Læringsverkstedet Trosvik Doremi

Velkommen til Trosvik Doremi barnehage

Læringsverkstedet DoReMi Trosvik barnehage ble startet høsten 2003, og har tilsammen 5 avdelinger med plass til 82 barn. Vi holder til i det erverdige bygget til gamle Trosvik skole som er fra 1905, og ligger sentralt i Fredrikstad. Barnehagen har gode bussforbindelser med avganger flere ganger i timen.

Barnehagen blir drevet etter DoReMi-konseptet. DoReM konseptet gir et spennende og annerledes barnehagetilbud. Daglige aktiviteter og lek skjer både på norsk og på engelsk helt fra barnet begynner i barnehagen. I barnehagen får de også være med på musikkaktiviteter i samtråd med alle fagområdene i rammeplanen. De får et enestående tilbud om å få stimulert og utvikle det musiske i seg. Musikken i barnehagen er med på å gi barna god språktrening og en god konsentrasjonsevne.Vi ønsker å gi barna mestringsevne, troen på seg selv og evnen til å tørre å stå frem foran en gruppe. For det utvidede musikktilbudet betales det 150kr i måneden over maksprisen.

I tillegg legges det stor vekt på andre estetiske fag som dans, drama og forming. To ganger i året setter vi opp konserter hvor barna får vist fram noe av det de har lært, sammen med profesjonelle musikere.

Ønsker du å være vikar hos oss, søk her:

Nyttige linker:

https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/barnehage/

Ønsker du mer informasjon og omvisning i barnehagen ta kontakt med Styrer for å avtale nærmere.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Onsøyveien 49a,1613 Fredrikstad
Vis i kart

37071543
Trosvik@laringsverkstedet.no

82 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Catharina A. Vestberg

Catharina A. Vestberg

Styrer Catharina Vestberg har jobbet i barnehagen siden 2008. Først jobbet hun som pedagogisk leder i barnehagen. Før hun i 2014 tok over som styrer. Catharina har tatt videreutdanningen Nasjonal lederutdanning for Styrere på BI, Endringsledelse og nå Juss for ledere på samme sted. Catharina brenner for tidlig innsats og for at alle barn som går i barnehagen skal føle seg verdifulle. Hun storstrives i barnehagen sammen med den herlige gjengen med ansatte

97742442
trosvik@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Trosvik Doremi barnehage

I DoReMi Trosvik har vi satsningsområdene musikk og engelsk. Vi i DoReMi Trosvik ønsker og gi alle barna i barnehagen en musikkglede som er med dem resten av livet. I...

I DoReMi Trosvik har vi satsningsområdene musikk og engelsk. Vi i DoReMi Trosvik ønsker og gi alle barna i barnehagen en musikkglede som er med dem resten av livet. I barnehagen får de være med på musikkaktiviteter i samtråd med alle fagområdene i rammeplanen. De får et enestående tilbud om å få stimulert og utvikle det musiske i seg. Musikken i barnehagen er med på å gi barna god språktrening og en god konsentrasjonsevne.Vi ønsker å gi barna mestringsevne, troen på seg selv og evnen til å tørre å stå frem foran en gruppe. Elisabeth Rønneberg Pettersen er vår musikkpedagog i barnehagen. Hun har musikk med barna tre ganger i uken. Her synger vi både gamle og nye sanger, tradisjonelle og utradisjonelle sanger, rim og regler på både norsk og engelsk. Vi har forskjellige sangleker og lærer litt rytmer og noter. Vi hører forskjell på dur og moll og lytter til mye forskjellige typer sjangre innen musikk.

An important part of the DoReMi concept is English. English training helps to develop children`s incredible ability to copy sounds and add these to music. This is done through play and learning. They will also develop an understanding of the English language and eventually they will express single words and sentences in English. The staff speaks English with the children in various informal situations throughout the day. Every group has English circle time, where they are often talking about the same things that were discussed in Norwegian samling and the monthly theme. That way, the children will become acquainted with what things are called in both Norwegian and English. Activities will be organized based on age and children will become familiar with English from the day they begin in their group.There is an English speaking assistant in every room that speaks English with the children every day from when they are small.

Avdelinger

Mozart

13 barn

Grieg

13 barn

Vivaldi

18 barn

3 - 4 år

Beethoven

17 barn

3 - 4 år

Wagner

21 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Trosvik Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet