Vår hjertekultur

Vår hjertekultur skal være en rød tråd i alt vi gjør. Alle norske barnehager skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø - i Læringsverkstedet kaller vi dette for Hjertekultur.

Hjertekulturen i Læringsverkstedet utgjør en viktig del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn daglig møter i barnehagen. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel, kommer som et resultat av et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi jobber aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd gjennom hele dagen.

Barn, foreldre og skal alltid føle seg velkomne i våre barnehager. Der vil de møte et kompetent og omsorgsfullt personale. For oss er samarbeidet med foreldre en viktig del av vår hjertekultur, og sammen skal vi bidra til at «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.»

Hele vår atmosfære preges av at «Jeg har hjerte for deg» og hvert enkelt barn skal oppleve at «Her er det godt å være» og vår hjertekultur skal bidra til barnets positive opplevelse av seg selv. En holdning som sier: «Du er god nok som du er» skaper en trygghet hos barnet og gir et grunnleggende fundament for all trivsel, lek læring og utvikling i de viktige barneårene.

Målet med hjertekulturen er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barn får gode muligheter til å utvikle seg sosialt gjennom lek og samspill.

Medarbeiderundersøkelser og egenevalueringer sikrer kontinuerlig forbedringer.
Læringsverkstedet er opptatt av å involvere folkene våre i utviklingen av selskapet og barnehagene våre. Hvert år gjennomfører vi egenevalueringer og medarbeiderundersøkelser for blant annet å se hvilke områder vi trenger å utvikle oss på samt evaluering av arbeidsmiljøet.

Vil du bli med på laget?

Se våre ledige stillinger!