedet

  1. Hjertekultur som skaper en inkluderende arbeidsplass. For oss er menneskene viktigst. Derfor er vi opptatt av å bygge sterke relasjoner med hverandre som kolleger. Har vi det bra, kan vi gjøre en enda bedre jobb for barna. Les mer om vår Hjertekultur her.
  2. Veiledningsordning for nyutdannede: Les mer om det 2-årige utviklingsløpet for våre barnehagelærere.
  3. Akademiet med kurs og kompetanseheving for alle våre ansatte, med eget opplegg for styrere, pedagogisk ledere, assistenter og fagarbeidere.
  4. Norges største faglige fellesskap med en kultur for deling, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  5. Mangfold av barnehager. I Læringsverkstedet har vi mange konseptbarnehager, som idrett, musikk, natur med flere. I tillegg er halvparten av våre barnehager profilbarnehager med ulike pedagogiske konsept som du kan velge blant eller bytte til. Les mer her om våre konseptbarnehager.
Voksen har samtale med barna

Målet er å styrke nyutdannede barnehagelærere og pedagogiske ledere sin forståelse for og evne til å se andres styrker, og til å lykkes i arbeidet ved å gjøre hverandre gode.

Les mer her: Student eller nyutdannet?

Jenter holder hender ute.

Er du opptatt av å trives på jobb?

Hos oss har vi fokus på hjertekultur som bidrar til godt arbeidsmiljø.

Les mer her: Fokus på hjertekultur.

En ansatt dytter barn på huske

Se de gode mulighetene vi tilbyr for videreutvikling.

Les mer her: Videreutvikling