Kontakt Trosvik DoReMi

Catharina Amundsen Vestberg

Styrer

Barnehagelærer

Daniel Wellendorf

Styrer

Førskolelærerutdanning og master i organisasjon og ledelse

Avdelinger

Mozart

Grieg

Vivaldi

Beethoven

Wagner

Medarbeidere

Jeanette Gjerdsbakk-Hansen

Epost: jeanette.gjerdsbakk-hansen@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Therese Fjeld

Epost: therese.fjeld@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

implementering av rammeplanen

Barnehagelærer

Astrid Kristine Krogh

Pedagogisk leder

Førskolelærerutdanning

Karoline Jacobsen

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Elise Josefsen

Epost: Elise.Josefsen@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Elisabeth Avdal

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Vibeke Olsen

Epost: vibeke.olsen@laringsverkstedet.no

Barnehagelærer

Bachelor barnehagelærer

Christin Solvang

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Heidi Michalsen

Barnehagelærer

Gina Aatangen

Barnehagelærer

Carina Marie Melby

Fagarbeider

Maritzha Johannessen

Fagarbeider

Julie Yvonne Syversen

Fagarbeider

Fagarbeider

Subanki Sivapatham

Kjøkkenassistent

Julie Smith

Assistent

Sanja Krickic

Assistent

Linn Opshal Michalsen

Assistent

Chloé Poon-Pettersen

Assistent

Bachelor Visual Arts

Camilla Tindlund

Assistent

Lene Wernersen

Assistent

Brenda Skogman

Assistent

Vibeke Bjørnholm

Assistent

Shannon Szabo

Assistent

Elisabeth Rønneberg Pettersen

Annet

Instrumentalpedagog/ adjunkt